IFRS 16

Hva er IFRS 16?

Hva er IFRS 16 og hvem er pliktige

IFRS 16 er en regnskapsstandard introdusert av International Accounting Standards Board (IASB) og som trådte i kraft fra 1. januar 2019. Den erstattet regnskapsstandarden IAS 17. Men hva er IFRS 16, og hvorfor finnes den? Regnskapsstandarden etablerer prinsipper for hvordan selskaper skal regnskapsføre og rapportere leieavtaler i regnskapet. Hva er IFRS 16? IFRS er et … Les mer