ShareControl Contract – System för avtalshantering

MICROSOFT 365-LÖSNING SOM TILLÄGG

Hantera dina kontrakt och öka dina ekonomiska resultat


Vi hjälper ekonomichefer att skapa och hantera avtal och kontrakt under hela kontraktets livscykel i ett enhetligt system för att driva ekonomiska resultat.

Den framtida framgången för ditt företag skrivs in i de undertecknade kontrakten.

ShareControls lösningar för avtalshantering hjälper dig med:

 • Säker, fullständig, snabb och korrekt finansiell rapportering: Kassaflöde, kostnadsprognoser, risk och efterlevnad.
 • Bättre hantering av ekonomiska resultat.
 • Eliminera operativ risk, kostsamma straffavgifter och förlorad ersättning.
 • Optimera rutiner för redovisning, due diligence och efterlevnad.
 • Hantera kontraktsförnyelser, uppsägningar och prestationsöversikter proaktivt.
 • Eliminera beroendet av en enda anställd.

”Dålig kontraktshantering kostar företag 9 % av resultatet”

World Commerce & Contracting
ShareControl Contract Software

Hantera livscykeln för alla dina kontrakt på ett ställe


Företagets kontrakt är en vision av företagets framtid, med fördelarna realiserade i summan av alla kund-, medarbetare- och leverantörskontrakt.

”Moderna ekonomier hålls samman av otaliga kontrakt”

– Citat från Nobelpriskommittén 2016

Om dessa fördelar ska förverkligas krävs effektiv kontraktslivscykelhantering under hela löptiden för att säkerställa att alla parter hålls till sina skyldigheter.

”10 % av alla kontrakt i ett företag går förlorade varje år”

– Journal of Contract Management

Mer än 100 kunder litar på våra lösningar


Norsk Medisinaldepot AS
Leirvik Logo
Gyldendal
Norlandia

Ladda ned ShareControl Contract Guide

Få insikt i alla funktioner som hjälper dig med professionell kontraktshantering.

Ladda ner din guide

Share Control - Det kompletta systemet för kontraktshantering

SMARTA FUNKTIONER

Enkel administration av alla dina kontrakt

Du har skrivit på fler kontrakt än du inser, och oftare än inte är dessa kontrakt inte lättillgängliga, vilket innebär felaktig kassaflödesprognoser, budgetering och finansiell rapportering.

Med Share Control kontraktshantering har du:

 • Orubbligt systematiskt stöd för kontraktshanteringsprocessen.
 • Alla avtalsrelaterade data och dokument på ett ställe, för enkel och korrekt adhoc-analys och rapportering på några minuter.
fullt overblikk over alle kontraktdetaljer

Hantera enkelt nya kontrakt, kontraktsändringar och kontraktsutgångar


Dela och samarbeta under hela kontraktets livscykel

Kontraktsägaren, teamet och ledningen har full överblick över kommande avtalsdeadlines och kan eliminera beroenden av en enda person.

 • Skapa nya kontrakt och tilldela uppgifter och förfallodatum för dig själv och teamet.
 • Få automatiska påminnelser och en enkel översikt över alla uppgifter för att planera ditt arbete i god tid.
 • Eliminera beroendet av en enda person.
 • Få tillgång till den senaste versionen av alla kontraktsrelaterade dokument.

Enkel åtkomst till den kompletta uppsättningen av kontraktsrelaterade dokument gör nya kontraktsstängningar, kontraktsgranskning och förnyelser effektiva.

Har du specifika behov som du söker svar på?

Om du har specifika behov som du vill ha täckta i din avtalshantering och avtalshantering, kontakta oss för att ta reda på hur vi kan lösa dem.

Kontakta vår specialist

Få svar på hur Share Control Contract löser dina avtalshanteringsbehov.

Begär en demo

Boka en demo och se hur Share Control Contract kan lösa dina kontraktshanteringsbehov.

Skapa rapporter för allt som är relaterat till dina kontrakt


Fullständig, korrekt och snabb rapportering

Skapa nya kontrakt och tilldela uppgifter och förfallodatum för dig själv och teamet. Få automatiska påminnelser och en enkel översikt över alla uppgifter för att planera ditt arbete i god tid.

 • Kassaflödes- och kostnadsprognoser över specifika eller alla kontrakt.
 • Rapporterar om kontraktstyper och leverantörer för att identifiera redundanta, kostnadseffektiva kontrakt och upptäcka möjligheter till konsolidering.

Ultimativ rapporteringsflexibilitet

Ställ in rapportsegmentering genom att lägga till metadata i dina kontrakt så får du obegränsade rapporteringsmöjligheter.

rapportering - kontrakt kontantstrøm

FLERA FUNKTIONER

Digital signatur

Integrerad DocuSign och AdobeSign för sömlös digital signering av kontrakt.

Integration

Integration till redovisnings- och rapporteringsprogram som SAP, Visma, Power BI, Excel VBA med flera.

Säkerhet

Ett Microsoft 365-add-on där du redan kontrollerar användaråtkomst och nätverkssäkerhet.

Sekretess

Hitta enkelt alla typer av kontrakt och kontraktsdata som behövs för finansiell rapportering.

Säkerheten och efterlevnaden du förväntar dig av en Microsoft 365-app


Ett tillägg till det molnbaserade Microsoft 365-systemet

ShareControl kontraktshantering och avtalshantering är ett tillägg till SharePoint i Microsoft 365, vilket innebär att du äger och kontrollerar all data. Din data lagras inte på en tredjeparts molnserver, vilket innebär att den är under Microsoft 365 molnnätverket och användaråtkomstkontroll.

Även om du bestämmer dig för att inte längre använda ShareControl, kommer dina data och kontrakt fortfarande att vara tillgängliga och lagras på dina Microsoft 365 molnservrar.

Hitta ShareControl i Microsoft App Store

GDPR och efterlevnad av datasekretess

Om du redan använder Microsoft 365 har du redan ett databehandlande avtal med Microsoft som med största sannolikhet redan täcker GDPR och dataskydd som krävs för ShareControls avtalshanteringssystem.

ShareControl kontraktshantering är integritets- och GDPR-kompatibel

Våra produkter

IFRS 16

Beräkning och rapportering på alla leasing- och hyresavtal.

Öppenhetslagen

En plats för att hantera all data och processer kring öppenhetslagen

Board portal

Säker och effektiv dokumentdelning och samarbete med styrelsemedlemmar.

SMB Document

En plats för enkel åtkomst och hantering av alla dokument

Vi hjälper dig komma igång


Eftersom ShareControl kontraktshantering är ett Microsoft 365-tillägg är installationen väldigt ”smidig”. Vi laddar ShareControl-appen och hjälper dig att konfigurera kontraktshanteringsprocessen så att den uppfyller dina behov.

Vi hjälper dig också att överföra data och dokument till vårt Microsoft 365-tillägg, så att du snabbt är igång.

Valfri integration

ShareControls avtalshantering och avtalshantering kan rapportera via Power BI, Excel och Excel VBA. Men om du behöver integration till ditt konsoliderings- eller redovisningssystem såsom Cognos, SAP, HFM, Visma, Agresso eller andra, då kan vi hjälpa dig.

Definiera

Konfigurera för att matcha kontraktshanteringsprocessen, kontraktstyper, metadata för rapporteringsbehov och mer.

Dataöverföring

Vi hjälper dig att överföra dina kontrakt så att all data finns på ett ställe i Microsoft Office 360-miljön.

Integration

Valfri integration till stora rapporterings- och ekonomisystem som SAP, Visma, Power BI, Excel VBA och mer.

Support

Du får utbildning och support som en del av installationen och tillgång till vårt stora bibliotek med guider för pågående utbildning.

Titta på en snabb demo


Om du behöver en demonstration av specifika funktioner som rapportering, integrationsalternativ med dina ekonomi- och rapporteringsverktyg visar vi dig gärna mer. Utforska vårt avtals- och avtalshanteringssystem här.

Kontakta vår specialist

Få svar på hur Share Control Contract löser dina avtalshanteringsbehov.