IFRS 16 vurderinger og fortolkning av leieavtaler gir mange spørsmål

Home » IFRS 16 » IFRS 16 vurderinger og fortolkning av leieavtaler gir mange spørsmål

IFRS 16 er en omfattende regnskapsstandard som krever god oversikt og forståelse for hvordan leiekontrakter skal reflekteres i regnskapet. Les noen sentrale spørsmål og svar rundt IFRS 16 vurderinger og fortolkning av leieavtaler.

About The Author