Aker Solutions

Aker Solutions

Aker Solutions är ett ledande leverantörsföretag. Företaget levererar integrerade lösningar, produkter och tjänster till den globala energisektorn. Företagets innovativa lösningar möjliggör lågkoldioxidproduktion av olja och gas och utveckling av förnybara lösningar för att möta framtida energibehov.

Produkt: ShareControl IFRS 16

Antal anställda: 11 000

ShareControl IFRS 16 dashboard.

”Share Controls styrka är att deras IFRS 16-system och professionella expertis ger oss sinnesfrid”

Per Øyvind Reneflot, Senior Advisor

Vad har vi gjort tillsammans?

Vårt samarbete har gjort att vi i Aker Solutions tillsammans med Share Control fått ett system som fungerar väldigt bra. Där Share Control har kommit fram till en teknisk lösning och bidragit med specialistkunskap. Vi har haft bra professionella diskussioner med Share Control.

Share Control skiljer sig från andra leverantörer genom att de känner till IFRS 16. Aker Solutions har återigen bidragit ur ett användarperspektiv.

Lösningen är enkel, intuitiv och flexibel där du alltid kan se var data kommer ifrån.

Hur blev du kund på Share Control?

Vi startade samarbetet med en pilot redan 2017. Det var ett tillfälle att utvärdera Share Control i förhållande till att bygga en skräddarsydd lösning i Microsoft Excel.

Så vi har varit på hela resan tillsammans, från 0 kunder till Share Control idag med mer än 60 kunder.

På vilket sätt levererar vi värde till dig?

ShareControl IFRS 16-systemet säkerställer att beräkningarna görs. Dessutom uppskattar vi verkligen kategorin Ändra-fliken! Lösningen fungerar mycket bra för intern kontroll hos Aker Solutions, samtidigt som det är lätt för revisorn att se förändringar.

Vad måste vi göra för att fortsätta samarbetet?

Med ständiga förbättringar och en bra dialog om vad vi vill ha i lösningen tror vi att samarbetet mellan Share Control och Aker Solutions fungerar mycket bra. Vi anser därför att Share Control bör fortsätta det goda arbete som de redan gör.

Aker Solutions Logo