Ragnar

Implementering av IFRS 16 før børsnotering

Artikkel av Ragnar Bryne Så langt i 2023 har syv selskaper blitt notert på Oslo Børs, hvor den siste var Norconsult. På Euronext, som er en del av Oslo Børs, er det i 55 selskaper som har blitt børsnotert. Alle disse virksomhetene er pålagt å regnskapsføre leasing og leieavtaler i regnskapet etter IFRS 16, en … Les mer

Hva er Åpenhetsloven og hva er din plikt?

Hva er åpenhetsloven

Hva er Åpenhetsloven? Åpenhetsloven er en norsk lov vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som mål å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven gjelder for større virksomheter hjemmehørende i Norge, samt større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i … Les mer

Ny salgsdirektør – CCO i Share Control AS

Stian Peeters CCO Share Control AS

Stian Peeters er ansatt som salgsdirektør – CCO i Share Control, og begynner i stillingen 1. mars 2023. Som salgsdirektør og CCO får Stian det kommersielle ansvaret for salg av Share Control’s software produkter. Stian som kommer fra DNB Finans – der han har arbeidet med leasing og hatt forskjellige lederstillinger de siste 15 årene, … Les mer

ShareControl Transparency – nytt program for håndtering av kravene i åpenhetsloven.

Contract Management System

Denne artikkelen ble publisert i Finansavisen 1. november 2022. Nytt system for åpenhetsloven ShareControl Transparency Det norske programvareselskapet Share Control AS lanserer i dag ShareControl Transparency – et nytt system for åpenhetsloven. ShareControl Transparency skal hjelpe kundene med å overholde kravene i åpenhetsloven. Flere av våre kunder er bekymret for hvordan de skal håndtere kravene … Les mer

Hva er de totale kostnadene og forpliktelsene til kontraktene dine?

Hva er de totale kostnadene og forpliktelsene til kontraktene dine

Hva er den totale kostnaden for alle kontraktene dine? Kontrakter administreres ofte ved hjelp av mange forskjellige regneark, i forskjellige avdelinger, uten indikasjon på hvor siste versjon av kontrakten kan finnes. Kontrakter koster mye tid og penger å utarbeide Utforming av nye kontrakter, eller fornyelse av gamle kontrakter, starter ofte med å finne eksisterende og … Les mer

De første 100 dagene som ny finansdirektør – veien til suksess

De første 100 dagene som ny finansdirektør

Nye finansdirektører (CFO) vil ofte ikke bruke tiden sin der det trengs mest, ifølge en McKinsey-undersøkelse blant finansdirektører. Finanssjefer uttrykker at de fleste av de første hundre dagene brukte de på budsjettering, ledelsesrapportering og finansiellrapportering. Derimot tror de at de mest avgjørende aktivitetene i løpet av den tiden er å forstå driverne i virksomheten, gi … Les mer

Hva er kontraktstyring & kontraktsstyringssystem?

Hva er kontraktstyring & kontrakts-styringssystem

Kontraktsstyring viser seg å være et svært tidkrevende element i virksomheten, noe som letter behovet for et effektivt og automatisert kontraktsstyringssystem. Hva er kontraktstyring? Kontraktadministrasjon eller oppfølging av kontrakter inngått med kunder, leverandører, partnere eller ansatte. Innen kontraktsstyring er prosessen med å administrere kontraktskaping, utførelse og analyse for å maksimere operasjonell og økonomisk ytelse i … Les mer

IFRS 16 – Leieperiodens lengde

IFRS 16 Leieperiode

IFRS 16 leieavtaler – leieperiodens lengde   Forlengelsesopsjoner av en IFRS 16 leieavtale har i de fleste tilfellene blitt vurdert individuelt i de tilfellene de kan være vesentlige. Vi har inntrykk av at selskapene har vært ganske restriktive med å inkludere forlengelsesopsjoner mer enn omkring fem år frem i tid, men at individuelle vurderinger har medført … Les mer

Fremleie og IFRS 16

Fremleie etter IFRS 16

Fremleie   IFRS 16 endrer måten å vurdere om en fremleie er en finansiell lease i forhold til tidligere IAS 17. IFRS 16 sier at fremleieavtalen skal klassifiseres med henvisning til bruksretteiendelen som følger av hovedleieavtalen, og ikke med henvisning til den underliggende eiendelen.    Hvis den underliggende eiendelen leies for ti år, har en resterende økonomisk … Les mer

IFRS 16 vurderinger og fortolkning av leieavtaler gir mange spørsmål

IFRS 16 vurderinger

IFRS 16 vurderinger og fortolkning av leieavtaler gir mange spørsmål   IFRS 16 er en omfattende regnskapsstandard som krever god oversikt og forståelse for hvordan leiekontrakter skal reflekteres i regnskapet. Les noen sentrale spørsmål og svar rundt IFRS 16 vurderinger og fortolkning av leieavtaler.