ShareControl Transparency – Software for åpenhetsloven

MICROSOFT 365-LØSNING SOM ADD-ON

Et sted å håndtere alle data og prosesser rundt åpenhetsloven


Vi hjelper selskaper med å håndtere samsvarskravene i «Åpenhetsloven» i ett system, slik at du kan unngå risiko for manglende overholdelse og ha full tillit til at du overholder dem.

ShareControl Transparency hjelper deg med å:

 • Liste over leverandører
 • Ferdige undersøkelser
 • Legg ved all dokumentasjon, sertifikater og korrespondanse
 • Endringslogg
 • Status, påminnelser, oppgaver og notater
 • Rapportering om risikovurdering
ShareControl Transparency dashboard

Kort om «Åpenhetsloven»

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022

Virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

 • Salgsinntekt: 70 millioner kroner
 • Balansesum: 35 millioner kroner
 • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Stegene du må utføre nå hvis du er berørt:

 • Gjennomføre aktsomhetsvurderinger
 • Offentliggjøring av rapport og redegjørelse for aktsomhetsvurderinger
 • Legge til rette for å svare ut innsynsretten for “enhver”

Stegene er ikke bare en sjekkliste, men krever arbeid, involvering av flere i virksomheten samt strukturert arbeidsmetodikk for å svare ut lovkrav i henhold til OECDs retningslinjer.

Administrer hele arbeidet med «Åpenhetsloven» i ETT system


Med ShareControl Transparency har du en sømløs prosess fra import av leverandørdata til vurdering og rapportering

 • Leverandørscreening – Importer en komplett liste over leverandørene dine og tilknyttede data som land, bransje, økonomiske data og mer
 • Datainnsamling – Tilpass det lett tilgjengelige spørreskjemaet slik at det passer til dine eksakte behov, send det til leverandører, samle inn svar og legg ved flere dokumenter
 • Vurdering – Enkel oversikt for å vurdere om alle nødvendige data og informasjon er samlet inn.
 • Risikovurdering – Vurder risiko basert på bransje-, produkt- eller tjenestekategori, land eller andre parametere
 • Begrensning – Opprett notater, oppgaver og påminnelser om begrensningsplan for hver leverandør som er i faresonen
 • Implementer – Lag notater om fullførte avbøtende trinn
 • Rapport/Redegjørelse – Benytt vår integrerte mal for redegjørelse og tilpass denne til deres endelig årlige redegjørelse.
 • Plan – Opprett og tilordne påminnelser og oppgaver for oppfølging og når du skal starte din neste vurdering.
Prosesser i åpenhetsloven

Last ned guide for åpenhetsloven

Få innblikk i alle funksjonene og prosessene som kan hjelper deg med håndteringen av åpenhetsloven.

Få veiledningen i innboksen din

Guide for håndtering av åpenhetsloven

HVORDAN DET FUNGERER

Start med å opprette en fullstendig liste over leverandører


Importer leverandørdata fra CRM- og økonomisystemet for å få dataparameterne du trenger for den beste risikovurderingen av leverandører.

Enkel import av leverandørdata:

 • Manuell opplasting via Excel- eller CSV-fil.
 • Microsoft Dynamics – ShareControl Transparency leveres med klar integrasjon til ShareControl Contract og Microsoft Dynamics.

Muligheter fra å valgfrie integreringer for dataimport:

 • Andre regnskapsløsninger
 • Andre eksterne kilder
Åpenhetsloven survey invites status

Kunde som stoler på oss


AERO Norway
Norsk Heiskontroll
Puzzlepart

Bruk den ferdige undersøkelsen eller tilpass den til dine behov


Bruk vårt ferdige spørreskjema og gjør eventuelle endringer du ønsker for å dekke dine spesifikke behov.

Send spørreskjemaet direkte fra ShareControl Transparency, via e-post til kontaktpersonen(e) hos hver leverandør.

Du kan se nøyaktig hvem som har mottatt spørreskjemaet og hvem som har sendt det inn, og opprette oppfølgingsoppgaver og påminnelser for de som fortsatt mangler.

Bruk den ferdige undersøkelsen eller tilpass den til dine behov

Alle dine leverandørdata og dokumentasjon på ett sted


Forvent å motta ytterligere dokumenter og sertifikater fra leverandørene dine og knytte dem til leverandørkontoen i ShareControl Transparency, slik at du har ALL dokumentasjon på ett sted og en komplett oversikt.

Gi innsyn og tillatelse til relevante personer som er med på å håndtere åpenhetslovens etterlevelsesprosess.

 • Definere oppgaver og påminnelser:
 • Tidsfrister
 • Følg opp
 • Etterspurte dokumenter
 • Og mye mer

ShareControl Transparency hjelper deg med å unngå manuelle prosesser og miste oversikt ved å håndtere alle prosesser i forhold til åpenhetsloven.

Alle dine leverandørdata og dokumentasjon på ett sted

Klassifiser leverandørrisiko basert på en hvilken som helst parameter


Klassifiser leverandørene dine i relevante kategorier relatert til risikoen de representerer for bedriften din:

 • Risikoeksponering: betalte fakturaer
 • Relasjonsforhold: eksisterende eller ny tredjepartsleverandør
 • Flere kategorier du finner relevante

Parametre kan importeres fra CRM- eller ERP-systemet med valgfri integrasjon.

Klassifiser leverandørrisiko basert på en hvilken som helst parameter

Komplett oversikt over risikovurdering av leverandører


Ferdig dashbord for full oversikt

Ferdig instrumentbord som viser et sammendrag av leverandører etter risikokategori og risikovurdering for hver leverandør.

Gjør enkelt endringer i parameterne som påvirker risikovurderingen, slik at de passer til bedriftens behov.

Opprette egendefinerte rapporter

 • Muligheter for å sette opp egendefinerte rapporter ved hjelp av Power BI og Excel
 • Muligheter for spesialtilpasninger
Komplett oversikt over risikovurdering av leverandører

Klar til å komme i gang med åpenhetsloven?

More FEATURES

Digital Signature

Integrert DocuSign for sømløs digital signatur av kontrakter.

Integration

Integrasjon til regnskaps- og rapporterings-programmer som SAP, Visma, Power BI og mer.

Security

Et Microsoft 365-tillegg der du allerede kontrollerer brukertilgang, nettverkssikkerhet.

Data Privacy

Alle data lagres i Microsoft 365-skyen din, eid av deg og under din kontroll