Åpenhetsloven – Landsrisiko for brudd på menneskerettigheter

Landsrisiko for brudd på menneskerettigheter

Landsrisiko for åpenhetsloven


Share Control har gjennom tett dialog med flere av våre kunder, sett et behov for en oversikt over landsrisiko for brudd på menneskerettighetene i verden. De fleste virksomheter har grunnleggende kunnskaper på hva grunnleggende menneskerettigheter er, men få vet hvilke konkrete negative konsekvenser de skal se etter. Finn ut mer om åpenhetsloven her.

Formålet med denne siden er å illustrere hvilke punkter virksomhetene bør undersøke i aktsomhetsvurderingen og risikovurderingen. Dataene baserer seg på land og ikke bransjer eller spesifikke rettigheter knyttet til produksjon eller levering av tjenester, som åpenhetsloven krever. Vi anbefaler derfor å bruke denne som en veiledning, men ikke mal for fremgangsmåte. For å forstå statistikkene på landene, anbefaler vi deg å lese våre forklaringer lenger ned på siden.

ShareControl Transparency Dashboard

Norges viktigste handelspartnere

I 2023 eksporterte Norge varer for 1 873 millarder kroner og importerte varer for 1 023 milliarder kroner viser tall fra SSB. Råolje og naturgass har vært Norges viktigste eksportvarer i flere tiår. Tall fra 2022 viser at dette utgjorde hele 91 prosent av eksporten, mens den i 2023 sank til 89 prosent. 

Våre viktigste handelspartnere basert på import:

LandImport for 2023 (eksport)Import for 2022
Tyskland116 milliarder kroner (353 mrd NOK)117 milliarder kroner
Kina114 milliarder kroner (38 mrd NOK)126 milliarder kroner
Sverige110 milliarder kroner (146 mrd NOK)130 milliarder kroner
USA77 milliarder kroner (61 mrd NOK)64 milliarder kroner
Nederland49 milliarder kroner (158 mrd NOK)44 milliarder kroner
Danmark48 milliarder kroner (93 mrd NOK)48 milliarder kroner
Storbritannia46 milliarder kroner (358 mrd NOK)43 milliarder kroner
Polen37 milliarder kroner (116 mrd NOK)35 milliarder kroner
Italia32 milliarder kroner (32 mrd NOK)27 milliarder kroner
Frankrike29 milliarder kroner (110 mrd NOK)29 milliarder kroner

Tallene er gitt i milliarder norske kroner. Se hele rapporten til Statistisk sentralbyrå her.

Landsrisiko i Asia

Menneskerettigheter i Bangladesh

Samlet risiko: Svært høy risiko

Bangladesh ligger i Sør-Asia og grenser til India og Myanmar. Bangladesh har siden 1990-tallet opplevd stor økonomisk utvikling, likevel er landet svært fattig og en stor del av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Landets viktigste eksportartikler har tradisjonelt vært jute (trefiber til tekstilproduksjon) og te. De siste årene har klesproduksjon stått for den største eksportandelen*.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter115/40
Borgerrettigheter125/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)224/100 (-1)
Total64/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,398.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 7,1 av 1 000 (anslått 1 162 000 mennesker) (6).
Organisasjonsfrihet Indeks: 0,46 av 1,00 (7).

Fornybar energiforbruk (% av totalt endelig energiforbruk): 27,96% (2020) (8).

Rettighetene til arbeidere fortsatte å bli innskrenket i 2023 viser rapporter fra ITUC. Landet forbyr arbeidere å danne fagforeninger og fritt ytre sine meninger og rettigheter i offentligheten. Rapporten forteller også om voldelige angrep mot arbeidere som protesterte innen klesindustrien i Mirpur og Azampur. I rapporter fra Amnesty fra mai 2024, fremkommer det at arbeiderne lever i frykt og undertrykkelse ettersom bedrifter forblir ukontrollerte av myndighetene.

Politikken i Bangladesh domineres av konflikter mellom partiene Awami-ligaen (AL) og Bangladesh nasjonalistparti (BNP). Ulovlige eller vilkårlige drap, trusler og vold er derfor en stor risikofaktor. Politiet og rettsvesen har liten tillit blant befolkningen da korrupsjon og brudd på menneskerettigheter forekommer relativt ofte. Freedom House viser til hendelser hvor fredlige demonstranter blir skadet og i noen tilfeller drept i sammenstøt med politiet.

Organisasjons- og ytringsfriheten er truet av myndighetene i landet. Amnesty viser til andre risikoer som bør undersøkes: tortur og annen mishandling, vold mot kvinner, trakassering og generelle arbeidsrettigheter (HMS, lønn for lik arbeid med mer). Det er rapportert om de verste formene for barnearbeid i landet. Diskriminering av minoriteter (hinduer, kristne, buddister og sjiamuslimer) forekommer hyppig og utsettes for trakassering og vold. U.S. Department of State utgir i sin rapport at det forekommer alvorlige statlige restriksjoner på eller trakassering av nasjonale og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner i form av mangel på etterforskning og ansvarlighet for kjønnsbasert vold. Dette inkluderer trakassering basert på kjønn, etnisitet og legning. Flere rapporter viser også til risikoer knyttet til tvungen forsvinning, tøffe og livstruende fengselsforhold og vilkårlige arrestasjoner.

Det finnes ingen rapporter som viser at bevegelsesfriheten er en utfordring i landet. Innbyggerne står fritt til å velge utdanning og arbeid selv og kan selv flytte seg innenfor landet ubegrenset. Myndighetene har stor begrensninger for organisasjonsfriheten, med regressive lover og politivold mot arbeidere som ytrer seg offentlig.

Vi anbefaler å utforske menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden knyttet til:

 • Barnearbeid og tvangsarbeid
 • Organisasjonsfrihet og ytringsfrihet
 • Tortur og annen mishandling (også vold mot kvinner)
 • Trakassering og diskriminering av minoriteter
 • Likestilling

Tekstilindustrien i Bangladesh

Norge importerer store mengder klær fra Kina, Bangladesh og Malaysia. Landene står for hele 56% av all import til Norge. Rapporter fra Fremtiden i våre hender, viser at forholdene til menneskerettigheter har blitt verre etter korona-pandemien.

Menneskerettighetsbrudd i tekstilbransjen
Vilkårlig oppsigelser av ansatte, hindringer av fagforeninger og arrestasjoner av fagforeningsledere er vanlig i bransjen. Etter en utfordrende tid under korona-pandemien, opplevde landene en nedgang i etterspørselen. Dette førte videre til at arbeidsgivere kuttet arbeidstakernes rettigheter og vilkår.

Virksomheter med leverandører i Bangladesh anbefales videre å undersøke utrygge arbeidsplasser, levelønn og lik lønn for likt arbeid. Det kan foreligge langt flere risikoer enn det vi har presentert i denne oversikten, vi anbefaler derfor å undersøke grundig hos leverandørene.

Kilde: Fremtiden i våre henter, 2022. «Tekstilarbeiderne har fått det verre» og Dagsavisen, 2022 «Klærne våre kommer fra verstingland for arbeiderne».

Oppdatert: 04.06.2024

Kilde: U.S. Department of State, FN, Bangladesh, 2023 ITUC Global Rights Index og Freedom House.

Menneskerettigheter i India

Samlet risiko: Svært høy risiko

India er verdens mest folkerike land med over 1,4 milliarder mennesker. Siden 1990-tallet har landets økonomiske vekst skyltes vekst i produksjonsteknologien, IT-sektoren og utenlandske investeringer. Eksport av raffinert olje, diamanter og legemidler er også viktige for landet. Men som følge av den store befolkningen, er forskjellene i India store.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter133/40
Borgerrettigheter133/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)239/100 (-1)
Total105/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,437.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 8,0 av 1 000 (anslått 11 050 000 mennesker) (6).
Organisasjonsfrihet Indeks: 0,60 av 1,00 (7).

Fornybar energiforbruk (% av totalt endelig energiforbruk): 35,82% (2020) (8).

India er et av verdens største land (geografisk) og har flere utfordringer knyttet til miljøet. Med mangel på rent vann og et fungerende kloakksystem, er det mange som lever i fattigdom og uten det vi i Norge tar for gitt. India har de siste årene blitt preget av en offentlig ledelse som har vedtatt lover og retningslinjer uten tilstrekkelig offentlig og lovgivende konsultasjon. Dette var lover som eroderte rettighetene til menneskerettighetsforkjempere og religiøse minoriteter.

Det er rapportert om brudd på menneskerettigheter knyttet til ulovlige og vilkårlige drap, tortur eller grusom umenneskelig behandling fra myndigheter i landet. India er også et land med restriksjoner på ytringsfrihet og mediefriheten som inkluderer vold eller trusler om vold, arrestasjoner eller rettsforfølgelse. Virksomheter bør derfor undersøke at leverandører i landet legger til rette for ytringsfriheten.

Det fremkommer også i flere rapporter at landet diskriminerer minoritetsgrupper basert på religiøs tilhørighet, sosial status og seksuell legning, slik som lesbiske, homofile, bifile, transpersoner m.m. Virksomheter bør derfor kartlegge leverandørens holdninger knyttet til minoritetsgrupper for å sikre at leverandøren legger til rette for minoritetsgrupper i henhold til menneskerettighetene.

Virksomheter bør videre undersøke likestilling, diskriminering, trusler og tvangsarbeid hos sine leverandører i India. Rapporter fra Global Rights Index viser samtidig at fagforeningsledere har blitt arrestert i India og vi anbefaler derfor å undersøke at arbeiderne har rettighetene på plass. Barnearbeid i India er utbredt og har en høyere forekomst innen te og kaffe industrien. Tvangsarbeid har også en større risiko i kaffe industrien viser tall fra Rainforest Alliance.

Kvinners rettigheter er ikke rangert høyt i India. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn er store (Gender Gap: 0,437)5. Virksomheter bør derfor gjennomføre aktsomhetsvurderinger som oppdager brudd, og tiltak som forhindrer overtredelse av menneskerettigheter knyttet til kvinners rettigheter og likestilling.

Da India består av forskjellige provinser og ulikhetene kan være store, bør dette ligge til grunn for hvilke menneskerettighetsbrudd man undersøker.

Oppdatert: 04.06.2024

Kilde: FN, India, U.S. Department of State

Menneskerettigheter i Kina

Samlet risiko: Svært høy risiko

Kina er verdens mest folkerike land og tredjestørste geografisk. Kina eksporterer store mengder tekstiler, elektroniske produkter, olje, biler og våpen. Sentrale handelspartnere er land i EU, USA og Japan. Handelen mellom USA og Kina har de siste årene imidlertid blitt anspent. Landet er preget av dødsstraff, overvåking og dårlige arbeidsforhold.

Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) fortsetter å skjerpe kontrolen over livet og styresettet til befolkningen, dette inkluderer media, religiøs praksis, bedrifter og sivilsamfunnsforeninger.

Freedom House oppgir likevel at enkelte steder i Kina har bedre CPI enn resten av landet, dette gjelder Hong Kong som får 10 poeng i politiske rettigheter og 32 i borgerrettigheter. Tibet får en score på -2 på politiske rettigheter og 3 på sivile rettigheter. Befolkningen i Hong Kong har tradisjonelt hatt nokså gode sivile friheter.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter1-2/40
Borgerrettigheter111/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)242/100 (-3)
Total49/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,186.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 4,0 av 1 000 (anslått 5 771 000 mennesker) (6).
Organisasjonsfrihet Indeks: 0,04 av 1,00 (7).

Fornybar energiforbruk (% av totalt endelig energiforbruk): 14,81% (2020) (8).

Kina er det landet i verdens med flest henrettelser, men holdes skjult fra omverden viser rapporter fra Amnesty International. Myndighetene i landet har også gjort sosiale medier som Facebook, Instagram og Twitter er forbudt eller blokkert fra befolkningen. Freedom House viser til rapporter som viser at han-kinesisk og tibetansk etnestitet nektes grunnleggende rettigheter i Tibet. Religionsfriheten er et av menneskerettighetsbruddene i landet som bør undersøkes.

Videre er forskjeller mellom kvinner og menn under gjennomsnittet. Statistikkene tilsier at kvinner tjener ca. 67% av menn5. Å undersøke lik lønn for likt arbeid hos leverandøren kan derfor være en fordel.

Forsamlingsfriheten er beskyttet i grunnloven, men fungerer ikke i praksis. Demonstranter får sjelden godkjennelse eller risikerer straff for å samles uten tillatelse. Politivold og straffeforfølgelse er vanlig selv i fredlige demonstrasjoner. Bevegelsesfriheten er også et sterkt risikomoment i Kina, hvor myndighetene begrenser rettighetene til mennesker i flere byer, blant annet Xinjiang.

Vi anbefaler alle virksomheter med leverandører i Kina, om å gjennomføre grundige aktsomhetsvurderinger. Dette gjelder spesielt for ytrings- organisasjons- og pressefrihet, samt vold, henrettelser og tvangsarbeid. Flere rapporter, blant annet Etisk Handel, sier også at barnearbeid er et stort problem i noen regioner. Det er også et kjent problem at arbeidsmiljøet er belastet og at virksomheter derfor bør undersøke alle aspekter av anstendig arbeid. Rapporter fra U.S. Department of Labor viser at blant annet gruvedrift og produksjon av litium-ion batterier utgjør en stor andel av barnearbeid og svært dårlige arbeidsforhold i Kina.

Les mer om Kina: U.S. Department of State

Tekstilindustrien i Bangladesh

Norge importerer store mengder klær fra Kina, Bangladesh og Malaysia. Landene står for hele 56% av all import til Norge. Rapporter fra Fremtiden i våre hender, viser at forholdene til menneskerettigheter har blitt verre etter korona-pandemien.

Menneskerettighetsbrudd i tekstilbransjen
Vilkårlig oppsigelser av ansatte, hindringer av fagforeninger og arrestasjoner av fagforeningsledere er vanlig i bransjen. Etter en utfordrende tid under korona-pandemien, opplevde landene en nedgang i etterspørselen. Dette førte videre til at arbeidsgivere kuttet arbeidstakernes rettigheter og vilkår.

Virksomheter med leverandører i Kina anbefales videre å undersøke utrygge arbeidsplasser, levelønn, lik lønn for likt arbeid og tvangsarbeid. NRK rapporterte også om lange arbeidsdager med triple skift og 75 timer arbeid i uken hos flere leverandører i Kina. Lokale lovgivninger i Kina, tilsier at man kun skal jobbe 40 timer i uken. Det kan foreligge langt flere risikoer enn det vi har presentert i denne oversikten, vi anbefaler derfor å undersøke grundig hos leverandørene.

Kilde: Fremtiden i våre henter, 2022. «Tekstilarbeiderne har fått det verre» og NRK, 2021 «Rapport: Flere arbeidere i kles-suksess jobber triple skift».

Oppdatert: 04.06.2024

Kilder: FN, Amnesty International, og Freedom House.

Menneskerettigheter i Russland

Samlet risiko: Svært høy risiko

Russland er et av verdens største land og ligger i Europa og Asia. Landet består av over 140 millioner mennesker og er verdens største produsent av naturgass. Russland ekporterer hovedsaklig til andre europeiske land (før sanksjoner som følge av Ukraina krigen), mens ca. 1/3 av eksporten går til Asia.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter14/40 (-1)
Borgerrettigheter19/60 (-2)
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)226/100 (-2)
Total39/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,178.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 13,0 av 1 000 (anslått 1 899 000 mennesker) (6).
Organisasjonsfrihet Indeks: 0,16 av 1,00 (7).

Fornybar energiforbruk (% av totalt endelig energiforbruk): 3,72% (2020) (8).

Makten i Russlands autoritære system er konsentrert i hendene på president Vladmir Putin. Flere rapporter inkludert korrupsjonspersepsjonsindeksen viser at det forekommer korrupsjon i landet. Siden invasjonen av Ukraina i 2022, har myndighetene i landet intensivert restriksjonene til de individuelle rettighetene og frihetene til innbyggerne. Det er også rapportert om en rekke menneskerettighetsbrudd begått siste året.

Homofili er ikke forbudt i landet, men homofobe holdninger er utbredt melder den norske ambassaden. Konservative og nasjonalistiske holdninger kan gi utslag i aggresjon eller vold mot mennesker med ikke-russisk utseende eller ikke-heteroseksuell livsstil.

Tvangsarbeid er en større risiko i Russland knyttet til produksjon og utvinning av murstein og tømmer viser rapporter fra U.S. Department of Labor. Det er flere rapporter som viser til risiko for utenomrettslige drap på minoritetsgrupper, påtvungne forsvinninger, tortur og seksuell vold utført av myndighetsoffiserer i landet. Det er også innskrenkninger på organisasjonsfriheten, ytringsfriheten og pressefriheten i landet. Andre menneskerettigheter som bør undersøkes er: diskriminering, barnearbeid, HMS, alvorlige restriksjoner på internettfriheten, religionsfrihet, likestilling og kjønnsbasert vold.

Norge har etter krigen i Ukraina innført sanksjoner som norske selskaper må følge – se veiledningen her og forskrift her.

Oppdatert: 04.06.2024

Kilder: U.S. Department of State, FN & Freedom House.

Menneskerettigheter i Saudi Arabia

Samlet risiko: Svært høy risiko

Saudi Arabia er et monarki som ligger på den arabiske halvøy. Som en av verdens største produsenter av olje og gass, utgjør dette 90% av landets eksportinntekter. Saudi Arabia er en viktig handelspartner for Japan, Sør-Korea og USA.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter11/40
Borgerrettigheter17/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)252/100 (+1)
Total60/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,229.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 21,3 av 1 000 (6).
Organisasjonsfrihet Indeks: 0,03 av 1,00 (7).

Fornybar energiforbruk (% av totalt endelig energiforbruk): 0,06% (2020) (8).

Saudi Arabia mangler flere sentrale menneskerettigheter som religionsfrihet, pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati. Med ingen grunnlov, men et rettsvesen som forholder seg strengt til islamsk lovgivning (sharia) er det mye snakk om dårlige forhold i landet. Amnesty International skriver at Saudi Arabia bruker milliarder på PR-tjenester fra Vesten for å bedre imaget sitt. Dette for å dekke over forfølgelse, tortur og halshugginger.

The Global Hender Gap Index 2023 rankings, som viser forskjeller i lønn mellom menn og kvinner, gir Saudi Arabia en score på 0,637, noe er langt under gjennomsnittet5. Landet har en streng tradisjonell islamsk kultur hvor kvinner diskrimineres og kritikk mot regimet eller islam er forbudt. Politisk protest og fredelige demonstranter kan straffes med tortur.

Vi anbefaler alle virksomheter med leverandører i Saudi Arabia å undersøke leverandøren grundig. Finn ut mer om Saudi Arabia her: FN, Amnesty International, U.S. Department of State og Freedom House.

Oppdatert: 04.06.2024

Kilde: FN, Saudi Arabia

Menneskerettigheter i Pakistan

Samlet risiko: Svært høy risiko

Pakistan er verdens femte mest folkerike land med over 240 millioner mennesker. Pakistan har hatt et parlamentarisk demokrati siden 2010, men er preget av uroligheter internt i landet. Islamistiske grupper som Taliban og al-Qaida har kontroll på flere grenseoverganger.

De vanligste inntektene i landet kommer fra telekommunikasjon, våpenindustri og tjenestesektor. Mangel på elektrisitet er en stor utfordring og landet har en stor utenlandsgjeld.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter114/40 (-1)
Borgerrettigheter121/60 (-1)
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)229/100 (+2)
Total64/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,522.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 10,6 av 1 000 (6).
Organisasjonsfrihet Indeks: 0,56 av 1,00 (7).

Fornybar energiforbruk (% av totalt endelig energiforbruk): 46,60% (2020) (8).

Alvorlige menneskerettighetsbrudd er fortsatt en risiko i landet med tortur, brudd på ytrings- og organisasjonsfriheten, angrep mot journalister, vold mot religiøse minoriteter og andre marginaliserte grupper. Homofili og LHBT personer straffes og dødsstraff er en reel straff i Pakistan.

Barnearbeid og diskriminering nevnes av FN som en av de vanligste menneskerettighetsbruddene. U.S. Department of Labor viser til risikoer for barnearbeid innen en rekke bransjer, blant annet storfe, produksjon av elektronikk og kles- og møbelindustrien.

Pakistan er en stor leverandør av tekstiler for norske virksomheter. Risikoer for brudd på menneskerettighetene er tradisjonelt levelønn og dårlige arbeidsforhold. Vi anbefaler også å undersøke ytrings- og organisasjonsfrihet, samt tvangsarbeid og barnearbeid hos leverandørene i Pakistan.

I januar 2023 ble «Pakistan Accord» etablert og er et landsspesifikt sikkerhetsprogram som skal sikre helsen og sikkerheten til medarbeidere innen tekstil- og klesbransjen i landet. Fabrikker av stoff, vil bli involvert på et senere tidspunkt. Per 25 januar 2024, er det 100 globale merkevarer og forhandlere som har forpliktet seg til avtalen.

Oppdatert: 04.06.2024

Kilder: FN, International Accord, Human Digity Trust og Fremtiden i våre hender.

Menneskerettigheter i Vietnam

Samlet risiko: Svært høy risiko

Vietnam er en autoritær stat styrt av et enkelt parti, Vietnams kommunistparti, ledet av generalsekretær Nguyen Phu Trong. Nasjonalforsamlingsvalget i mai 2021 var verken frie eller rettferdige; det var begrenset konkurranse blant kommunistpartiet-godkjente kandidater.

Vietnam er et av verdens største eksportør av ris, kaffe og kasjunøtter og eksporterer til blant annet USA, Kina, EU og Japan.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter14/40 (+1)
Borgerrettigheter115/60 (-1)
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)241/100
Total64/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,378.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 4,1 av 1 000 (6).

Fornybar energiforbruk (% av totalt endelig energiforbruk): 19,11% (2020) (8).

Alvorlige menneskerettighetsbrudd er en stor risiko i Vietnam med blant annet utbredt bruk av barnearbeid og tvangsarbeid. Befolkningen opplever også alvorlige restriksjoner på ytringsfriheten og organisasjonsfriheten. I «Forced Labor Risk Maps» fra Rainforest Alliance, fremkommer det at både barnearbeid og tvangsarbeid er en middels risiko i Vietnam innenfor te og kaffe industrien, i tillegg til gruvedrift. U.S. Department of Labor viser også til risikoer innen produksjon og utvinning av murstein, cashewnøtter, tekstilindustri og utvinning av pepper, ris og tobakk.

Det fremkommer også at myndighetene i Vietnam overvåker, trakasserer og slår ned uavhengige religiøse grupper. Virksomheter bør som følge av dette undersøke religionsfriheten og diskriminering av arbeidere i landet.

Oppdatert: 04.06.2024

Kilder: U.S. Department of State: Vietnam, Human Rights Watch: Vietnam

Last ned guide for åpenhetsloven

Få innblikk i alle funksjonene og prosessene som kan hjelper deg med håndteringen av åpenhetsloven. Vi har laget en komplett guide som tar deg fra forankring i styret til aktsomhetsvurderinger, risikovurdering og redegjørelse.

Få veiledningen i innboksen din

Åpenhetsloven guide

Landsrisiko i Afrika

Menneskerettigheter i Algerie

Samlet risiko: Svært høy risiko

Algerie er Nord-Afrikas største land med over 45 millioner innbyggere. Landet er svært utsatt for tørke og vannmangel grunnet klimaet i landet. Algeries viktigste eksportvare er olje og gass, og utgjør størstedelen av eksporten til land som Italia, Spania og Frankrike.

Arbeidsledigheten i landet er høy, særlig blant ungdom. Utbredt korrupsjon og dårlig standard på offentlige tjenester fører også til misnøye i befolkningen viser data fra FN.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter110/40
Borgerrettigheter122/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)236/100
Total68/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,460.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 1,9 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,32 av 1,00 (7).

Algerie er et land med høy risiko for brudd på ytringsfriheten og pressefriheten viser statistikker fra Amnesty, Myndighetene stengte flere menneskerettighets organisasjoner i 2023, noe som kan ha skadet blant annet organisasjonsfriheten i landet. Andre risikoer knyttet til landet er tortur, regligionsfrihet, likestilling og dårlige rettigheter for kvinner, diskriminering, barnearbeid og tvangsarbeid. Landet får samtidig en dårlig totalscore i forbindelse med rettigheter og korrupsjonsindeks, vi anbefaler derfor å undersøke leverandører i Algerie grundig.

Oppdatert: 31.05.2024

Kilder: Freedom House, FN, Amnesty: Algerie & U.S. Department of State

Menneskerettigheter i Egypt

Samlet risiko: Svært høy risiko

Egypt ligger i Nord-Afrika, bestående av over 112 millioner innbyggere. Inntektene til landet er i stor grad knyttet til landbruk, industri, turisme og inntekter fra Suezkanalen. Egypt har store mengder av olje, men lite sammenlignet med andre arabiske land. Landet eksporterer blant annet bomull og grønnsaker, samt olje og gass. EU er Egypts største handelsmarked, men importerer mye fra Kina.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter16/40
Borgerrettigheter112/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)235/100
Total53/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,626.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 4,3 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,17 av 1,00 (7).

Menneskerettighetene i Egypt er fortsatt en utfordring og fagforeningsbrudd og oppsigelser står sentralt. Myndighetene i landet nektet i 2023 å registrere uavhengige fagforeninger innen en rekke sektorer som tekstil, glass, telekommunikasjon, gateselgere og drosjesjåfører (2023 ITUC Global Rights Index). Andre utfordringer for arbeidstakere i landet er knyttet til manglende håndhevelse av tariffavtaler og derav lønn, arbeidstid og generell arbeidsmiljø.

Borgerlige friheter er sterkt begrenset, dette gjelder spesielt pressefrihet og forsamlingsfrihet. Ytringsfrihet er også ikke-eksisterend, hvor befolkningen i verste fall kan risikere straffeforfølgelse og fengsel. Seksuell og kjønnsbasert vold og driskriminering er et stort problem i landet. LHBT personer og andre grupper er fortsatt utsatt for alvorlige problemer, både trakassering, diskriminering og vold (Freedom House, 2023).

Kvinner er sterkt underrepresentert i arbeidsmarkedet, i politikken og i rettsvesenet. Dette gjenspeiles også i lønnsforskjellene mellom kjønnene, hvor kvinner i gjennomsnitt tjener 38% mindre enn menn5.

Vi anser risikoen for brudd på menneskerettigheter i Egypt som svært høy og anbefaler derfor virksomheter å gjennomføre grundige aktsomhetsvurderinger av leverandørene i landet.

Oppdatert 31.05.2024.

Kilde: 2023 ITUC Global Rights Index, Freedom House og FN.

Menneskerettigheter i Ghana

Samlet risiko: Høy risiko

Ghana er et demokrati i Vest-Afrika med over 34 millioner innbyggere. Landet har religionens nest største økonomi og eksporterer kakao, gull og tømmer til Europa og Asia.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter135/40
Borgerrettigheter145/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)243/100
Total123/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,688.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 2,9 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,88 av 1,00 (7).

Ghana har god erfaring med å opprettholde politiske rettigheter og sivile friheter, men sliter med diskriminering av kvinner og minoritetsgrupper. Til tross for gode politiske. og borgerlige rettigheter, sliter landet med korrupsjon og følger derifra. Flere rapporter viser til troverdig informasjon rundt vilkårlige eller ulovlig drap, tortur eller annen grusom behandling eller straff av myndighetene. Det foreligger også restriksjoner på ytringsfriheten og media, inkludert vold og trusler om vold mot journalister og uberettigede arrestasjoner.

Diskriminering og vold mot minoritetsgrupper er et større problem i landet, særlig rettet mot lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, skeive eller interseksuelle personer.

Oppdatert: 31.05.2024

Kilde: Freedom House & U.S. Department of State

Menneskerettigheter i Marokko

Samlet risiko: Svært høy risiko

Marokko er et land nord i Afrika med ca. 38 millioner innbyggere. Viktige økonomiske sektorer i landet er jordbruk, gruvedrift, fiske, turisme og tekstil.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter113/40
Borgerrettigheter124/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)238/100
Total75/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,460.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 2,3 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,56 av 1,00 (7).

Marokko har en svært høy risiko for brudd på generelle menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Forhold knyttet til ytringsfrihet og organisasjonsfrihet er risikoer som går igjen.

Andre risikoer for leverandører i Marokko er trakassering, overvåking, brudd på forsamlingsfriheten, kvinners rettigheter og likestilling (blant annet at Marokkos lov eksplisitt ikke kriminaliserer voldtekt i ekteskapet).

Oppdatert: 31.05.2024

Kilde: FN, Freedom House, Human rights watch & U.S. Department of State

Menneskerettigheter i Sør-Afrika

Samlet risiko: Høy risiko

Sør-Afrika står for størstedelen av importen fra Afrika. I 2023 importerte Norge varer for 2.8 milliarder kroner, noe som er mer enn dobbelte av neste på listen (Nigeria, 1,3 milliarder kroner). Gjennom frihandelsavtalen som omhandler Botswana, Lesotho, Namibia, Sør-Afrika og Swaziland, øker handelen og det økonomiske samarbeidet mellom Norge og de afrikanske landene til samme nivå som EU har i disse markedene.

Sør-Afrika har en av Afrikas største økonomier, mye som følge av eksport av gull og edelstener. Sør Afrika er også verdens største produsent av mangan, planting og krom. Sentrale handelspartnere er EU, Kina og USA.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter133/40
Borgerrettigheter146/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)243/100
Total122/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,787.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 2,7 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,89 av 1,00 (7).

Sør-Afrika er et demokratisk land, men sliter med mye korrupsjon blant myndighetspersoner. Forskjellene i landet er store, hvor de fattige ikke får den hjelpen de trenger. Likestillingen er god sammenlignet med andre afrikanske land, målt globalt, er den etter Global Gender Gap Report fra 2023, rangert som nummer 20. Dette utgjør at kvinner i snitt tjener ca. 21% mindre enn menn. Kjønnsbasert vold er imidlertid en større risiko i landet, virksomheter bør derfor undersøke diskriminering av kvinner hos leverandører i Sør-Afrika.

Religions- og forsamlingsfriheten er respektert både i grunnlov og i praksis. Det finnes ingen krenkelser på bevegelsesfriheten til sørafrikanere, men hemmes ved landets høye kriminalitetsrate. For utenlandske innbyggere hindrer trusselen om fremmedfiendtlig vold også bevegelsesfriheten.

Apartheid fortsetter å segregere befolkningen og begrenser ikke-hvite muligheter for arbeid og utdanning.

Oppdatert 31.05.2024.

Kilde: Statistisk sentralbyrå «Utenrikshandel med varer», FN og Freedom House

Landsrisiko i Europa

Menneskerettigheter i Danmark

Samlet risiko: Svært lav risiko

Danmark har på lik linje som de andre Skandinaviske landene, et godt og rettferdig demokrati. Innbyggerne nyter fulle politiske rettigheter og et rettsvesen som fungerer godt. Landet er EUs største produsent av olje og er et av verdens rikeste land.

Danmark har et lite hjemmemarked og økonomien er derfor i stor grad basert på utenrikshandel. Landet eksporterer årlig for 163,5 milliarder danske kroner med «øvrige tjenester» og sjøtransport som de største eksportvarene. Danmark eksporterer store mengder svinekjøtt, ost og øl, samt kjemikalier og kjemiske produkter.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter140/40
Borgerrettigheter157/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)290/100
Total187/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,013.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 0,6 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,93 av 1,00 (7).

Det antas at det er relativ lav risiko for brudd på menneskerettigheter i Danmark. Det bør allikevel rettes oppmerksomhet på diskriminering, både mot kvinner og innvandrere. Det anbefales ellers å undersøke generelle arbeidsrettigheter i utsatte bransjer (HMS, lønn for lik arbeid med mer). Statistikker viser også at kvinner tjener 22% mindre enn menn5.

Oppdatert: 31.05.2024

Kilder: FN, Danmark, DST, «Import og eksport av varer» og Amnesty, Danmark

Menneskerettigheter i Estland

Samlet risiko: Lav risiko

Estland er et lite land med litt over 1 million innbyggere og grenser til blant annet Russland, Latvia og Østersjøen.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter138/40
Borgerrettigheter157/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)276/100
Total171/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,782.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 4,1 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,91 av 1,00 (7).

Ingen beskrivelse tilgjengelig for øyeblikket. Vi jobber med saken.

Oppdatert: 31.05.2024

Kilder: Freedom House, FN & U.S. Department of State

Menneskerettigheter i Finland

Samlet risiko: Svært lav risiko

Finland er land i nord med et godt og rettferdig demokrati, bestående av i overkant av 5,5 millioner mennesker. Landet har mye skog, men sliter med avskoging på grunn av skogindustri. Skogindustri (produksjon av papir o.l.) og jordbruk er vanlige eksportkilder.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter140/40
Borgerrettigheter160/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)287/100
Total187/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,033.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 1,4 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,86 av 1,00 (7).

Finland er et land som scorer høyt på de fleste parametre, likevel melder FN at vold mot kvinner er et utbredt og alvorlig problem. Skogdrift kan være en stor risiko for miljøet og levestandarden til beboere i område, det er også flere risikoer knyttet til arbeidsmiljøet. Vi anbefaler derfor virksomheter undersøker leverandørene sine innen skogdrift, spesielt med tanke på HMS.

Arbeidstakere har rett til å organisere seg, men organisasjonsfriheten hos offentlige ansatte i nødvendige stillinger er litt mer begrensede. Bevegelsensfriheten er godt ivaretatt i lovverk, så fremt det ikke bryter personvern eller miljøskader. Ekteskap med samme kjønn har vært lovlig siden 2017.

Oppdatert: 31.05.2024

Kilder: Freedom House og FN.

Menneskerettigheter i Frankrike

Samlet risiko: Lav risiko

Frankrike er en av Europas største stater og tiltrekker et stort antall turister hvert år. Inntektene til landet kommer derfor fra turisme, men også fra tekstilproduksjon, landbruksvarer (hvete, bygg og sukkerbeter) og stålutvinning. De siste årene har også høyteknologi, dataindustri og romteknologi vært en stor inntektskilde for landet. Frankrike er også verdens største eksportør av vin.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter138/40
Borgerrettigheter151/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)271/100 (-1)
Total161/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,083.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 2,1 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,90 av 1,00 (7).

Frankrike har de siste 10 årene opplevd økonomiske nedgangstider, som følge av finanskrisen i 2009. Dette har medført større arbeidsledighet i landet enn tidligere (7,4%). Risikoer for produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle (både kvinner og menn) er derfor tilstede. Ulikheter mellom kvinner og menn er et annet felt som kan være aktuelt å undersøke. Statistikker viser at kvinner i snitt tjener 25% mindre enn menn5.

Rapporter fra ITUC viser at ytringsfriheten og forsamlingsfriheten er sterkt begrenset i landet. Demonstranter blir møtt med vold fra politi og sikkerhetsstyrkene, samt vilkårlige arrestasjoner. Velgerene i landet har mistet tilliten til president Macron, noe som har ført til flere protester og uro i landet. Organisasjonsfriheten er imidlertid sterkt respektert, noe vi så når oljearbeidere, jernbanearbeidere og embetsmenn streket for økt lønn i 2022.

Vi anbefaler å vurdere leverandørens arbeid med anstendig arbeid (likestilling, lik lønn for likt arbeid og levelønn). Korrupsjon kan være tilstede, men risikoen er lav sammenlignet med alle verdens land.

Oppdatert: 31.05.2024

Kilder: FN og Freedom House

Menneskerettigheter i Hellas

Samlet risiko: Middels risiko

Hellas er en republikk i Sør-Europa med ca. 10 millioner innbyggere. Landet har en stor statsgjeld som er forventet å ta flere tiår før det er nedbetalt. Tjenestesektoren er den viktigste næringen i Hellas. Hellas er et av landene i verden med størst tursime, noe som også er viktig for landets økonomi. Eksportvarer er tekstilprodukter, frukt og grønnsaker, oljeprodukter, vin og tobakk.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter135/40
Borgerrettigheter150/60 (-1)
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)249/100 (-3)
Total138/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,119
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 6,,4 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,82 av 1,00 (7).

Det er ingen store begrensninger på sosiale friheter i Hellas. Det er imidlertid et problem med vold i hjemmet og drap knyttet til partner. Fra januar 2022 til september samme år, var det rapporter om 17 drap av nåværende eller tidligere kvinnelige partnere (Freedom House, 2023).

Pressefriheten i landet fremstår som godt, til tross for enkelthendelser i 2022. Religionsfriheten respekteres av lov og i praksis, diskriminering av innvandrere er i midlertid en økende trend i takt med en økende innvandring til Hellas.

Hellas har gode lover rundt fagforeninger, noe som tillater arbeidere rett til å danne eller bli med i fagforeninger. Myndighetene har ingen regler rundt bevegelsesfrihet, annet enn restriksjoner mot covid 19, som ble opphevet i 2022.

Tall fra rapporten Global Gender Gap Index viser at lønnsforskjellene i Hellas ligger på ca 30%.

Oppdatert: 31.05.2024

Kilder: Freedom House og FN.

Menneskerettigheter i Italia

Samlet risiko: Middels risiko

Italia består av i underkant av 60 millioner mennesker. Nord-Italia er den mest industrialiserte og står for 60% av landets bruttonasjonalprodukt (BNP). De viktigste eksportvarene er maskiner, kjøretøy, klær, lærvarer og jordbruksprodukter. Turistnæringen er også sentral i italiensk økonomi.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter136/40
Borgerrettigheter154/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)256/100
Total146/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,056.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 3,3 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,90 av 1,00 (7).

Italia er et industrialisert land med middels risiko for brudd på menneskerettigheter. Det er høy arbeidsledighet i landet, men mindre i Nord-Italia. Grunnloven anerkjenner streikeretten og organisasjonsfriheten, men begrenser viktige sektorer som transport, sanitær og helse.

Landet har de siste årene vært et av få europeiske land som er imot homofili og LHBT samfunnet. I 2021 ble 83 hatforbrytelser rapportert til det italienske politiet mot en bestemt seksuell legning eller kjønnsidentitet, dette fremkommer av Statista. Rasisme og fremmedfiendtlige forbrytelser er også økende i landet.

Italia har generelt gode grunnlag for menneskerettigheter og arbeidsforhold, men forbrytelser er en økende trend. The Global Hender Gap Index 2023 rankings, gir Italia en score på 0,705, noe som tyder på at likelønn mellom kvinner og menn kan bli bedre5. Virksomheter med leverandører i Italia oppfordres derfor til å undersøke ytringsfriheten og organisasjonsfriheten spesielt med tanke på seksuell legning og personer med utenlandsk opprinnelse.

Data oppdatert 31.05.2024

Kilder: Freedom House og FN.

Menneskerettigheter i Latvia

Samlet risiko: Middels risiko

Ingen beskrivelse tilgjengelig for øyeblikket. Vi jobber med saken.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter137/40
Borgerrettigheter151/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)260/100
Total148/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,794.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 3,4 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,89 av 1,00 (7).

Ingen beskrivelse tilgjengelig for øyeblikket. Vi jobber med saken.

Oppdatert: 31.05.2024

Kilder: Freedom House, FN og U.S. Department of State

Menneskerettigheter i Litauen

Samlet risiko: Middels risiko

Ingen beskrivelse tilgjengelig for øyeblikket. Vi jobber med saken.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter138/40
Borgerrettigheter151/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)261/100
Total140/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,800.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 6,1 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,84 av 1,00 (7).

Ingen beskrivelse tilgjengelig for øyeblikket. Vi jobber med saken.

Oppdatert: 31.05.2024

Kilder: Freedom House, FN og U.S. Department of State

Menneskerettigheter i Norge

Samlet risiko: Svært lav risiko

Norge har et av de mest robuste demokratiene i verden med frie og rettferdige valg. Samtidig som Norge er et av landene i verden som er mest opptatt av å ivareta og beskytte menneskerettighetene, ser vi tegn til brudd på menneskerettighetene.

Norge eksporterer store mengder råolje (44 milliarder kroner), naturgass (55,2 milliarder kroner) og fisk (13,1 milliarder kroner). I forhold til anstendige arbeidsforhold, har Norge lover og regler som sikrer arbeidstakere en lønn å leve av samt regler rundt helse, miljø og sikkerhet

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter139/40 (-1)
Borgerrettigheter159/60 (-1)
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)284/100
Total182/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,016.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 0,5 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,91 av 1,00 (7).

Norge har et godt demokrati og en velfungerende velferd. Myndighetene i landet begrenser ikke bevegelsesfriheten og enhver har rett til organisasjonsfrihet. Ytringsfrihet står også veldig sterkt i landet. Likestillingsloven gir like rettigheter for menn og kvinner med hensyn til ekteskap, skilsmisse og andre personlige forhold.

Vold i hjemmet er et økende problem, Norges institutt for menneskerettigheter (NIM) anslo i 2019 at 150 000 mennesker opplever vold i hjemmet. Norge fikk 10 dommer mot seg i 2021, hvor de fleste av klagene gjaldt retten til privat- og familieliv (EMK artikkel 8). I hovedsak gjaldt dette barnevernsaker. Andre risikoer for brudd på menneskerettighetene er ytrings- og pressefrihet (ENK art. 10) og kulturutøvelse. Kulturutøvelse står skrevet i grunnlovens §108 samt artikkel 27 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Eksempler på kulturutøvelse i Norge er saken om vindmøller på Fosen.

Risikoene for brudd på menneskerettigheter blant leverandører i Norge er lav, men kan forekomme slik som selskapers involvering i kulturutøvelse. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er rangert som nummer 2 i verden, men fortsatt noen små forskjeller5.

De største risikoene for menneskerettighetsbrudd i Norge er derfor kulturutøvelse, dårlig HMS i enkelt bransjer og likestilling. U.S. Department of State viser også til risikoer knyttet til vold og diskriminering av minoritetsgrupper som lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, skeive eller interseksuelle personer.

Oppdatert: 31.05.2024

Kilder: Freedom House, FN og U.S. Department of State.

Menneskerettigheter i Portugal

Samlet risiko: Middels risiko

Ingen beskrivelse tilgjengelig for øyeblikket. Vi jobber med saken.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter139/40
Borgerrettigheter157/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)261/100 (-1)
Total157/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,067.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 3,8 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,87 av 1,00 (7).

Kvinner i Portugal tjener i snitt 23,5% mindre enn menn5.

Oppdatert: 31.05.2024

Menneskerettigheter i Polen

Samlet risiko: Middels risiko

Polen er en parlamentarisk republikk bestående av i overkant av 40 millioner mennesker. Levestandarden og arbeidsledighet i landet er god og likestilling er på et gjennomsnittlig nivå. Likestilling trues imidlertid med økende kontroll og overvåking av kvinner (ny abortlov) og IHBT-personer.

Tradisjonelt har landet vært et jordbruksland, men primærnæring er i dag tjenester, tungindustri og kullproduksjon. Polen og Norge har et godt samarbeid både politisk og økonomisk. Tall fra FN viser at også at 300 selskaper i landet har eierinteresser i Norge.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter133/40 (-1)
Borgerrettigheter147/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)254/100 (-1)
Total134/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,109.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 5,5 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,83 av 1,00 (7).

Som følge av PiS (Lov og rettferdighetspartiet) fikk landet i 2015 flere lover som begrenset pressefriheten og rettssikkerheten. Sårbare minoriteter, kvinner og LHBT-personer ble i økende grad diskriminert. Ytrings- og organisasjonsfrihet, likestilling, hatkriminalitet og arbeidsforhold er temaer som kan være aktuelle å undersøke hos polske leverandører.

Kvinner tjener i snitt 28% mindre enn menn5.

Landet importerer kull fra blant annet Kina og gass fra Qatar som er risikobransjer i sine land. Virksomheter innen denne bransjen anbefales derfor å undersøke menneskerettigheter og arbeidsforhold hos underleverandører.

Oppdatert: 31.05.2024

Kilder: FN, Polen og Amnesty International.

Menneskerettigheter i Slovakia

Samlet risiko: Middels risiko

Ingen beskrivelse tilgjengelig for øyeblikket. Vi jobber med saken.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter137/40
Borgerrettigheter153/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)254/100
Total144/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,720.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 7,7 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,84 av 1,00 (7).

Ingen beskrivelse tilgjengelig for øyeblikket. Vi jobber med saken.

Oppdatert: 31.05.2024

Kilder: Freedom House, FN og U.S. Department of State

Menneskerettigheter i Slovenia

Samlet risiko: Middels risiko

Ingen beskrivelse tilgjengelig for øyeblikket. Vi jobber med saken.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter139/40
Borgerrettigheter157/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)256/100
Total152/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,773.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 4,4 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,86 av 1,00 (7).

Ingen beskrivelse tilgjengelig for øyeblikket. Vi jobber med saken.

Oppdatert: 31.05.2024

Kilder: Freedom House, FN og U.S. Department of State

Menneskerettigheter i Spania

Samlet risiko: Middels risiko

Spania er et monarki i Sør-Europa som grenser til Portugal, Frankrike og Andorra. Spania er det landet i verden med flest turister. Landets viktigste eksportprodukter er kjøretøy, metaller, tekstiler og næringsmidler. Arbeidsledigheten har siden 2008 vært høy, særlig blant ungdommer.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter137/40
Borgerrettigheter153/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)260/100
Total150/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,057.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 2,3 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,91 av 1,00 (7).

Korrupsjon i politikken er fortsatt en bekymring for Spania etter at flere høytstående politikere har blitt tiltalt.

De politiske rettighetene og borgerrettigheter er gode i Spania, noe som gjør at det er få kjente risikoer knyttet til menneskerettigheter i landet. Det finnes likevel forskjeller mellom menn og kvinner, blant annet ved at kvinner tjener i snitt 21% mindre enn menn5. Rapporter fra ITUC viser at arbeidere i landet har møtt straffeforfølgelse og oppsigelser etter at arbeidere har streiket. I samme rapport fremkommer Spania som et nivå 2 land, hvor gjentatte brudd på menneskerettigheter finner sted.

Vi anbefaler derfor virksomheter å sikre at arbeidere har lik lønn for likt arbeid (likestilling) og at arbeidsforhold er gode.

Data oppdatert 31.05.2024

Kilder: Freedom House, 2023 ITUC Global Rights Index og FN.

Menneskerettigheter i Storbritannia

Samlet risiko: Lav risiko

Storbritannia er en samlebetegnelse for England, Skottland, Wales og Nord-Irland. Storbritannia er et monarki bestående av over 65 millioner mennesker. Mesteparten av eksporten er maskiner, transportutrustning, kjemikalier, legemidler, olje og andre brensler.

Sentrale handelsmarkeder er andre europeiske land og USA.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter138/40 (-1)
(-1)Borgerrettigheter153/60 (-1)
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)271/100 (-2)
Total162/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,098.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 1,8 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,90 av 1,00 (7).

Storbritannia er et stabilt land med demokrati og frie valg. Landet har gode rettigheter og likestillingsindeksen er på et gjennomsnittlig nivå.

Statistikker tilsier at England er et trygt land med tanke på menneskerettigheter. Forskjellene i lønn mellom menn og kvinner er imidlertid på 21%5.

Data oppdatert 31.05.2024

Kilder: Freedom House og FN.

Menneskerettigheter i Sverige

Samlet risiko: Svært lav risiko

Sverige har på lik linje som Norge, et rettferdig og demokratisk valgssystem. De borgerlige frihetene og politiske rettighetene er juridisk garantert og respektert i praksis. Sverige har imidlertid hatt en sterk økning i voldskriminalitet de siste årene (forbundet med religiøst motiverte hatytringer og hærverk). Landet sliter også med å integrere og skape muligheter for utenlandskfødte innbyggere, noe som kan tyde på en økende arbeidsledighet i årene fremover.

I forhold til anstendige arbeidsforhold, har Sverige på lik linje som Norge HMS lover som tilfredsstiller åpenhetslovens krav. Basert på lover og regler, bør de fleste parametre være dekket på svenske virksomheter.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter140/40
Borgerrettigheter159/60 (-1)
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)282/100 (-1)
Total181/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,023.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 0,6 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,92 av 1,00 (7).

Sverige fremstår som et land med få menneskerettighetsbrudd. Likevel finnes det artikler adresserer noen risikoer:

 • Barns rettigheter (først og fremst asylsøkere) ikke blir etterlevd i henhold til utdannelse og helsetjenester
 • Diskriminering og likelønn
 • Kulturutøvelse (samer og rom-folk diskrimineres)

I en artikkel publisert i Svenska Dagbladet, kommer det frem at barns rettigheter (først og fremst asylsøkere) ikke blir etterlevd i henhold til utdannelse og helsetjenester. Diskriminering og likelønn er også et problem i følge artikkelen. Kvinner tjener i snitt 20% mindre enn menn og diskrimineres på arbeidsmarkedet. I statistikkene i Global Hender Gap Index for 2023, får landet en score på 0,815 og rangert som 5 best i verden.

Oppdatert: 31.05.2024

Kilder: Freedom House og FN.

Menneskerettigheter i Tyrkia

Samlet risiko: Svært høy risiko

Tyrkia grenser mellom Europa og Asia. Landet har over 85 millioner innbyggere. Tyrkia har lenge vært en parlamentarisk republikk, men har siden 2014 gått i en autoritær retning.

25% av de arbeidsaktive jobber innen landbruk. Produksjon av biler og elektronikk er en stor del av økonomien i landet, samtidig som tjenestesektorer og turistnæringen bidrar stort. Sentrale handelspartnere er Tyskland, USA, Italia og Russland.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter117/40 (+1)
(Borgerrettigheter116/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)234/100 (-2)
Total67/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,272.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 15,6 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,56 av 1,00 (7).

FN omtaler korrupsjonen i landet som svært omfattende, og kan utgjøre så mye som 50% av landets bruttonasjonalprodukt (BNP). Ytringsfriheten er også under press, hvor tusenvis av mennesker sitter fengslet for å være terrorister, mange av disse fra demonstrasjoner mot regjeringen (Amnesty, 2018). Myndighetene forbyr samlinger organisert av regjeringskritikere og politiet bruker ofte makt for å bryte opp fredelige protester (Freedom House, 2022).

Rapporter fra U.S. Department of Labor viser til troverdige kilder knyttet til tvangsarbeid og barnearbeid i Tyrkia, men at de landet i 2018 iverksatte flere lovverk som skulle forhindre forekomsten. Dette er spesielt utbredt innen landbruk og i produksjonsfabrikker. Vi anbefaler derfor alle med leverandører innen produksjon av bomull, hasselnøtter, sitrusfrukter, sukkerroer, spisskummen, peanøtter, belgfrukter, aprikoser, meloner og kirsebær i Tyrkia til å undersøke dette temaet grundig. Det er også risikoer knyttet til gruvedrift og tekstilindustrien.

Diskriminering av homofile og likestilling er hverdagslige utfordringer for befolkningen i landet. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Tyrkia er store, med en score på 0,638 som er langt under gjennomsnittet5. Religionsfrihet er også et problem for blant annet jøder, ortodokse kristne og armenske katolikker.

ITUC viser til undertrykkelse av streikende arbeidere, arrestasjoner av fagorganiserte (også fagforeningsledere) og systematisk fagforeningsbrudd som de vanligste menneskerettighetsbruddene i landet. Organisasjonsfriheten er derfor et av punktene enhver virksomhet bør undersøke hos sine leverandører i Tyrkia.

Vi anbefaler norske virksomheter å undersøke leverandører i Tyrkia for:

 • Diskriminering av minoriteter (også LHBTQ-rettigheter)
 • Likestilling
 • Organisasjonsfrihet og ytringsfrihet
 • Tvangsarbeid og barnearbeid

Data oppdatert 31.05.2024

Kilder: FN, Amnesty International «Tyrkia uten filter», 2023 ITUC Global Rigts Index, Freedom House

Menneskerettigheter i Tyskland

Samlet risiko: Lav risiko

Risiko for brudd på likestilling: 0,073.

Tyskland er et sentralt land midt i Europa og er en av EUs ledende stormakter. Selv om landet er mindre enn Norge, bor det hele 83 millioner mennesker i landet. Hellas er styrt etter en føderal republikk, bestående av 16 delstater.

Tyskland har verdens fjerde største økonomi, noe som skyldes en velutbygget eksportindustri. Eksporten er i hovedsak finelektronikk og datamateriell til biler og Industrimaskiner.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter139/40
Borgerrettigheter154/60 (-1)
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)278/100 (-1)
Total171/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,073
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 0,6 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,87 av 1,00 (7).

Tyskland har et stabilt demokrati og en velfungerende velferdsstat. Organisasjonsfriheten står sentralt i landets økonomiske modell, noe som gir alle rett til å bli med i fagforeninger, bondegrupper og næcingslivssammenslutninger. Bevegelsesfriheten i langet er lovlig beskyttet og respektert, samtidig som landet har innført flere restriksjoner for å forhindre terror. Regjeringen begrenser ikke sosiale friheter og legaliserte ekteskap av samme kjønn i 2017, samt adopsjons- og skattelover til likekjønnede par i 2014 (Freedom House).

Det er generelt lav risiko for overtredelse av menneskerettigheter i Tyskland. Likestilling er et av temaene som kan være aktuelle å undersøke, da kvinner i snitt tjener 18,5% mindre enn menn5.

Oppdatert: 31.05.2024

Kilder: Freedom House og FN.

Menneskerettigheter i Ungarn

Samlet risiko: Lav risiko

Ungarn er et land i Sentral-Europa med over 10 millioner innbyggere. Mesteparten av handelen går innad i EU og med Tyskland. Industri og tjenesteytende næringer står for størstedelen av landets økonomi.

FN presenterer de største miljøutfordringene i Ungarn som forurensning både av luft, vann og jord som følge av dårlig avfallshåndtering. Landet møter for øyeblikket ikke EUs krav til miljømessig håndtering av menneskeskapt avfall.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter124/40
Borgerrettigheter141/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)242/100
Total107/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,689.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 6,6 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,64 av 1,00 (7).

Ingen beskrivelse tilgjengelig for øyeblikket. Vi jobber med saken.

Oppdatert: 31.05.2024

Kilder: Freedom House, FN og U.S. Department of State

Menneskerettigheter i Østerrike

Samlet risiko: Lav risiko

Østerrike er et land med ca. 9 millioner mennesker i Europa. Landets økonomi er basert på turisme og servicenæringen og er sterkt tilknyttet til Tyskland.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter137/40
Borgerrettigheter156/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)271/100
Total164/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,740.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 1,9 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,89 av 1,00 (7).

Freedom House, FN og U.S. Department of State klassifiserer Østeriket som et land med lav risiko for menneskerettighetsbrudd. Allikevel presenterer U.S. Department of State i sin rapport at det viktige menneskerettighetsspørsmål i Østerrike inkluderte troverdige rapporter om vold og trusler rettet mot muslimer og afrikanere samt vold og trulser motivert av antisemittisme. Rapportene viser også til en risiko for forbrytelser rettet mot lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, skeive eller interseksuelle personer.

Oppdatert: 31.05.2024

Kilder: Freedom House, FN og U.S. Department of State

Landsrisiko i Amerika

Menneskerettigheter i Brasil

Samlet risiko: Svært høy risiko

Brasil er et land i Sør-Amerika som består av over 200 millioner mennesker. Brasil er rikt på naturressurser og produserer store mengder soyabønner, kaffe og bananer. I tillegg er landet verdens største eksportør av kylling og storfekjøtt. Andre viktige jordbruksprodukter er sukkerrør, tobakk, kakaobønner, hvete, mais og ris.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter130/40
Borgerrettigheter142/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)236/100
Total108/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,391.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 5,0 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,91 av 1,00 (7).

Brasil er et land med store naturressurser, men som dessverre opplever konflikter knyttet til regnskogen. Konflikter fører til omfattende brudd på urfolks rettigheter og angrep på menneskerettighetsforkjempere i Amazonas, viser rapporter fra Regnskogfondet.

Barnearbeid og tvangsarbeid er et større problem i Brasil. Statistikker fra Rainforest Alliance viser at kakao og kaffe industrien har høy risiko for forekomst av tvangsarbeid og middels høy for barnearbeid. Likestillingsindeksen indikerer på samme tid at forskjeller mellom kjønn og legning har en lang vei å gå. Vi anbefaler derfor å undersøke trakassering, diskriminering og likestilling hos leverandører i Brasil.

Mer informasjon kommer…

Data oppdatert 31.05.2024

Kilder: Freedom House.

Menneskerettigheter i Mexico

Samlet risiko: Svært høy risiko

Mexico er et land i Sør-Amerika som består av i underkant av 130 millioner mennesker. Mexico er rikt på naturressurser og verdens største produsent av sølv, mais- og grønnsaker. Norge handler årlig for ca. 7 milliarder kroner fra Mexico3.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter127/40
Borgerrettigheter133/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)231/100
Total91/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,309.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 6,6 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,72 av 1,00 (7).

Kriminaliteten i Mexico omtales av den norske regjeringen som kompleks. Vinningskriminalitet, organisert kriminalitet og narkotikahandel er et stort problem i landet, spesielt i områdene: Tamaulipas, Guerrero, Michoacan, Guanajuato, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Sonora og Sinaloa.

Medlemstallene i fagforeninger har gått betydelig ned de siste årene. Myndighetene har ingen begrensninger på bevegelsesfriheten, men de kriminelle veisperringene gjør at mange borgere velger andre veier etter mørkes frembrudd. Virksomheter bør derfor undersøke organisasjons-, ytrings- og mediefrihet hos leverandørene sine, da dette er et stort problem i landet.

Seksuelle overgrep og vold i hjemmet mot kvinner skjer desverre ofte, og gjerningsmenn blir sjelden straffet. Likestilling for LHBT personer er fortsatt ikke helt akseptert, til tross for alle 32 statene har legalisert ekteskap med samme kjønn. Virksomheter bør gjennomføre grundige aktsomhetsvurderinger for å identifisere vold, likestilling og tvangsarbeid hos leverandørene sine. I «Forced Labor Risk Maps» fra Rainforest Alliance, fremkommer det at både barnearbeid og tvangsarbeid er en reell risiko i Mexico, spesielt innenfor banan, kakao og kaffe industrien.

Les hele rapporten fra Freedom House her og Amnestys rapport fra 2022.

Data oppdatert 31.05.2024

Kilder: Freedom House og FN.

Menneskerettigheter i United States of America

Samlet risiko: Middels risiko

USA er verdens fjerde største land etter areal og består at over 300 millioner mennesker. Landet har de siste årene slitt med økende miljøproblemer knyttet til avskoging, luftforurensning og mangel på vann til hushold og jordbruk. USA er også landet i verden som slipper ut mest CO2.

USA er verdens ledende økonomiske stormakt. Inntektene til landet kommer fra tjenesteytende næringer, industri, bergverk og annleggsvirksomhet.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter133/40
Borgerrettigheter150/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)269/100
Total152/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,179.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 3,6 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,93 av 1,00 (7).

USA er et land med gode politiske- og sosiale rettigheter. Våpenvold, overdreven bruk av makt fra rettshåndhevelse og vold mot kvinner er imidlertid potensielle risikoer for menneskerettighetsbrudd i USA. Domstoler i landet har også begrenset menneskerettighetsbeskyttelsen ved å slå ned abortrettigheter.

FN har også flere ganger oppfordret amerikanske myndigheter til å ta tak i rasisme og skjevhet basert på rase, mot kvinner, menn og barn av afrikansk avstamning. Det kan derfor være en fordel å undersøke likestilling og diskriminering av minoriteter hos leverandører i USA.

Finn ut mer om rapporterte hendelse i USA her.

Data oppdatert 31.05.2024

Kilder: Freedom House og FN.

Landsrisiko i Oseania

Menneskerettigheter i Australia

Samlet risiko: Lav risiko

Australia er en føderal stat i Oseania bestående av over 25 millioner mennesker. Landet er en stor eksportør av mineraler (bly, nikkel, tantal, uran og sink, diamanter, gull med mer), gass samt ull, hvete og kjøtt.

Australias viktigste markeder er Kina, Japan, Indonesia og USA.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter138/40
Borgerrettigheter157/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)275/100
Total170/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,309.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 1,6 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,87 av 1,00 (7).

FN melder at rasisme og diskriminasjon er et stort problem i Australia. Faktisk så stort at 1 av 3 har opplevd rasisme i arbeid- eller skole sammenheng. FNs menneskerettskomité mener også at Australia har brutt urfolks rettigheter i forbindelse med klima.

Andre risikoelementer i Australia er anstendige arbeidsvilkår rundt lik lønn for likt arbeid og religionsfrihet. Myndighetene har også laget nye regler som begrenser fredelig protest i flere stater, vi anbefaler derfor å forsikre om organisasjonsfriheten hos leverandøren.

Les mer rundt menneskerettigheter i Australia.

Data oppdatert 31.05.2024

Kilder: Freedom House og FN.

Menneskerettigheter i New Zealand

Samlet risiko: Svært lav risiko

New Zealand er en øygruppe i Oseania bestående av 5 millioner mennesker. Landet har ingen skriftlig grunnlov og bygger på britiske tradisjoner. Eksport av kjøtt, melkeprodukter, skogsprodukter, frukt og grønnsaker er viktige inntektskilder for landet. New Zealand er også verdens største produsent av ull og saue- og lammekjøtt.

Viktige handelspartnere er Kina, Australia, Japan og USA.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter140/40
Borgerrettigheter159/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)287/100
Total186/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,179.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 1,6 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,91 av 1,00 (7).

New Zealand er et demokrati med frie og rettferdige valg. De politiske- og sivile rettighetene er rangert som svært gode. Det er få rapporter som tilsier at risikoen for menneskerettighetsbrudd er tilstede, men diskriminering av maoriene og andre minoritetsbefolkninger er punkter virksomheter bør undersøke hos sine leverandører. Den kriminelle lavalderen i New Zealand er 10 år for drap og 14 år for andre forbrytelser.

Data oppdatert 31.05.2024

Kilder: Freedom House og FN.

Menneskerettigheter i Papua New-Guinea

Samlet risiko: Svært høy risiko

Papua New-Guinea er en øystat i Oseania bestående av over 10 millioner mennesker. Landet er et av verdens minst utviklede land med tanke på industri og infrastruktur.

Papua New-Guinea har store naturressurser som mineraler, naturgass, olje, skog og fisk. Til tross for naturressursene sliter landet med fattigdom og 40% av befolkningen lever under fattigdomsgrensen.

Statistikker

Kategori:Rangering:
Politiske rettigheter122/40
Borgerrettigheter139/60
Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI)230/100
Total91/200

Landsrisiko for brudd

Risiko for brudd på likestilling: 0,309.
Anslått andel som lever i moderne slaveri: 10,3 av 1 000 (6).

Organisasjonsfrihet Indeks: 0,87 av 1,00 (7).

Papua New-Guinea sliter med svært høy kriminalitet, særlig mot kvinner (væpnet ran, bilkapring, overfall og voldtekt) (Regjeringen, 2023).

I en rapport fra U.S. Department of Labor fremkommer det at barnearbeid i de verste formene har funnet sted i Papua New-Guinea. Rapporten nevner blant annet kommersiell seksuell utnyttelse og i noen tilfeller som følge av menneskehandel har funnet sted. Farlig arbeid som barnearbeid i gruvedrift og havfiske er også vanlig i landet.

Dårlig infrastruktur fører til dårlig utnyttelse av landes ressurser, og de fleste driver derfor jordbruk, jakt og fiske for eget bruk. Korrupsjon og likestilling er de vanlige utfordringer i landet i forhold til menneskerettigheter. På regjeringens sider, opplyses det om at homofili er ulovlig og straffes med fengsel. Diskriminering

The Global Hender Gap Index 2023 rankings, som viser forskjeller i lønn mellom menn og kvinner, viser at kvinner i snitt tjener 61% av menn5.

Vi anbefaler enhver virksomhet med leverandør i Papua New-Guinea å undersøke alle former for barnearbeid hos leverandør og underleverandør. Likestilling, vold og tvangsarbeid er andre punkter som bør undersøkes.

Data oppdatert 31.05.2024

Kilder: U.S. Department of Labor «Papua New Guinea», Regjeringen «Papua Ny-Guinea reiseinformasjon», Freedom House og FN.

Vanligste menneskerettighetsbruddene i verden

Tall fra 2023 viser at den vanligste krenkelsene på menneskerettigheter i verden er begrensninger og forbud mot steik. Global Rights Index for 2023 viser at 130 av 149 land land enten har begrenset eller forhindret arbeidere i å streike, noe som etter organisasjonsfriheten er en menneskerett. Etter artikkel 8 i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter slår den fast at alle har rett til å danne fagforeninger og slutte seg til en fagforening etter eget valg. I ILO-konvensjon nr. 87 om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten og ILO-konvensjon nr. 98 om gjennomføring av prinsippene for rett til organisering og kollektive forhandlinger kan du lese mer om organisasjonsfrihet og streik.

Videre er tilgang til et rettferdig rettsvesen en global utfordring. Arbeidere i flere land har ingen eller redusert tilgang til rettferdig rettsbehandling. Fagforeningsledere sitter varetektsfengslet og tiltalt på oppdiktene anklager. ITUC viser til at 65% av landene i verden hadde ingen eller begrenset tilgang til rettferdig rettsvesen.

Ytringsfrihet og forsamlingsfrihet er noe vi tar for gitt i demokratiet Norge. Statistikker viser at 42% av verdens land har begrensninger for ytrings- og forsamlingsfriheten. Ytringsfriheten beskrives som livsblodet til sunne demokratier, uten denne vil politisk, økonomisk, sosial og kulturell fremgang andres. Land som Frankrike, Iran, Hviterussland, Egypt og Zimbabwe står ovenfor strenge restriksjoner på disse grunnleggende menneskerettighetene.

Rapporter viser videre at vilkårlige arrestasjoner og vold mot arbeidere er vanlige brudd på menneskerettighetene i 2023.

Les hele rapporten her

Begrepsforklaringer for landsrisiko

Risikovurderingene er basert på forskjellige kilder som politiske- og sivile rettigheter, samt korrupsjonspersepsjonsindeks, hvor dataen sammenlagt tilsvarer oppnådd risiko. Nivåene som danner risikoen er definert slik:

0 til 110 – Svært høy risiko, 110 til 130 – Høy risiko, 130 til 160 Middels risiko, 160 til 180 Lav risiko, 180 til 200 Svært lav risiko

* Forbehold for feil. Dataene på denne siden er ment som veiledning og bør ikke brukes som eneste data i aktsomhetsvurderinger.

Referanser

1 – Politiske- og sivile rettigheter baserer seg på tallene fra Freedom House fra 2022. Se hele oversikten her.
2 – Korrupsjonspersepsjonsindeks (CPI) baserer seg på tall fra Transparency International fra 2022.
3 – «Norges varehandel med utlandet», 2024. Statistisk sentralbyrå.
4 – FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. 04.07.2023.
5 – Global Gender Gap Report 2023. ISBN-13: 978-2-940631-97-1
6 – Global Slavery Index. 2024, Walk Free.
7 – Freedom of association thick index, 2024.
8 – Renewable Energy, 2024. Our World in Data.