Styreportal

– effektivt styrearbeid på en sikker måte

Med ShareControl Board – styreportal får styret og administrasjonen en samlet plattform med oversikt over styremøter, forretningsdokumenter og styreinformasjon, slik at dere kan avholde effektive styremøter.

Fordeler med ShareControl Board

Effektive styremøter

En styreportal for det moderne styret som krever effektiv samhandling og besluttsomme styremøter. Enkel administrasjon og kontroll og alltid tilgjengelig hvor enn dere er.

Sikkerhet

Vår styreportal er bygget på Microsoft 365 og lett tilgjengelig i Sharepoint og tilfredsstiller høye krav til sikkerhet.

Juridisk bindende

Løsningen kan benytte ulike typer elektronisk signering av dokumenter, avtaler og protokoller som er juridisk bindende.

Få en uforpliktende demonstrasjon av løsningen

ShareControl Board – for ytterligere støtte til virksomheten

 • Oversikt over styredokumenter fra tidligere og kommende styremøter.
 • Digital signering av styreprotokoller.
 • Samlet plattform for effektivt styrearbeid.
 • Alltid tilgjengelighet til dokumenter og selskapsinformasjon.
 • Enkel installasjon og sikker lagring og brukeradministrasjon i Microsoft 365.

ShareControl Board

 • Oversikt over styredokumenter fra tidligere og kommende styremøter.
 • Digital signering av styreprotokoller.
 • Samlet plattform for effektivt styrearbeid.
 • Alltid tilgjengelighet til dokumenter og selskapsinformasjon.
 • Enkel installasjon og sikker lagring og brukeradministrasjon i Microsoft 365.

Kan riktig styrearbeid gi et konkurransefortrinn?

Styremedlemmer og ledergrupper er ofte travle mennesker. Det kan derfor være en utfordring å være oppdatert med den siste økonomiske informasjonen og holde oversikt over hva som ble vedtatt fra tidligere styremøter.

Med ShareControl Board – styreportal får dere en samlet plattform for styreinformasjon og kan avholde effektive styremøter. Styreportalen gir også mulighet for effektive digitale styremøter, tilrettelegger for innspill i forkant av møter, effektiv kommunikasjon og dokumenthåndtering og mulighet for elektronisk signering av styreprotokoller. Dette betyr at styret i økt grad kan fokusere på strategispørsmål og beslutningstaking i styremøtene. Styreportalen kan settes opp med tilgangsstyring som håndterer sensitiv informasjon på en trygg og sikker måte i Microsoft 365.

Vi mener et riktig verktøy som legger til rette for god samhandling mellom styremedlemmer og effektivt styrearbeid kan frigjøre styremedlemmenes kjernekompetanse til styret å ta bedre beslutninger og derav skaffe seg et konkurransefortrinn.

Microsoft 365 add-ins og ShareControl Board – slik fungerer det

ShareControl Board er en add-in til Microsoft 365. Enkelt sagt, det er som en app som legges til på toppen av Microsoft 365-abonnementet du allerede har. Dette betyr at alle data lagres på Microsoft og deres lagringsløsning SharePoint.

 • Full kontroll over deres data lagret i Microsoft 365
 • Dere eier alle rettigheter og har fullt eierskap til dataene som er lagret