Professionell styrelseportall för Microsoft 365

– effektivt styrelsearbete på ett säkert sätt

Med ShareControl Board – får styrelse och administration en samlad plattform med överblick över styrelsemöten, affärsdokument och styrelseinformation, så att ni kan hålla effektiva styrelsemöten.

Fördelar med ShareControl Board

Effektiva styrelsemöten

En styrelseportal för den moderna styrelsen som kräver effektiv interaktion och beslutsamma styrelsemöten. Enkel administration och kontroll och alltid tillgänglig var du än är.

Säkerhet

Vår styrelseportal är byggd på Microsoft 365 och lättillgänglig i Sharepoint och uppfyller höga säkerhetskrav.

Rättslig bindning

Løsningen kan benytte ulike typer elektronisk signering av dokumenter, avtaler og protokoller som er juridisk bindende.

Få en demo av ShareControl Board

Boka en demo här:

ShareControl Board – för ytterligare stöd till verksamheten

Med ShareControl Board får du en enhetlig plattform för:

  • Översikt över styrelsedokument från tidigare och kommande styrelsemöten.
  • Digital signering av styrelseprotokoll.
  • Alltid tillgång till dokument och företagsinformation.
  • Enkel installation och säker lagring och användarhantering i Microsoft 365.
ShareControl Board | Styreportal
Kvinna som arbetar i ShareControl Board

Fullständig översikt över styrelsen

Få en detaljerad översikt över styrelsedokument, kommunikation och annan viktig styrelseinformation. Skicka ut inbjudningar till framtida möten och bifoga dagordningar för möten.

Spara dokumentation från genomförda styrelsemöten, så att den är lättillgänglig i framtiden.

Elektronisk signering

Signera dokument och samla in signaturer snabbare.

Signera styrande dokument enkelt och effektivt var som helst med din mobila enhet eller dator med Adobe Sign eller DocuSign.

30 % snabbare transaktioner med Adobe Sign.

En Forrester-studie för Adobe
Elektronisk signering

Microsoft 365-tillägg

ShareControl Board – hur det fungerar

ShareControl Board er en add-in til Microsoft 365. Enkelt uttryckt är det som en app som läggs till ovanpå Microsoft 365-prenumerationen du redan har. Det innebär att all data lagras på Microsoft och deras lagringslösning SharePoint.

Detta säkerställer full kontroll över dina data som lagras i din egen Microsoft 365-hyresgäst. Rättigheterna och ägandet ligger därför helt och hållet hos företaget självt snarare än hos en tredje part.

Ta kontakt med en specialist

Kontakta en av våra specialister här:

Kan ett effektivt styrelsearbete ge en konkurrensfördel?

Styrelsemedlemmar och ledningsgrupper är ofta upptagna människor. Det kan därför vara en utmaning att vara uppdaterad med den senaste ekonomiska informationen och hålla koll på vad som beslutats från tidigare styrelsemöten.

Med ShareControl Board – styrelseportal får du en enhetlig plattform för styrelseinformation och kan hålla effektiva styrelsemöten. Styrelseportalen ger även möjlighet till effektiva digitala styrelsemöten, underlättar input inför möten, effektiv kommunikation och dokumenthantering samt möjlighet till elektronisk signering av styrelseprotokoll. Det gör att styrelsen i ökad utsträckning kan fokusera på strategiska frågor och beslutsfattande på styrelsemötena. Hanteringsportalen kan ställas in med åtkomstkontroll som hanterar känslig information på ett säkert och säkert sätt i Microsoft 365.

Vi tror att ett effektivt verktyg som underlättar ett gott samspel mellan styrelseledamöter och ett effektivt styrelsearbete kan frigöra styrelseledamöternas kärnkompetens för styrelsen att fatta bättre beslut och därmed få en konkurrensfördel.

Pris för ShareControl Board

Våra produkter

IFRS 16

Beräkning och rapportering på alla leasing- och hyresavtal.

Contract

Alla kontrakt på ett ställe, enkel överblick och kontroll genom kontraktets livscykel.

Öppenhetslagen

En plats för att hantera all data och processer kring öppenhetslagen.

SMB Document

Få kontroll, överblick och effektiv delning av företagets dokument.

Vanliga frågor om förvaltningsportalen

Senaste från vår blogg