Frösunda

Frösunda

Frösunda er en af ​​Sveriges førende aktører inden for pleje. Med et stærkt engagement, den rette støtte og hjælp gør de en stor forskel for de mennesker, der har mest brug for det. Virksomhedens aktivitetsområder er personlig assistance og pleje.

Produkt: ShareControl IFRS 16

Antal ansatte: 6 000

ShareControl IFRS 16 dashboard.

“Det mærkes, at Share Controls IFRS 16-løsning er udviklet af revisorer, der har tænkt over revisionssporet”.

Elisabeth Croce, ansvarlig for internrevisjon og Business Controller

Hvad har vi lavet sammen?

Vi har lagt grundlaget for IFRS 16 håndteringen og kortlagt alle vores vigtige aftaler og tilføjet dem til systemløsningen. Administration, håndtering og flagning af aftaler. Med ShareControl IFRS 16 systemet sikrer vi kontrol og pålidelighed i regnskabet. Da Frösunda Omsorg er noteret på Nasdaq, skal tallene til enhver tid være helt korrekte.

Share Control har altid været ekstremt kundefokuseret og har hjulpet med spørgsmål, siger Elisabeth Croce, ansvarlig for regnskabs- og forretningskontrol, Frösunda Care.

Hvordan blev du kunde hos Share Control?

Siden Frösunda Omsorg blev opkøbt af Norlandia Health Care, fik vi gennem koncernen adgang til Share Controls løsning til IFRS 16 og kontraktstyring.

På hvilken måde leverer vi værdi til dig?

Man skal turde gå ind og se på systemet for at forstå logikken. Så får du en større forståelse og en øvelse du bør lave for at se, at det er korrekt. Så ved du, at det er rigtigt for revisorerne, og du består kontrollen på en sikrere og mere sikker måde.

Elisabeth Croce, Business Controller

Hvad skal vi gøre for at fortsætte samarbejdet?

Share Control skal fortsat være kundefokuseret og gøre brug af den ekspertise, de besidder. De skal også fortsætte med at udvikle IFRS 16 systemet og jeg ser frem til endnu bedre brugsanvisninger. På sigt ser jeg gerne, at der er startet en brugergruppe, hvor vi har et forum til at udveksle erfaringer og problemer, siger Elisabeth afslutningsvis.

Frösunda Logo