Layher AS

Att all data lagras hos oss och inte hos leverantören är betryggande.

Marit Haug
Bransch: Bygg och anläggning

Vi bytte systemleverantörer enkelt och smärtfritt till ShareControl

Vi ingick ett licensavtal med ShareControl Contract när vi ersatte en annan leverantör av kontraktshanteringslösningar. Vi har fått en lösning som är mer tillfredsställande för vårt ändamål till ett mycket lägre pris och vi gillar att lösningen är baserad på Microsofts plattform. Att all data lagras hos oss och inte hos leverantören är betryggande. Share Control konverterade också snabbt från vår gamla lösning till deras lösning utan mycket arbete från vår sida. Alla våra kontrakt överfördes enkelt till ShareControl Contract via deras uppladdningsverktyg. ShareControl ger effektiv och snabb support. Jag använder deras lösning hela tiden och det är ett bra sökverktyg.


Layher AS är ett dotterbolag till tyska Wilhelm Layher GmbH & Co KG, en av världens största ställningstillverkare. Layher levererar allt inom byggnadsställningar till små och stora aktörer och har lösningar för alla, oavsett om de arbetar inom bygg-, fartygs-, olje- och gasindustrin, på eller offshore. Layher erbjuder även helhetslösningar som naturligt faller under ställningar såsom tak över tak, beklädnad, scener och läktare, takskydd mm. Layhers produkter tillverkas i våra egna fabriker under strikt kontroll och är de mest pålitliga och säkraste på marknaden.