Frösunda

Frösunda

Frösunda er en av Sveriges ledende aktører innen omsorg. Med et sterkt engasjement, rett støtte og hjelp, gjør de en stor forskjell for de menneskene som trenger det mest. Selskapets virkeområder er personlig assistanse og omsorg.

Produkt: ShareControl IFRS 16

Antall ansatte: 6 000

ShareControl IFRS 16 dashboard.

“Det merkes at Share Controls IFRS 16-løsning ble utviklet av revisorer som har tenkt på Audit trail”.

Elisabeth Croce, ansvarlig for internrevisjon og Business Controller

Hva har vi gjort sammen?

Vi har lagt grunnlaget for IFRS 16-håndteringen og kartlagt alle viktige avtaler og lagt dem i systemløsningen. Forvaltning, håndtering og flagging av avtaler. Med ShareControl IFRS 16 systemet sørger vi for kontroll og pålitelighet i regnskapet. Siden Frösunda Omsorg er notert på Nasdaq, må tallene være helt korrekte til enhver tid.

Share Control har alltid vært ekstremt kundefokusert og har hjulpet ved spørsmål, sier Elisabeth Croce, ansvarlig for regnskap og forretningskontroller, Frösunda Care.

Hvordan ble dere kunde av Share Control?

Siden Frösunda Omsorg ble kjøpt opp av Norlandia Health Care, fikk vi gjennom konsernet tilgang til Share Controls løsning for IFRS 16- og kontraktshåndtering.

På hvilken måte leverer vi en verdi til dere?

Du må tørre å gå inn og se på systemet for å forstå logikken. Da får du en større forståelse og en øvelse du bør gjøre for å se at det stemmer. Da vet du at det er riktig for revisorene og du passerer tilsynet på en tryggere og sikrere måte.

Elisabeth Croce, Business Controller

Hva må vi gjøre for å fortsette samarbeidet?

Share Control må fortsette å være kundefokusert og benytte seg av kompetansen de besitter. De må også fortsette å utvikle IFRS 16 systemet og jeg ser frem til enda bedre bruksanvisninger. På sikt skulle jeg ønske at det ble startet en brukergruppe der vi hadde et forum for å utveksle erfaringer og problemer, sier Elisabeth avslutningsvis.

Frösunda Logo