Frösunda

”Det märks att Share Control IFRS 16-lösningen har utvecklats av revisorer som har tänkt på revisionsspåret”.

Namn: Elisabeth Croce, ansvarig för internrevision och Business Controller

Bransch: Personlig vård

Antal anställda: 6 000

Vad har vi gjort tillsammans?

Vi har lagt grunden för IFRS 16-hantering och kartlagt alla viktiga avtal och lagt till dem i systemlösningen. Administration, hantering och flaggning av avtal. Med Share Control IFRS 16-lösningen skapas kontroll och tillförlitlighet. Eftersom Frösunda Omsorg är noterat på Nasdaq måste siffrorna vara helt korrekta, inte bara nästan. Share Control har alltid varit extremt kundfokuserad och hjälpt till med frågor, säger Elisabeth Croce, ansvarig för redovisning och verksamhetskontroll, Frösunda Care

Hur blev du kund hos Share Control?

Sedan Frösunda Omsorg förvärvades av Norlandia Health Care har vi genom koncernen fått tillgång till denna lösning från Share Control för IFRS 16 och avtalshantering.

På vilket sätt levererar vi värde till dig?

Elisabeth fortsätter: -Man måste våga gå in och titta på systemet för att förstå logiken. Då får du en större förståelse och en övning du bör göra för att se att det stämmer. Då vet du att det är rätt för revisorerna och du klarar besiktningen på ett säkrare och säkrare sätt.

Vad måste vi göra för att fortsätta vara vår kund?

Share Control måste fortsätta att vara så kundfokuserad och utnyttja den expertis de besitter. Fortsätt att utveckla systemet och jag ser fram emot ännu bättre instruktioner. På sikt ser jag gärna att det startas en användargrupp där vi har ett forum för att utbyta erfarenheter och problem, säger Elisabeth avslutningsvis.

Frösunda Omsorg har en klar idé. Hos dem är det kunderna som bestämmer över deras liv och vardag. Det har visat sig att deras sätt att arbeta leder till nöjdare kunder och därmed en högre kvalitet på vården. Notering av Frösunda Omsorg AB på Nasdaq Stockholm.