SMB Document

Få kontroll, överblick och effektiv delning av företagets dokument.

Med ShareControl SMB Komplett har dere en dokumentløsning som legger til rette for effektiv samhandling for en ledergruppe, prosjektgrupper eller andre som har behov for effektiv å dele informasjon og arbeide med dokumenter på en felles arbeidsflate.

Fördelar med ShareControl SMB Komplett

Användarvänlig

ShareControl SMB Komplett – en dokumentlösning som förenklar arbetet med redovisning och dokumenthantering och låter företaget fokusera på sin kärnverksamhet

Samarbete

Här får ditt företag en ”allt i ett-lösning” för strukturerad lagring och överblick över företagets affärsdokument och kan dela information var man än befinner sig.

Mervärde

Vår lösning är byggd på Microsoft 365 och lättillgänglig i Sharepoint. Därför ger vår lösning ett mervärde till den plattform du redan använder.

Få en demo av ShareControl Finance

ShareControl SMB Komplett – enkelt stöd för verksamheten

 • Effektiv interaktion vid delning av dokument och bearbetning av innehåll.
 • Gemensam arbetsyta för koncernens anställda där man ordnar nödvändig och enhetlig information
 • Strukturerad lagring med metadata som ger en översikt och enkel hämtning av dokument
 • Enkel återanvändning och lagring av dokument och rapporter som utarbetas med jämna mellanrum
 • Lätt att anpassa efter företagets behov av uppföljning av dokument och rapporter

ShareControl SMB Komplett – samlingsplatsen för företagets dokumentation

 • Företagets avtal med förnyelsepåminnelser
 • Styrelse- och bolagsstämmans handlingar
 • Redovisningsdokumentation
 • Alla andra affärsdokument
 • Med fördefinierad struktur anpassad till ditt företag

Våra produkter

IFRS 16

Beräkning och rapportering på alla leasing- och hyresavtal.

Contract

Avtalshantering och avtalshantering för överblick och kontroll.

Öppenhetslagen

En plats för att hantera all data och processer kring öppenhetslagen.

Styrelseportal

Effektivt styrelsearbete på ett tryggt och säkert sätt.

Dessutom får du:

 • Finansiell kalender med datum för offentliga deadlines
 • Kunskapsmeddelanden med relevanta lagar och förordningar
 • Enkel tilldelning av uppgifter som stödjer god intern kontroll
 • Skrivskydd av mappar med underliggande dokument
 • Användar- och åtkomstkontroll för olika dokumenttyper
 • Enkel installation och filbläddring plus säker lagring och användarhantering i Microsoft 365

Microsoft 365 add-on och ShareControl SMB Komplett – så här fungerar det

ShareControl SMB Komplett är ett tillägg till Microsoft 365. Enkelt uttryckt är det som en app som läggs till ovanpå den Microsoft 365-licens du redan har. Det innebär att all data lagras på Microsoft och deras lagringslösning SharePoint.

 • Full kontroll över dina data lagrade i Microsoft 365
 • Du äger alla rättigheter och har full äganderätt till den data som lagras