Brynsveien 3 0667 Oslo

Kontakt oss på +47 24 02 21 00

Ragnar

Hva er Åpenhetsloven og hva er din plikt?

Hva er åpenhetsloven

Hva er Åpenhetsloven? Åpenhetsloven er en norsk lov vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som mål å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven gjelder for større virksomheter hjemmehørende i Norge, samt større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i … Les mer

Ny salgsdirektør – CCO i Share Control AS

Stian Peeters CCO Share Control AS

Stian Peeters er ansatt som salgsdirektør – CCO i Share Control, og begynner i stillingen 1. mars 2023. Som salgsdirektør og CCO får Stian det kommersielle ansvaret for salg av Share Control’s software produkter. Stian som kommer fra DNB Finans – der han har arbeidet med leasing og hatt forskjellige lederstillinger de siste 15 årene, … Les mer

ShareControl Transparency – nytt program for håndtering av kravene i åpenhetsloven.

Contract Management System

Denne artikkelen ble publisert i Finansavisen 1. november 2022 Det norske programvareselskapet Share Control AS lanserer i dag ShareControl Transparency – et nytt program som hjelper kunder med å overholde kravene i åpenhetsloven. Løsningen er utviklet i Norge i samarbeid med Puzzlepart, og er bygget på moderne teknologi fra Microsoft, som Microsoft365 og Power Platform … Les mer

Hva er de totale kostnadene og forpliktelsene til kontraktene dine?

Hva er de totale kostnadene og forpliktelsene til kontraktene dine

Hva er den totale kostnaden for alle kontraktene dine? Kontrakter administreres ofte ved hjelp av mange forskjellige regneark, i forskjellige avdelinger, uten indikasjon på hvor siste versjon av kontrakten kan finnes. Kontrakter koster mye tid og penger å utarbeide Utforming av nye kontrakter, eller fornyelse av gamle kontrakter, starter ofte med å finne eksisterende og … Les mer

De første 100 dagene som ny finansdirektør – veien til suksess

De første 100 dagene som ny finansdirektør

Nye finansdirektører (CFO) vil ofte ikke bruke tiden sin der det trengs mest, ifølge en McKinsey-undersøkelse blant finansdirektører. Finanssjefer uttrykker at de fleste av de første hundre dagene brukte de på budsjettering, ledelsesrapportering og finansiellrapportering. Derimot tror de at de mest avgjørende aktivitetene i løpet av den tiden er å forstå driverne i virksomheten, gi … Les mer

Hva er kontraktstyring & kontraktsstyringssystem?

Hva er kontraktstyring & kontrakts-styringssystem

Kontraktsstyring viser seg å være et svært tidkrevende element i virksomheten, noe som letter behovet for et effektivt og automatisert kontraktsstyringssystem. Hva er kontraktstyring? Kontraktadministrasjon eller oppfølging av kontrakter inngått med kunder, leverandører, partnere eller ansatte. Innen kontraktsstyring er prosessen med å administrere kontraktskaping, utførelse og analyse for å maksimere operasjonell og økonomisk ytelse i … Les mer

Revurderinger og modifiseringer av leieavtaler vs IFRS 16

IFRS 16 beregning av revurderinger og modifiseringer   Det er viktig ved en IFRS 16 beregning å skille mellom revurderinger og modifiseringer for korrekt regnskapsførsel.   Revurderinger er justering av leiebetalinger fra kontraktsmessige leiejusteringsmekanismer, og en revurdering om leietaker er rimelig sikker på å utøve (eller ikke utøve) en opsjon i den opprinnelige kontrakten.    Revurdering av opprinnelig … Les mer

IFRS 16 – Leieperiodens lengde

IFRS 16 leieavtaler – leieperiodens lengde   Forlengelsesopsjoner av en IFRS 16 leieavtale har i de fleste tilfellene blitt vurdert individuelt i de tilfellene de kan være vesentlige. Vi har inntrykk av at selskapene har vært ganske restriktive med å inkludere forlengelsesopsjoner mer enn omkring fem år frem i tid, men at individuelle vurderinger har medført … Les mer

Fremleie og IFRS 16

Fremleie   IFRS 16 endrer måten å vurdere om en fremleie er en finansiell lease i forhold til tidligere IAS 17. IFRS 16 sier at fremleieavtalen skal klassifiseres med henvisning til bruksretteiendelen som følger av hovedleieavtalen, og ikke med henvisning til den underliggende eiendelen.    Hvis den underliggende eiendelen leies for ti år, har en resterende økonomisk … Les mer