Board portal

– effektivt styrelsearbete på ett säkert sätt

Med ShareControl Board – får styrelse och administration en samlad plattform med överblick över styrelsemöten, affärsdokument och styrelseinformation, så att ni kan hålla effektiva styrelsemöten.

Fördelar med ShareControl Board

Effektiva styrelsemöten

En styrelseportal för den moderna styrelsen som kräver effektiv interaktion och beslutsamma styrelsemöten. Enkel administration och kontroll och alltid tillgänglig var du än är.

Säkerhet

Vår styrelseportal är byggd på Microsoft 365 och lättillgänglig i Sharepoint och uppfyller höga säkerhetskrav.

Rättslig bindning

Lösningen kan använda olika typer av elektronisk signering av dokument, avtal och protokoll som är juridiskt bindande.

Få en demo av ShareControl Finance

ShareControl Board – för ytterligare stöd till verksamheten

 • Översikt över styrelsedokument från tidigare och kommande styrelsemöten.
 • Digital signering av styrelseprotokoll.
 • Kombinerad plattform för effektivt styrelsearbete.
 • Alltid tillgång till dokument och företagsinformation.
 • Enkel installation och säker lagring och användarhantering i Microsoft 365.

ShareControl Board

 • Översikt över styrelsedokument från tidigare och kommande styrelsemöten .
 • Digital signering av styrelseprotokoll.
 • Kombinerad plattform för effektivt styrelsearbete .
 • Alltid tillgång till dokument och företagsinformation .
 • Enkel installation och säker lagring och användarhantering i Microsoft 365 .

Kan ett effektivt styrelsearbete ge en konkurrensfördel?

Styrelsemedlemmar och ledningsgrupper är ofta upptagna människor. Det kan därför vara en utmaning att vara uppdaterad med den senaste ekonomiska informationen och hålla koll på vad som beslutats från tidigare styrelsemöten.

Med ShareControl Board – styrelseportal får du en enhetlig plattform för styrelseinformation och kan hålla effektiva styrelsemöten. Styrelseportalen ger även möjlighet till effektiva digitala styrelsemöten, underlättar input inför möten, effektiv kommunikation och dokumenthantering samt möjlighet till elektronisk signering av styrelseprotokoll. Det gör att styrelsen i ökad utsträckning kan fokusera på strategiska frågor och beslutsfattande på styrelsemötena. Hanteringsportalen kan ställas in med åtkomstkontroll som hanterar känslig information på ett säkert och säkert sätt i Microsoft 365.

Vi tror att ett effektivt verktyg som underlättar ett gott samspel mellan styrelseledamöter och ett effektivt styrelsearbete kan frigöra styrelseledamöternas kärnkompetens för styrelsen att fatta bättre beslut och därmed få en konkurrensfördel.

Microsoft 365 add-on och ShareControl Board – så fungerar det

ShareControl Board er en add-in til Microsoft 365. Enkelt uttryckt är det som en app som läggs till ovanpå Microsoft 365-prenumerationen du redan har. Det innebär att all data lagras på Microsoft och deras lagringslösning SharePoint.

 • Full kontroll över dina data lagrade i Microsoft 365
 • Du äger alla rättigheter och har full äganderätt till den data som lagras