Fexco

Fexco

Fexco-gruppen tillhandahåller valuta- och betaltjänster med kärnaktiviteter som även inkluderar företagstjänster, fastighetsförvaltning, finansiella tjänster och hållbarhetsteknologi.

Produkt: ShareControl IFRS 16 software

Antal anställda: 2 500+

ShareControl IFRS 16 dashboard.

Share Control har utvecklat ett användarvänligt IFRS 16-system som uppfyller våra rapporteringsskyldigheter enligt IFRS 16. Plattformen är lätt att navigera och ger både en snabb blick på aktiviteten på enskilda leasingavtal, samtidigt som användarna kan gräva djupare för att förstå enskilda leasingkomponenter.

John Sheehy, Group Financial Accountant

Vad har vi gjort tillsammans?

Fexco har i samarbete med Share Control fått värdefull hjälp med att kartlägga och importera de flesta av hyresavtalen till systemet. Detta har lagt grunden för efterlevnad av IFRS 16 och säkerställer korrekt rapportering i framtiden för företaget.

Genom implementeringen har vi fått utmärkt stöd i systemuppsättningen, vilket innebar att automatiskt ladda upp ett stort antal kontrakt och detaljerade frågor relaterade till IFRS 16. Systemet togs i drift i december 2022.

Hur blev du kund på Share Control?

Vi blev medvetna om Share Control och deras IFRS16-system efter omfattande efterforskningar på marknaden och bedömning av flera produktleverantörer. Efter en inledande introduktion med Share Control-säljteamet under ledning av Ragnar Bryne, gav driftsteamet oss en omfattande översikt över systemet och hur systemet kunde uppfylla våra rapporteringskrav. Efter denna demo föreslog Share Control också att vi skulle prata med en annan användare av deras plattform. Denna feedback var mycket positiv, så vi bestämde oss för att gå vidare med implementeringen av produkten under fjärde kvartalet 2022.

På vilket sätt levererar vi värde till dig?

ShareControl IFRS 16 är en användarvänlig och flexibel lösning som kontinuerligt visar oss källan till vår data. Vi har över 100 kontrakt i systemet och upplever att det ger oss utmärkt synlighet. Detta säkerställer korrekt rapportering och säkerställer att vi har ett enda arkiv för data. Tiden som lagts ned av teamet på att följa IFRS 16 har minskat som ett resultat av implementeringen av ShareControl. ShareControl ger också våra externa revisorer utmärkt insyn i leasingkontraktstransaktioner – fliken som visar ändringarna under perioden är en särskilt användbar komponent eftersom den snabbt visar alla leasingförändringar.

Vi tycker också att kundsupporttjänsten är effektiv eftersom alla förfrågningar som skickas till supportteamet behandlas i tid utan att det påverkar våra affärsbehov.

John Sheehy, Group Financial Accountant

Vad måste vi göra för att fortsätta samarbetet?

Share Control har hjälpt oss med implementeringen av IFRS 16 och gett snabb hjälp med frågor. Aktiekontroll bör fortsätta det effektiva arbete de har gjort hittills, samtidigt som de fokuserar på ytterligare rapporteringsmöjligheter som kan inkludera kommande ESG-rapporteringskrav.

Fexco logo