IFRS 16 system

– få oversikt og effektiv beregning av deres leieavtaler

Få kontroll, oversikt og effektiv håndtering av alle leasingavtaler – fra leieavtaler for kontorer til leasing av firmabiler. Programvaren henter nøkkeldata fra alle kontrakter og utfører beregninger i samsvar med IFRS 16-standarden.

Få en demonstrasjon av løsningen

Fordeler med ShareControl IFRS 16 system

Brukervennlig

Enkel administrasjon og kontroll av selskapets leieavtaler og IFRS 16 forpliktelser

Enkel revisjon

Vår løsning er bygget på Microsoft 365 og lett tilgjengelig i Sharepoint. Dette gjør den lett reviderbar for revisjon og internkontroll.

Fagkompetanse

Vår fagkompetanse gir trygghet for deg som kunde. Vi har lang erfaring innen IFRS 16 rapportering for store og små selskaper.

Utvalgte kunder

Utvidet funksjonalitet med IFRS 16 Pro – for ytterligere støtte til virksomheten

 • Power BI-løsning – analyser og rapporter og forenklet tilgang til kontrakter, metadata og beregninger
 • Budsjett og prognose
 • Opplysning om bruksrett eiendel (akkumulert kostnad og akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger)
 • Registering av leieavtaler som utleier eller fremleie
 • Mulighet for å korrigere feil i tidligere perioder med akkumulert effekt i valgt regnskapsperiode
 • Mulighet for 4-4-5 rapportering

IFRS 16 Billeasing integrasjon – for dere med flåteavtaler fra utleieselskap for biler og maskiner

 • Automatisk integrasjon med bilutleieselskapet.
 • Tilrettelegger for forvaltning av underliggende eiendeler og avslutning av disse.
 • Endringer i avtalene håndteres og rapporteres automatisk
 • Samlet oversikt og beregning av alle leasingavtaler.

Enkel leasingimportfunksjon

 • Enkel import av leasingkontrakter fra andre systemer.
 • Støtte import av et bredt spekter av forskjellige leasingrapportstandarder.
 • Importer alle typer leasingprodukt
Slik importerer du en liste av billeasingkontrakter

Komplett integrasjon til konsoliderings- og regnskapsløsninger

Let og automatisk overføring av regnskapsposteringer til de mest anvendte regnskaps- og rapporteringssystemer

 • SAP
 • HFM (Hyperion)
 • Cognos
 • Cantor
 • Visma Business
 • Agresso
 • OCRE
 • Shipnet
IFRS 16 Software Integration Options

Kan IFRS 16 gjøres om til et konkurransefortrinn?

Forskriften om IFRS 16 som ble innført fra og med 1. januar 2019 satte krav om beregning av selskapets leieforpliktelser. Alle leieforpliktelser over en viss størrelse og lengde skal balanseføres som en rettighet og en fremtidig forpliktelse, for deretter avskrives løpende som om det var en eiendel. Dette får selvfølgelig stor innvirkning for balanseverdier og nøkkeltall som EBITDA og avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) for de selskap som leier store eiendeler som; lokaler, anleggs- og produksjonsutstyr, fly, tog, skip mm.

Selskapets IFRS 16 forpliktelser vil medføre endringer i balanseverdier, nøkkeltall, skattemessige konsekvenser og kanskje også påvirke selskapets lånevilkår. Ved at nå leieforpliktelsen synliggjøres på denne måten, vil nok mange bedriftsledere kanskje revurdere om en skal eie eller leie og også muligens reforhandle selskapets leieavtaler for å styrke sin finansielle og konkurransemessig posisjon.

Microsoft 365 add-ins og ShareControl IFRS 16 – slik fungerer det

ShareControl IFRS 16 er en add-in til Microsoft 365. Enkelt sagt, det er som en app som legges til på toppen av Microsoft 365-abonnementet du allerede har. Dette betyr at alle data lagres på Microsoft og deres lagringsløsning SharePoint.

 • Full kontroll over deres data lagret i Microsoft 365
 • Dere eier alle rettigheter og har fullt eierskap til dataene som er lagret

Få en demonstrasjon av løsningen