IFRS 16

Fordeler med IFRS 16 og sentralisert leieregnskap

Fordelene med IFRS 16 går utover åpenhet og samsvar. I denne artikkelen vil vi utdype hvilke fordeler IFRS 16 programvarestøtte kan gi for organisasjoner som allerede har implementert IFRS 16, og for organisasjoner som vurderer overgang til IFRS-standarder i sin finansielle rapportering. Sentralisering av leieregnskapet under IFRS 16 gir en strukturert tilnærming og robust løsning … Les mer

Finansiell leasing: Slik skal det behandles i regnskapet

Hva er finansiell leasing? Finansiell leasing er en form for leieavtale hvor leietaker i praksis får de økonomiske fordelene og risikoene ved eierskap av et anleggsmiddel, uten å eie det juridisk. Det innebærer at leietaker får rett til å bruke eiendelen over en betydelig del av dets økonomiske levetid i bytte mot periodiske leiebetalinger. Ved … Les mer

Hva er IFRS 16?

Hva er IFRS 16 og hvem er pliktige

IFRS 16 er en regnskapsstandard introdusert av International Accounting Standards Board (IASB) og som trådte i kraft fra 1. januar 2019. Den erstattet regnskapsstandarden IAS 17. Men hva er IFRS 16, og hvorfor finnes den? Regnskapsstandarden etablerer prinsipper for hvordan selskaper skal regnskapsføre og rapportere leieavtaler i regnskapet. Hva er IFRS 16? IFRS er et … Les mer