Nyheter

Hva er IFRS 16 og hvem er pliktige

Hva er IFRS 16?

IFRS 16 er en regnskapsstandard introdusert av International Accounting Standards Board (IASB) og som trådte…

Read More
1 2 3 4

Våre produkter

IFRS 16

Beregning og rapportering på alle leasing- og leieavtaler.

Kontraktløsning

Kontrakthåndtering og avtalehåndtering for oversikt og kontroll

Åpenhetsloven

Et sted å håndtere alle data og prosesser rundt åpenhetsloven

Styreportal

Effektivt styrearbeid på en sikker og trygg måte.