Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik

Fortrolighedserklæring for Share Control og www.sharecontrol.no

Denne privatlivspolitik beskriver, hvilken slags persondata Share Control indsamler, og hvordan disse persondata behandles. Aktiekontrol overholder den norske persondatalov. Denne privatlivspolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i persondatalovens §§ 18 og 19.

Hvad er personlige data

Persondata er oplysninger om den enkelte person. Det kan være personens navn, adresse, arbejdsplads, civilstand, telefonnummer, e-mailadresse mv. Oplysninger om din kontakt, årsag til kontakt og kontaktform med Share Control kan også forstås som persondata. Følsomme personoplysninger hverken indsamles eller bruges af Share Control. Dette er personoplysninger såsom sigtelser, strafbare forhold, helbred og lignende.

Ønsker du mere information om persondata generelt, kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøges.

Hvem er ansvarlig for at behandle dine personoplysninger hos Share Control

Share Controls egen Office Manager er ansvarlig for virksomhedens behandling af personoplysninger. Ved eventuel fremtidig delegering er det kun opgaverne, der uddelegeres, ansvaret for personoplysningerne påhviler alligevel altid Share Control

Personlige data Share Control modtager

Share Control har 2 kilder til persondata, som begge er baseret på § 8 i persondataloven.

Hovedkilden til personlige data er oplysninger, du selv giver. Dette sker hovedsageligt gennem kontaktformularen på Share Controls hjemmeside. Kontaktformularen fungerer som mødestedet mellem potentielle/eksisterende kunder og Share Control. Det er helt frivilligt, om du ønsker at udfylde en sådan formular eller blot forblive en passiv besøgende på siden. Personoplysninger indsamlet via kontaktformularen er telefon, e-mail og navn.

Efter kontaktformularen kan yderligere personoplysninger genereres via e-mail, telefon og lignende korrespondance mellem Share Control og dig som potentiel/eksisterende kunde.

En anden kilde til personoplysninger er oplysninger, som Share Control selv indsamler. Indsamlingen foregår gennem Google Analytics. Den fanger hvor længe du er på siden, IP-adresse, hvis links du klikker på og antallet af brugere på siden på forskellige tidspunkter for at nævne nogle få.

Hvordan Share Control bruger de personlige data

Formålet med kontaktformularen og efterfølgende korrespondance er at følge op på ønsker og forpligtelser overfor kunder. Share Control er afhængig af en sådan åben platform mellem sig selv og sine kunder for at sikre en tilfredsstillende kommunikation og slutprodukt.

Formålet med oplysningerne fra Google Analytics er at forbedre webstedsoplevelsen. Det kan for eksempel være at gøre layouterne mere brugervenlige, forstå brugertendenser, effektivisere og levere de forventede services på en bedre måde og forebygge kriminel adfærd som hacking.

Retsgrundlaget for Share Controls behandling af personoplysninger er persondatalovens § 11

Sådan administrerer du dine egne personlige data

Den begrænsede mængde persondata, Share Control indsamler via dig og på eget initiativ, er meget marginal sammenlignet med andre spillere og andre onlinetjenester. Dette har betydet, at enhver separat administration af persondataene, såsom indstillinger i brugerapps og indstillinger i personlig annoncering, ikke er relevant hos os. Som nævnt bruges de indsamlede personoplysninger ikke til sådanne formål.

Du har stadig altid rettigheder i forbindelse med persondataene, som du kan læse mere om nedenfor.

Informationsdeling med tredjeparter

Share Control deler ingen personlige oplysninger fra kontaktformularen, egne samlinger eller oplysninger fra andre med nogen tredjepart. Skulle en sådan distribution alligevel finde sted, vil du altid modtage en anmodning om samtykke fra os.

Sikker arkivering, sletning og intern kontrol

I henhold til persondatalovens § 13 vil alle personlige data, som Share Control modtager, blive arkiveret på enten en sikker e-mail eller server, så længe arbejdsforholdet mellem dig og Share Control fortsætter. Ved ophør af ansættelsen slettes al kommunikation og persondata inden for 2 år.

Share Control har en intern kontrol på sådan arkivering, sikkerhed og sletning sker i overensstemmelse med formål og i overensstemmelse med juridiske standarder.

Rettigheder

Ifølge persondataloven har du som bruger eller kunde hos Share Control ret til at blive glemt, ret til dataportabilitet, ret til indsigt og ret til at blive profileret.

Retten til at blive glemt betyder, at alle persondata, der er registreret hos Aktiekontrol, kan anmodes om at blive slettet. Hvis dette ikke anmodes om, vil Share Control under alle omstændigheder slette de fleste persondata 2 år efter kontaktens ophør. Retten til dataportabilitet betyder, at du kan få en digital kopi af alle personoplysninger, som Share Control har om dig. Denne ret betyder også, at du kan tage disse personoplysninger til en anden virksomhed, hvis det er teknisk muligt og forsvarligt. Persondata, der er omfattet af dataportabilitet, er persondata, der leveres til Share Control, såsom via kontaktformularen, eller automatiserede persondata, der genereres ved brug af Share Controls tjenester.

Retten til indsigt betyder, at du har ret til at se, hvilke oplysninger Share Control har registreret om dig.

Retten mod profilering giver dig ret til at nægte Share Control at kortlægge din brug og adfærd og dermed skræddersy vores tjenester til dig ud fra denne kortlægning. Typiske eksempler vil være personlig annoncering, serviceudvikling, markedsundersøgelser osv. Dette er ikke desto mindre af ringe relevans for aktiekontrol, når aktiekontrol har ringe interesse eller brug for en så bred og dyb kortlægning. Kontakt os for at udøve en eller flere af disse rettigheder. Du har lovfæstet ret til at modtage svar fra os inden for mindst 1 måned.

Børns privatliv

Share Control har hverken ønsket om eller behov for at indsamle eller behandle personoplysninger om børn under 16 år. Sådanne personoplysninger skal komme gennem en værge. Personlige oplysninger efterladt af børn til Share Control vil blive slettet, så snart Share Control bliver opmærksom på det.

Privatlivskommissær

Share Control har ikke en databeskyttelsesrepræsentant, da virksomheden ikke er en offentlig virksomhed, ikke behandler følsomme oplysninger, ikke foretager systematisk kortlægning af personer og ikke behandler personoplysninger om kriminelle forhold.

Implementering af ændringer

Share Control vil fra tid til anden opdatere sin fortrolighedserklæring for at sikre, at den lever op til den juridiske standard, der kræves af norsk lov. Du vil blive informeret om sådanne opdateringer.

Kontakt information

Har du yderligere spørgsmål om Share Control

s fortrolighedserklæring eller andre anmodninger, kan du kontakte virksomheden.

Telefon:

+47 24 02 21 00

Post:

post@sharecontrol.no