SMB Document

Få kontroll, oversikt og effektiv deling av selskapets dokumenter.

Med ShareControl Document har dere en dokumentløsning som legger til rette for effektiv samhandling for en ledergruppe, prosjektgrupper eller andre som har behov for effektiv å dele informasjon og arbeide med dokumenter på en felles arbeidsflate.

Fordeler med ShareControl Document

Brukervennlig

ShareControl Document – en dokumentløsning som forenkler arbeidet med regnskap og dokumentadministrasjon og lar bedriften fokusere på sin kjernevirksomhet

Samhandling

Her får bedriften din en “alt i et løsning” for strukturert lagring og oversikt over selskapets forretningsdokumenter og kan dele informasjon uansett hvor en er.

Merverdi

Vår løsning er bygget på Microsoft 365 og lett tilgjengelig i Sharepoint. Derfor gir vår løsning en merverdi til den plattformen dere allerede benytter.

Få en uforpliktende demonstrasjon av løsningen

ShareControl Document – enkel støtte til virksomheten

 • Effektiv samhandling ved deling av dokumenter og bearbeiding av innhold.
 • Felles arbeidsflate for gruppens medarbeidere der en tilrettelegger for nødvendig og ensartet informasjon
 • Strukturert lagring ved bruk av metadata som gir oversikt og enkel gjenfinning av dokumenter
 • Enkel gjenbruk og lagring av dokumenter og rapporter som utarbeides periodisk
 • Lett å tilpasse til selskapets behov for oppfølging av dokumenter og rapporter

ShareControl Document – samlingsplassen for bedriftens dokumentasjon

 • Selskapets kontrakter med påminnelse om fornyelser
 • Styre- og generalforsamlingsdokumenter
 • Regnskapsdokumentasjon
 • Alle øvrige forretningsdokumenter
 • Med forhåndsdefinert struktur tilpasset din bedrift

Våre produkter

IFRS 16

Beregning og rapportering på alle leasing- og leieavtaler.

Kontraktløsning

Kontrakthåndtering og avtalehåndtering for oversikt og kontroll.

Åpenhetsloven

Effektiv håndtering av åpenhetsloven.

Styreportal

Effektivt styrearbeid på en sikker og trygg måte.

I tillegg får dere:

 • Finansiell kalender med datoer for offentlige tidsfrister
 • Kunnskapsoppslag med relevante lover og bestemmelser
 • Enkel tildeling av oppgaver som støtter for god internkontroll
 • Skrivebeskyttelse av mapper med underliggende dokumenter
 • Bruker- og adgangskontroll til ulike dokumenttyper
 • Enkel installasjon og filsøk pluss sikker lagring og brukeradministrasjon i Microsoft 365

Microsoft 365 add-ins og ShareControl Document – slik fungerer det

ShareControl SMB Komplett er en add-in til Microsoft 365. Enkelt sagt, det er som en app som legges til på toppen av Microsoft 365 lisensen du allerede har. Dette betyr at alle data lagres på Microsoft og deres lagringsløsning SharePoint.

 • Full kontroll over deres data lagret i Microsoft 365
 • Dere eier alle rettigheter og har fullt eierskap til dataene som er lagret