ShareControl Finance – Ekonomiavdelningens portal

– Bästa praxis för interaktion vid avstämning och dokumentation av periodbokslut och årsbokslut

Månads-, kvartals- och årsredovisningsredovisning kräver ett strukturerat arbete som börjar i tid och görs effektivt på ekonomiavdelningen.

ShareControl Finance hjälper dig att hantera arbetet och ger dig nödvändiga verktyg för implementering.

 • Bättre interaktion och samverkan på ekonomiavdelningen
 • Låt all dokumentation för årsbokslutet förvaras hos dig – och inte bara hos revisorn
 • Lätt med repetitiva uppgifter för periodisk redovisning etc.
 • Ha full översikt – Uppgiftshantering med deadlines
 • Kontroll och godkännande av terminsuppsatser
 • Intern kontroll av dokument och rapporter
 • Inkludera PBC-listan för din revisor så att det är lätt att följa upp dokumentationen
 • Minskar din revisors uppföljningsarbete avsevärt

Se demo av ShareControl Finance här

Fördelar med ShareControl Finance

Användarvänlig

Lättare att utföra och följa upp arbete och dokumentation vid periodens slut. Ger en tryggande och effektivare rapportering.

Enkel revidering

Dokumentationens struktur gör det enklare att granska och belasta de anställda mindre.

Professionell kompetens

Vi hjälper till med bästa praxis och ”lean” för redovisnings- och ekonomiprocessen med våra verktyg och långa erfarenhet.

Få en demo av ShareControl Finance

ShareControl Finance – ger grunden för smartare arbete på ekonomiavdelningen

 • Återanvänd föregående period vid uppdatering av dokumentation etc.
 • Bra avstämningsverktyg tillgängliga
 • Revisionsrapport med status för dokumentationen
 • Dela enkelt information med revisorer och revisorer
 • Dela dokument och uppgifter. Följ upp status för uppgifter.
 • Tidsbesparing betyder kostnadsbesparing!
 • Säker lagring och användarhantering i Microsoft 365

Våra produkter

IFRS 16

Beräkning och rapportering på alla leasing- och hyresavtal.

Contract

Alla kontrakt på ett ställe, enkel överblick och kontroll genom kontraktets livscykel.

Öppenhetslagen

En plats att hantera all data och processer kring öppenhetslagen.

Styrelseportal

Effektivt styrelsearbete på ett tryggt och säkert sätt.

Microsoft 365 add-on och ShareControl Finance – hur det fungerar

ShareControl Finance är ett add-on till Microsoft 365. Enkelt uttryckt är det som en app som lagts till ovanpå din Microsoft 365-prenumeration. Alla data, dokument och filer lagras hos dig.

Detta säkerställer:

 • Full kontroll över dina data lagrade i Microsoft 365
 • Du äger alla rättigheter och har full äganderätt till den data som lagras