ShareControl Transparency – Software for gennemsigtighedsloven

MICROSOFT 365-LØSNING SOM ADD-ON

Et sted at håndtere alle data og processer omkring gennemsigtighedsloven.


Vi hjælper virksomheder med at administrere overholdelseskravene i “Åbenhedsloven” i ét system, så du kan undgå risikoen for manglende overholdelse og have fuld tillid til, at du overholder dem.

ShareControl Transparency hjælper dig med at:

 • Liste over leverandører
 • Udførte undersøgelser
 • Vedhæft al dokumentation, certifikater og korrespondance
 • Ændringslog
 • Status, påmindelser, opgaver og noter
 • Risikovurderingsrapportering
ShareControl Transparency dashboard

Kort om “gennemsigtighedsloven”

Gennemsigtighedsloven skal fremme virksomhedernes respekt for grundlæggende menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold i forbindelse med produktion af varer og levering af tjenesteydelser og sikre offentligheden adgang til information om, hvordan virksomheder håndterer negative konsekvenser for grundlæggende menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold.

Gennemsigtighedsloven trådte i kraft den 1. juli 2022

Virksomheder, der er omfattet af bogføringslovens § 1-5, eller overskrider grænserne for to af følgende tre forhold:

 • Omsætning: 70 millioner
 • Balancesum: 35 millioner kroner
 • Gennemsnitligt antal ansatte i regnskabsåret: 50 årsværk

De trin, du skal tage nu, hvis du er berørt:

 • Udfør due diligence-vurderinger
 • Offentliggørelse af rapport og redegørelse for due diligence-vurderinger
 • Træf foranstaltninger for at imødekomme retten til adgang for “enhver”

Trinene er ikke blot en tjekliste, men kræver arbejde, involvering af flere personer i virksomheden samt en struktureret arbejdsmetode for at reagere på lovkrav i overensstemmelse med OECDs retningslinjer.

Administrer alt arbejde med “gennemsigtighedsloven” i eet system


Med ShareControl Transparency har du en sømløs proces fra import af leverandørdata til vurdering og rapportering.

 • Leverandørscreening – Importer en komplet liste over dine leverandører og tilknyttede data såsom land, branche, finansielle data og mere.
 • Datainnsamling – Tilpas det let tilgængelige spørgeskema, så det passer til netop dine behov, send det til leverandører, indsaml svar og vedhæft yderligere dokumenter
 • Vurdering – Enkelt overblik til at vurdere, om alle nødvendige data og oplysninger er blevet indsamlet.
 • Risikovurdering – Vurder risiko baseret på industri, produkt- eller tjenestekategori, land eller andre parametre
 • Begrensning – Opret noter, opgaver og påmindelser om indeslutningsplaner for hver risikoleverandør .
 • Implementer – Lav noter om gennemførte afhjælpningstrin .
 • Rapport – Benyt vores integrerede rapportskabelon og tilpas den til din endelige årsrapport.
 • Planlægning – Opret og tildel påmindelser og opgaver til opfølgning, og hvornår du skal starte din næste vurdering.
Prosesser i åpenhetsloven

Download vejledning til gennemsigtighedsloven

Få et indblik i alle de funktioner og processer, der kan hjælpe dig med at håndtere gennemsigtighedsloven.

Få guiden i din indbakke

Vejledning til håndtering af gennemsigtighedsloven

SÅDAN FUNGERER DET

Start med at oprette en komplet liste over leverandører


Importer leverandørdata fra dit CRM- og økonomisystem for at få de dataparametre, du har brug for til den bedste leverandørrisikovurdering.

Nem import af leverandørdata:

 • Manuel upload via Excel- eller CSV-fil
 • Microsoft Dynamics – ShareControl Transparency leveres med klar integration til ShareControl Contract og Microsoft Dynamics.

Valgmuligheder for integrationer til dataimport:

 • Andre regnskabsløsninger
 • Andre eksterne kilder
Invitationsstatus - Gennemsigtighedsloven spørgeundersøgelse

Kunde, der har tillid til os


AERO Norway
Norsk Heiskontroll
Puzzlepart

Brug den færdige undersøgelse eller tilpas den til dine behov


Brug vores færdiglavede spørgeskema og foretag de ændringer, du ønsker, for at opfylde dine specifikke behov.

Send spørgeskemaet direkte fra ShareControl Transparency via e-mail til kontaktperson(erne) hos hver leverandør.

Du kan se præcis, hvem der har modtaget spørgeskemaet, og hvem der har indsendt det, og oprette opfølgende opgaver og påmindelser til dem, der stadig mangler.

Brug den færdige undersøgelse eller tilpas den til dine behov

Alle dine leverandørdata og dokumentation på ét sted


Forvent at modtage yderligere dokumenter og certifikater fra dine leverandører og link dem til leverandørkontoen i ShareControl Transparency, så du har ALT dokumentation ét sted og et komplet overblik.

Giv adgang og tilladelse til relevante personer, der hjælper med at administrere gennemsigtighedslovens overholdelsesproces.

 • Definer opgaver og påmindelser:
 • Tidsfrister
 • Opgølgning
 • Anmodede dokumenter
 • Og meget mere

ShareControl Transparency hjælper dig med at undgå manuelle processer og miste overblikket ved at håndtere alle processer i forhold til gennemsigtighedsloven.

Alle dine leverandørdata og dokumentation på ét sted

Klassificer leverandørrisiko baseret på en hvilken som helst parameter


Klassificer dine leverandører i relevante kategorier relateret til den risiko, de repræsenterer for din virksomhed:

 • Risikoeksponering: Betalte fakturaer
 • Forhold: Eksisterende eller ny tredjepartsleverandør
 • Flere kategorier, du finder relevante

Parametre kan importeres fra CRM- eller ERP-systemet med valgfri integration.

Klassificer leverandørrisiko baseret på en hvilken som helst parameter

Fuldstændig oversigt over risikovurdering af leverandører


Færdigt dashboard for fuld oversigt

Færdigt dashboard, der viser en oversigt over leverandører efter risikokategori og risikovurdering for hver leverandør.

Foretag nemt ændringer i de parametre, der påvirker risikovurderingen, så de passer til virksomhedens behov.

Oprettelse af tilpassede rapporter

 • Mulighed for at opsætte tilpassede rapporter ved hjælp af Power BI og Excel
 • Muligheder for specialtilpasninger
Fuldstændig oversigt over risikovurdering af leverandører

Klar til at komme i gang med gennemsigtighedsloven?

Flere FUNKTIONER

Digital signatur

Integreret DocuSign til problemfri digital signatur af kontrakter.

Integration

Integration til regnskabs- og rapporterings-programmer som SAP, Visma, Power BI med mere.

Sikkerhed

En Microsoft 365-tilføjelse, hvor du allerede kontrollerer brugeradgang og netværkssikkerhed.

Databeskyttelse

Alle data er gemt i din Microsoft 365-sky, ejet af dig og under din kontrol