ShareControl Transparency – System for åpenhetsloven

Microsoft power platform-løsning

Et sted å håndtere alle data og prosesser rundt åpenhetsloven


Vi hjelper selskaper med å håndtere samsvarskravene i «Åpenhetsloven» i ett system, slik at du kan unngå risiko for manglende overholdelse og ha full tillit til at du overholder dem.

ShareControl Transparency hjelper deg med å:

 • Samle all informasjon om dine leverandører
 • Send ut spørreundersøkelser
 • Ivareta komplett historikk over tidligere aktsomhetsvurderinger og redegjørelser
 • Generer redegjørelse med innsamlet data
 • Ferdige maler for undersøkelse, etiske retningslinjer, landsrisiko for brudd på menneskerettigheter med mer.
ShareControl Transparency dashbord
ShareControl Transparency dashbord

Kort om «Åpenhetsloven»

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

Virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

 • Salgsinntekt: 70 millioner kroner
 • Balansesum: 35 millioner kroner
 • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Stegene du må utføre nå hvis du er berørt:

Stegene er ikke bare en sjekkliste, men krever arbeid, involvering av flere i virksomheten samt strukturert arbeidsmetodikk for å svare ut lovkrav i henhold til OECDs retningslinjer.

Administrer hele arbeidet med «Åpenhetsloven» i ETT system


Med ShareControl Transparency har du en sømløs prosess fra import av leverandørdata til vurdering og rapportering

 • Leverandørscreening – Importer en komplett liste over leverandørene dine og tilknyttede data som land, bransje, økonomiske data med mer. Gjør et utvalg av dine leverandører som du ønsker å følge opp basert på data som bransje, innkjøpsvolum og CPI-indeks for land.
 • Datainnsamling – Tilpass det lett tilgjengelige spørreskjemaet slik at det passer til dine eksakte behov, send det til leverandører og samle inn svar.
 • Vurdering – Enkel oversikt for å vurdere om alle nødvendige data og informasjon er samlet inn.
 • Risikovurdering – Vurder risiko basert på innsamlet data og sett et risikonivå for aktsomhetsvurderingen.
 • Begrensning – Opprett notater for begrensningsplan hos hver enkelt leverandør som er i faresonen
 • Implementer – Implementer tiltak hos leverandør, og vurder tiltakene på notatsfunksjonen i systemet.
 • Rapport/Redegjørelse – Benytt vår integrerte mal for redegjørelse og tilpass denne til deres endelig årlige redegjørelse.
 • Plan – Planlegg neste risiko- og aktsomhetsvurdering ved å få oversikt over risikoland eller selskaper med lav vurdering fra tidligere aktsomhetsvurdering.
Prosesser for administration av åpenhetsloven
Åpenhetsloven guide

Last ned guide for åpenhetsloven

Få innblikk i alle funksjonene og prosessene som kan hjelper deg med aktsomhetsvurderinger og håndteringen av åpenhetsloven. Vi har laget en komplett guide som tar deg fra forankring i styret til aktsomhetsvurderinger, risikovurdering og redegjørelse.

Få veiledningen i innboksen din

Åpenhetsloven guide

HVORDAN DET FUNGERER

Start med å opprette en fullstendig liste over leverandører


Importer leverandørdata fra CRM- og økonomisystemet for å få dataparameterne du trenger for den beste risikovurderingen av leverandører.

Enkel import av leverandørdata:

 • Manuell opplasting via Excel- eller CSV-fil.
 • Microsoft Dynamics 365 – ShareControl Transparency kan installeres i samme miljø som Microsoft Dynamics og jobbe mot samme database.

Kunder som stoler på oss


AERO Norway
Norsk Heiskontroll

Effektiv kommunikasjon med leverandørene


Samle inn og analyser tilbakemeldinger i sanntid fra dine leverandører. Effektiviserer store deler av aktsomhetsvurderingene i åpenhetsloven, slik at du sikrer overholdelse hos flest mulig leverandører innen fristen, 30 juni. Velg mellom Customer Voice eller Microsoft Forms:

Microsoft Forms

Microsoft Forms er Microsofts enkleste verktøy for spørreundersøkelser. Systemet oppleves som svært brukervennlig og dekker de fleste behov innen håndteringen av åpenhetsloven. Og det beste av alt, verktøyet inkluderes i eksisterende Microsoft 365 abonnement. 

Customer Voice

Customer Voice inkluderer samme funksjonalitet som i Microsoft Forms, men har enda flere muligheter. Løsningen inneholder blant annet bedre oppfølging av utsendelser i sanntid takket være dens tette integrasjon mot Power Platform. Customer Voice gir også muligheten for å beregne en poengsum basert på svarene som er gitt med dens innbygde tilfredshetmålesystem.

Alle dine leverandørdata og dokumentasjon på ett sted


Forvent å motta ytterligere dokumenter og sertifikater fra leverandørene dine og knytte dem til leverandørkontoen i ShareControl Transparency, slik at du har ALL dokumentasjon på ett sted og en komplett oversikt.

Gi innsyn og tillatelse til relevante personer som er med på å håndtere åpenhetslovens etterlevelsesprosess.

ShareControl Transparency hjelper deg med å unngå manuelle prosesser og miste oversikt ved å håndtere alle prosesser i forhold til åpenhetsloven.

System for åpenhetsloven: Alle dine leverandørdata og dokumentasjon på ett sted

Interessert i å vite mer om ShareControl Transparency?

Book en demo av
ShareControl Transparency her!

Share Control hjelper virksomheter å sette samsvarskravene i åpenhetsloven i system med ShareControl Transparency. Book en uforpliktende demo av systemet her:

Aktsomhetsvurderinger: Klassifiser leverandørrisiko basert på en hvilken som helst parameter

Klassifiser leverandørrisiko basert på en hvilken som helst parameter


Klassifiser leverandørene dine i relevante kategorier relatert til risikoen de representerer for bedriften din:

 • Risikoeksponering: land, bransje og lignende.
 • Relasjonsforhold: innkjøpsvolum og kontraktsstørrelse.
 • Flere kategorier du finner relevante

Parametre kan importeres fra CRM- eller ERP-systemet med valgfri integrasjon.

Komplett oversikt over risikovurdering av leverandører


Ferdig dashbord for full oversikt

Ferdig instrumentbord som viser et sammendrag av alle aktsomhetsvurderinger og enkelt leverandører etter risikokategori og risikovurdering for hver leverandør. Et system for åpenhetsloven effektiviserer datahåndteringen og vurderingen av hver enkelt leverandør.

Gjør enkelt endringer i parameterne som påvirker risikovurderingen, slik at de passer til bedriftens behov.

Opprett egendefinerte rapporter

 • Generer redegjørelsen direkte fra systemet.
 • Muligheter for å sette opp egendefinerte rapporter ved hjelp av Power BI og Excel.
 • Muligheter for spesialtilpasninger.
Komplett oversikt over risikovurdering av leverandører slik åpenhetsloven krever

Klar til å komme i gang med åpenhetsloven?

Flere funksjoner

Integrasjon

Integrasjon til Microsoft applikasjonene Customer Voice, Forms, Microsoft Excel og Power BI.

Sikkerhet

En Power Platform applikasjon der du allerede kontrollerer brukertilgang og nettverkssikkerhet.

Datavern

Alle data lagres i Microsoft-skyen din, eid av deg og under din kontroll.

Våre produkter

IFRS 16

Beregning og rapportering på alle leasing- og leieavtaler.

Kontraktløsning

Kontrakthåndtering og avtalehåndtering for oversikt og kontroll

Styreportal

Effektivt styrearbeid på en sikker og trygg måte.

SMB Document

Få kontroll, oversikt og effektiv deling av selskapets dokumenter.

Siste fra vår blogg