Finance – Økonomiavdelingens portal

– Best praksis for samhandling ved avstemming og dokumentering av perioderegnskap og årsregnskap

Månedlig, kvartalsvis og årlig regnskapsrapportering krever strukturert arbeid som begynner i tide og gjøres effektivt i økonomiavdelingen.

ShareControl Finance hjelper dere med å administrere arbeidet og gir dere nødvendig verktøy for gjennomføring.

 • Bedre samhandling og samarbeid i avdelingen
 • La all dokumentasjonen for årsregnskapet lagres hos dere – og ikke kun hos revisor
 • Enkelt med repeterende oppgaver til perioderegnskap, etc.
 • Ha full oversikt – Oppgavehåndtering med tidsfrister
 • Kontroll og godkjenning av periodeoppgaver
 • Intern kontroll av dokumenter og rapporter
 • Innarbeid PBC-listen til din revisor så enkelt å følge opp dokumentasjonen
 • Reduserer din revisors oppfølgingsarbeid vesentlig

Se filmsnutt for løsningen her

Fordeler med ShareControl Finance

Brukervennlig

Enklere å utføre og følge opp arbeid og dokumentasjon ved periodeavslutning. Gir betryggende og mer effektiv rapportering.

Enkel revisjon

Struktur på dokumentasjonen gir enklere revisjon og mindre belastning på de ansatte.

Fagkompetanse

Vi bistår med best praksis og «lean» for regnskaps- og økonomiprosessen med vårt verktøy og lange erfaring.

Få en uforpliktende demonstrasjon av løsningen

ShareControl Finance – gir grunnlag til smartere jobbing i økonomiavdelingen

 • Gjenbruk forrige periode ved oppdatering av dokumentasjon, etc.
 • Gode avstemmingsverktøy tilgjengelig
 • Revisjonsrapport med status på dokumentasjonen
 • Del enkelt informasjon med regnskapsfører og revisor
 • Del dokumenter og oppgaver. Følg opp status på oppgaver.
 • Tid spart er kostnad spart!
 • Sikker lagring og brukeradministrasjon i Microsoft 365

Våre produkter

IFRS 16

Beregning og rapportering på alle leasing- og leieavtaler.

Kontraktløsning

Kontrakthåndtering og avtalehåndtering for oversikt og kontroll

Åpenhetsloven

Et sted å håndtere alle data og prosesser rundt åpenhetsloven.

Styreportal

Effektivt styrearbeid på en sikker og trygg måte.

Microsoft 365 add-ins og ShareControl Finance – slik fungerer det

ShareControl Finance er et add-in til Microsoft 365. Enkelt sagt, det er som en app som legges til på toppen av ditt Microsoft 365-abonnementet. Alle data, dokumenter og filer lagres hos dere.

Dette sørger for:

 • Full kontroll over deres data lagret i Microsoft 365
 • Dere eier alle rettigheter og har fullt eierskap til dataene som er lagret