IFRS 16 vurderinger og fortolkning av leieavtaler gir mange spørsmål

IFRS 16 vurderinger og fortolkning av leieavtaler gir mange spørsmål 

IFRS 16 er en omfattende regnskapsstandard som krever god oversikt og forståelse for hvordan leiekontrakter skal reflekteres i regnskapet. Les noen sentrale spørsmål og svar rundt IFRS 16 vurderinger og fortolkning av leieavtaler.

About The Author