IFRS 16 system

Add-on til MICROSOFT 365 sharepoint

IFRS 16 system


Gör redovisningen av leasing- och hyresavtal enligt IFRS 16 enklare. Spara tid och säkerställ korrekt finansiell rapportering med vårt användarvänliga IFRS 16-system.

Med införandet av IFRS 16-standarden för leasing har företag upplevt en omfattande påverkan på sina redovisnings- och ekonomiprocesser, system och finansiella rapportering.

Share Controls IFRS 16 mjukvara löser detta.

ShareControls IFRS 16 inkluderar:

  • Import av hyresdata.
  • Guidad process för att fastställa hyresklassificering
  • Automatiserade beräkningar.
  • Periodiska justeringar och bokföringsposter.
  • Integrera automatisk rapportering i ditt redovisnings- eller konsolideringssystem
  • Rapportering även möjlig via Power BI och Excel
  • Inkluderar spårbarhet för periodiska och årliga förändringar

Få en demonstration av IFRS 16

Boka en demo av ShareControl IFRS 16 här!

Vi har lång erfarenhet av redovisning enligt IFRS 16 och har tillsammans med jurister och revisorer utvecklat ShareControl
IFRS 16. Boka ett möte med vår statsauktoriserade revisor Ragnar Bryne här!

Enkel import av nya hyreskontrakt

Enkel import av leasingavtal från andra system.

Importen fångar upp hyresavtalsdata såsom hyresperiod, betalningsplan, ränta och annan nödvändig information för beräkningar. Om all nödvändig information inte finns tillgänglig i kontraktet kan den läggas till manuellt efter att importen är klar.

Fördelar med ShareControl IFRS 16-systemet

Användarvänlig

Enkel administration och kontroll av företagets leasingavtal och IFRS 16-förpliktelser.

Enkel revidering

Vår lösning är byggd på Microsoft 365 och lättillgänglig i Sharepoint. Detta gör det lätt att granska för revision och intern kontroll.

Professionell kompetens

Vår professionella kompetens ger trygghet för dig som kund. Vi har lång erfarenhet av IFRS 16-rapportering för stora och små företag.

Utvalda kunder

Enkel identifiering och klassificering av hyresavtal

ShareControl IFRS 16-lösningen guidar dig genom en steg-för-steg-process som hjälper dig att säkerställa korrekt identifiering och klassificering av dina hyresavtal.

ShareControl IFRS 16 Contracts
Automatic lease liability calculations

Automatiserade beräkningar av hyresskuld och tillgång för nyttjanderätt

Share Control IFRS 16-lösningen kommer också att beräkna värdet på tillgången för nyttjanderätt vid början av leasingavtalet. Detta inkluderar det ursprungliga beloppet för leasingskulden, utöver eventuella leasingbetalningar som gjorts vid eller före leasingperiodens början, minus eventuella leasingincitament som erhållits.

Automatiska periodiska justeringar och bokföringsposter

Bokföringsposter kommer att specificeras eller automatiskt registreras via integrationen med ditt bokföringssystem.

För varje gjord leasingbetalning kommer leasingskulden att minskas och en ränteavgift beräknas utifrån den återstående skulden. Även tillgången för nyttjanderätten skrivs av över arrendetiden.

Enkel och automatisk överföring av bokföringsposter till de mest använda redovisnings- och rapporteringssystemen kan kopplas.

Möjlighet att korrigera fel i tidigare perioder med kumulativ effekt i den valda räkenskapsperioden.

Reconciliation IFRS 16
ShareControl IFRS 16 Excel

Uppdatera finansiella rapporter automatiskt

Share Control IFRS 16-lösningen kommer automatiskt att generera nödvändiga bokföringsposter och rapporter, inklusive avskrivningsplaner och andra viktiga hyresmätningsvärden, så att du enkelt kan hantera dina hyresportföljer och uppfylla dina finansiella rapporteringskrav.

Titta på en snabb demo


Om du behöver en demonstration av specifika IFRS 16-funktioner såsom rapportering, alternativ för integration med dina redovisnings- och rapporteringsverktyg, visar vi dig gärna mer.

Integreras med dina andra ekonomisystem

ShareControl IFRS 16-systemet är ett Sharepoint-tillägg till din egen Microsoft 365-plattform och integreras med ditt befintliga redovisnings- och konsolidering/rapporteringssystem.

Med en sömlös integration kan du helt automatisera dina bokföringsposter och finansiell rapportering.

Ytterligare alternativ:

Power BI-lösning – analyser och rapporter och förenklad tillgång till kontrakt, metadata och beräkningar

Integrationer ShareControl IFRS 16 system
Leasingavtal lagrade i Microsoft 365 sharepoint

Säker datalagring i din egen Microsoft 365-miljö

ShareControl IFRS 16 är ett tillägg till Microsoft Sharepoint. Enkelt uttryckt är det som en SharePoint-app som lagts till ovanpå din befintliga Microsoft 365.

Detta innebär att all din data lagras i ditt eget säkra nätverk, på din Microsoft 365-plattform med din egen användaråtkomstkontroll.

Hitta ShareControl IFRS 16 i Microsoft App Store

Databehandlaravtal – Inget ytterligare databehandlaravtal krävs utöver ditt nuvarande Microsoft 365-avtal.

Vill du veta mer? Boka ett möte med oss ​​här!

Boka en demo av ShareControl IFRS 16 här!

Vi har lång erfarenhet av redovisning enligt IFRS 16 och har tillsammans med jurister och revisorer utvecklat ShareControl
IFRS 16. Boka ett möte med vår statsauktoriserade revisor Ragnar Bryne här!

Vi hjälper dig komma igång


Eftersom ShareControl IFRS 16 är ett Microsoft 365-tillägg är installationen väldigt ”smidig”. Vi laddar ShareControl-appen och hjälper dig att konfigurera IFRS 16 för att möta dina behov.

Vi hjälper dig också att överföra data och dokument till vårt Microsoft 365-tillägg, så att du snabbt är igång.

Valfri integration

ShareControl IFRS 16 kan rapportera via Excel-VBA och Power BI. Men om du behöver integration till ditt konsoliderings- eller redovisningssystem såsom Cognos, SAP, HFM, Visma, Agresso eller andra, då kan vi hjälpa dig.

Definiera

Konfigurera för att matcha IFRS 16-processen, kontraktstyper, metadata för rapporteringsbehov med mera.

Dataöverföring

Vi hjälper dig att överföra dina kontrakt så att all data finns på ett ställe i Microsoft Office 365-miljön.

Integration

Valfri integration till större rapporterings- och ekonomisystem som SAP, Visma, HFM, Cognos, etc.

Support

Du får utbildning och support som en del av installationen och tillgång till vårt stora bibliotek med guider för pågående utbildning.

Fördelar med ShareControl IFRS 16 PRO

Fixed asset note

Anläggningsnoten i ShareControl IFRS 16 ger detaljerad information om bolagets anläggningstillgångar, inklusive värden, förändringar och leasingavtal avseende dessa tillgångar.

Forecasting

Prognosfunktionen i ShareControl IFRS 16 ger korrekta uppskattningar av framtida hyreskostnader och finansiella förpliktelser, baserat på befintliga leasingavtal och tillämpliga redovisningsregler.

Power BI dashboard

Visualisera nyckelinformation om leasingavtal och de ekonomiska förpliktelserna. Få ett bättre underlag för bättre beslutsfattande.

Våra produkter

Contract

Avtals- och avtalshantering för överblick och kontroll.

Öppenhetslagen

En plats att hantera all data och processer kring öppenhetslagen.

SMB Komplett

Få kontroll, överblick och effektiv delning av företagets dokument.

Styrelseportal

Effektivt styrelsearbete på ett tryggt och säkert sätt.

Senaste från vår blogg

Vanliga frågor om IFRS 16-systemet