Brynsveien 3 0667 Oslo

Kontakta oss +47 24 02 21 00

IFRS 16 system

– få överblick och effektiv beräkning av dina hyresavtal

Få kontroll, överblick och effektiv hantering av alla leasingavtal – från leasingavtal för kontor till leasing av tjänstebilar. Programvaran hämtar nyckeldata från alla kontrakt och utför beräkningar i enlighet med IFRS 16-standarden.

Få en demonstration av lösningen

Fördelar med ShareControl IFRS 16-systemet

Användarvänlig

Enkel administration och kontroll av företagets leasingavtal och IFRS 16-förpliktelser

Enkel revidering

Vår lösning är byggd på Microsoft 365 och lättillgänglig i Sharepoint. Detta gör det lätt att granska för revision och intern kontroll.

Professionell kompetens

Vår professionella kompetens ger trygghet för dig som kund. Vi har lång erfarenhet av IFRS 16-rapportering för stora och små företag.

Utvalda kunder

Utökad funktionalitet med IFRS 16 Pro – för ytterligare stöd för verksamheten

 • Power BI-lösning – analyser och rapporter och förenklad tillgång till kontrakt, metadata och beräkningar
 • Budget och prognos
 • Information om nyttjanderättstillgångar (ackumulerad kostnad och ackumulerad av- och nedskrivning)
 • Registrering av hyresavtal som hyresvärd eller andrahandsuthyrning
 • Möjlighet att korrigera fel i tidigare perioder med kumulativ effekt i den valda räkenskapsperioden
 • Möjlighet för 4-4-5 rapportering

IFRS 16 Integrering av billeasing – för dig med bilparksavtal från uthyrningsföretag för bilar och maskiner

 • Automatisk integration med biluthyrningsföretaget.
 • Underlättar hanteringen av underliggande tillgångar och deras stängning.
 • Ändringar av avtalen hanteras och rapporteras automatiskt
 • Övergripande översikt och beräkning av alla leasingavtal.

Komplett integration till konsoliderings- och redovisningslösningar

Enkel och automatisk överföring av bokföringsposter till de mest använda bokförings- och rapporteringssystemen

 • SAV
 • HFM (Hyperion)
 • Cognos
 • Kantor
 • Visma Business
 • Aggression
 • Ockra
 • Skeppsnät
Komplett integration till konsoliderings- och redovisningslösningar

Kan IFRS 16 omvandlas till en konkurrensfördel?

Föreskriften om IFRS 16, som infördes från 1. Januari 2019 ställde krav på beräkningen av bolagets hyresförpliktelser. Alla leasingåtaganden över en viss storlek och längd ska tas upp i balansräkningen som en rättighet och en framtida förpliktelse och sedan skrivas av löpande som om det vore en tillgång. Detta har givetvis stor påverkan på balansvärden och nyckeltal som EBITDA och avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) för företag som leasar stora tillgångar som; lokaler, bygg- och produktionsutrustning, flygplan, tåg, fartyg mm.

Bolagets IFRS 16-åtaganden kommer att medföra förändringar i balansvärden, nyckeltal, skattekonsekvenser och kan även påverka bolagets lånevillkor. Genom att nu på detta sätt synliggöra hyresplikten kommer sannolikt många företagsledare att ompröva om de ska äga eller hyra och även eventuellt omförhandla företagets hyresavtal för att stärka sin ekonomiska och konkurrenskraftiga ställning.

Microsoft 365-tillägg och ShareControl IFRS 16 – hur det fungerar

ShareControl IFRS 16 är ett tillägg till Microsoft 365. Enkelt uttryckt är det som en app som läggs till ovanpå Microsoft 365-prenumerationen du redan har. Det innebär att all data lagras på Microsoft och deras lagringslösning SharePoint.

 • Full kontroll över dina data lagrade i Microsoft 365
 • Du äger alla rättigheter och har full äganderätt till den data som lagras

Få en demonstration av lösningen