IFRS 16 bedömningar och tolkning av leasingavtal väcker många frågor

IFRS 16 bedömningar och tolkning av leasingavtal väcker många frågor

IFRS 16 är en övergripande redovisningsstandard som kräver god överblick och förståelse för hur leasingavtal ska återspeglas i redovisningen. Läs några nyckelfrågor och svar om IFRS 16 bedömningar och tolkning av leasingavtal.

About The Author