Ragnar Bryne

Åpenhetsloven for utenlandske virksomheter

Åpenehtsloven for utenlandske virksomheter

Åpenhetsloven pålegger over 9 000 norske selskaper å følge opp menneskerettigheter i egen virksomhet og leverandørkjede. Også utenlandske virksomheter kan være omfattet. I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke krav som kreves etter åpenhetsloven for ikke-norske selskaper. Åpenhetsloven for utenlandske virksomheter Åpenhetsloven er en av flere norske tiltak for å møte FNs bærekraftsmål … Les mer

6 fordeler med en styreportal

Med ett styre bestående av personer som ofte har travle hverdager og fulle kalendre finnes det flere fordeler av en god styreportal. Ikke bare kan du effektivisere og sikre samhandling, du vil også automatisere og optimalisere prosessene. I denne artikkelen kan du lese hvorfor du bør optimalisere styrearbeidet i dag.  Fordeler med styreportal I en … Les mer

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår

Menneskerettigheter i åpenhetsloven

Åpenhetsloven krever at virksomheter som er omfattet av lovverket, gjennomfører aktsomhetsvuderinger av leverandørene sine. I aktsomhetsvurderingene skal virksomhetene undersøke potensielle og faktiske negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Videre skal det lages en redegjørelse av funnene som skal publiseres på virksomhetens hjemmesider årlig, og senest 30. juni. For å gjennomføre dette, er det … Les mer

Hva er IFRS 16?

Hva er IFRS 16 og hvem er pliktige

IFRS 16 er en regnskapsstandard introdusert av International Accounting Standards Board (IASB) og som trådte i kraft fra 1. januar 2019. Den erstattet regnskapsstandarden IAS 17. Men hva er IFRS 16, og hvorfor finnes den? Regnskapsstandarden etablerer prinsipper for hvordan selskaper skal regnskapsføre og rapportere leieavtaler i regnskapet. Hva er IFRS 16? IFRS er et … Les mer

Beregninger etter IFRS 16

Kalkulasjoner og beregninger etter IFRS 16

IFRS 16 ble introdusert av International Accounting Standards Board (IASB) i 2019. Regnskapsstandarden har medført betydelige endringer i måten selskaper skal regnskapsføre sine leieavtaler på. Den største endringen er at de virksomheter som rapporterer etter IFRS nå skal balanseføre de fleste leieavtalene, noe som innebærer å regnskapsføre flere variabler enn i IAS 17. I denne … Les mer

Implementering av IFRS 16 før børsnotering

Så langt i 2023 har syv selskaper blitt notert på Oslo Børs, hvor den siste var Norconsult. På Euronext, som er en del av Oslo Børs, er det i 55 selskaper som har blitt børsnotert. Alle disse virksomhetene er pålagt å regnskapsføre leasing og leieavtaler i regnskapet etter IFRS 16, en korrekt og effektiv implementering … Les mer

Redegjørelse etter åpenhetsloven og virksomheters plikter – Veiledning

og virksomheters plikter – Veiledning

Åpenhetsloven har tre hoved plikter, den første er å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av leverandørene for at fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Den neste er informasjonsplikten dersom noen etterspør informasjon og til slutt redegjørelsesplikten. I denne artikkelen kan du finne ut mer om redegjørelse etter åpenhetsloven. Redegjørelse etter … Les mer

4 grunner til å digitalisere kontraktshåndteringen

4 grunner til å digitalisere kontraktshåndteringen

I en stadig mer digital verden, er det fremdeles bedrifter som mener lagring av kontrakter på forskjellige plattformer og på egne maskiner, gir best kontroll. Dette er en påstand vi i denne artikkelen ønsker å avkrefte ved å vise noen av fordelene du får av å digitalisere kontraktshåndteringen.  Hvorfor digitalisere kontraktshåndteringen? Har du noen gang … Les mer

Hva er Åpenhetsloven og hva er din plikt? Alt om Åpenhetsloven

Hva er åpenhetsloven

Hva er Åpenhetsloven? Åpenhetsloven er en norsk lov som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven forplikter mellomstore og større virksomheter å kartlegge risikoen for menneskerettighetsbrudd gjennom hele sin leverandørkjede. Loven pålegger også virksomhetene å rapportere om funnene samt å rette opp i eventuelle skader. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende … Les mer