Profesjonell styreportal til Microsoft 365

– effektivt styrearbeid på en sikker måte

Med ShareControl Board – styreportal får styret og administrasjonen en samlet plattform med oversikt over styremøter, forretningsdokumenter og styreinformasjon, slik at dere kan avholde effektive styremøter.

Fordeler med ShareControl Board

Effektive styremøter

En styreportal for det moderne styret som krever effektiv samhandling og besluttsomme styremøter. Enkel administrasjon og kontroll og alltid tilgjengelig hvor enn dere er.

Sikkerhet

Vår styreportal er bygget på Microsoft 365 og lett tilgjengelig i Sharepoint og tilfredsstiller høye krav til sikkerhet.

Juridisk bindende

Løsningen kan benytte ulike typer elektronisk signering av dokumenter, avtaler og protokoller som er juridisk bindende.

Få en uforpliktende demonstrasjon av løsningen

Book en demo her:

ShareControl Board – for ytterligere støtte til virksomheten

Med ShareControl Board får du en samlet plattform for:

  • Oversikt over styredokumenter fra tidligere og kommende styremøter.
  • Digital signering av styreprotokoller.
  • Alltid tilgjengelighet til dokumenter og selskapsinformasjon.
  • Enkel installasjon og sikker lagring og brukeradministrasjon i Microsoft 365.
ShareControl Board | Styreportal
Woman working in ShareControl Board

Full oversikt over styret

Få en detaljert oversikt over styredokumenter, kommunikasjon og annen viktig styreinformasjon. Send ut innkallelser til fremtidige møter og legg ved agenda for møter.

Lagre dokumentasjon fra gjennomførte styremøter, slik at det er lett tilgjengelig i fremtiden.

Elektronisk signering

Signer dokumenter og samle inn signaturer raskere.

Signer styredokumenter enkelt og effektivt fra hvor som helst med mobilenheten eller datamaskinen din med Adobe Sign eller DocuSign.

30% raskere transaksjoner med Adobe Sign.

En Forrester studie for Adobe
Elektronisk signering

Microsoft 365 add-ins

ShareControl Board – slik fungerer det

ShareControl Board er en add-in til Microsoft 365. Enkelt sagt, det er som en app som legges til på toppen av Microsoft 365-abonnementet du allerede har. Dette betyr at alle data lagres på Microsoft og deres lagringsløsning SharePoint.

Dette sikrer full kontroll over deres data lagret i deres egen Microsoft 365 tenant. Rettighetene og eierskapet er derfor fullt ut hos selskapet selv fremfor hos en tredjepart.

Kom i kontakt med en spesialist

Kontakt en av våre spesialister her:

Kan riktig styrearbeid gi et konkurransefortrinn?

Styremedlemmer og ledergrupper er ofte travle mennesker. Det kan derfor være en utfordring å være oppdatert med den siste økonomiske informasjonen og holde oversikt over hva som ble vedtatt fra tidligere styremøter.

Med ShareControl Board – styreportal får dere en samlet plattform for styreinformasjon og kan avholde effektive styremøter. Styreportalen gir også mulighet for effektive digitale styremøter, tilrettelegger for innspill i forkant av møter, effektiv kommunikasjon og dokumenthåndtering og mulighet for elektronisk signering av styreprotokoller. Dette betyr at styret i økt grad kan fokusere på strategispørsmål og beslutningstaking i styremøtene. Styreportalen kan settes opp med tilgangsstyring som håndterer sensitiv informasjon på en trygg og sikker måte i Microsoft 365.

Vi mener et riktig verktøy som legger til rette for god samhandling mellom styremedlemmer og effektivt styrearbeid kan frigjøre styremedlemmenes kjernekompetanse til styret å ta bedre beslutninger og derav skaffe seg et konkurransefortrinn.

Pris for ShareControl Board

Våre produkter

IFRS 16

Beregning og rapportering på alle leasing- og leieavtaler.

Kontraktløsning

Kontrakthåndtering og avtalehåndtering for oversikt og kontroll

Åpenhetsloven

Effektiv håndtering av åpenhetsloven.

SMB Document

Få kontroll, oversikt og effektiv deling av selskapets dokumenter.

Ofte stilte spørsmål om styringsportal

Siste fra vår blogg