ShareControl Transparency – Mjukvara för ”öppenhetslagen”

MICROSOFT 365-LÖSNING SOM TILLÄGG

En plats för att hantera all data och processer kring öppenhetslagen


Vi hjälper företag att hantera efterlevnadskraven i ”Öppenhetslagen” i ett system, så att du kan undvika risken för bristande efterlevnad och har fullt förtroende för att du följer dem.

ShareControl Transparency hjälper dig att:

 • Lista över leverantörer
 • Förgjorda undersökningar
 • Bifoga all dokumentation, certifikat och korrespondens
 • Ändringslogg
 • Status, påminnelser, uppgifter och anteckningar
 • Riskbedömning rapportering
ShareControl Transparency dashboard

Kort om ”öppenhetslagen”

Insynslagen ska främja företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i samband med produktion av varor och tillhandahållande av tjänster samt säkerställa att allmänheten har tillgång till information om hur företag hanterar negativa konsekvenser för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor.

Öppenhetslagen trädde i kraft den 1. juli 2022

Företag som omfattas av bokföringslagen § 1-5, eller överskrider gränserna för två av följande tre villkor:

 • Försäljningsintäkter: SEK 70 miljoner kronor
 • Balansräkning: SEK 35 millioner kroner
 • Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret: 50 årsverken

Steg du bör ta nu

 • Utför due diligence-bedömningar
 • Publicering av rapport och förklaring av due diligence-bedömningar
 • Gör åtgärder för att svara på rätten till åtkomst för ”vem som helst”

Stegen är inte bara en checklista, utan kräver arbete, involvering av flera personer i verksamheten samt en strukturerad arbetsmetodik för att svara på lagkrav i enlighet med OECD:s riktlinjer.

Hantera allt arbete med ”Öppenhetslagen” i ETT system


Med ShareControl Transparency har du en sömlös process från import av leverantörsdata till bedömning och rapportering

 • Leverantörsscreening – Importera en komplett lista över dina leverantörer och tillhörande data som land, bransch, finansiell data och mer
 • Datainsamling – Anpassa det lättillgängliga frågeformuläret för att passa dina exakta behov, skicka det till leverantörer, samla in svar och bifoga ytterligare dokument
 • Utvärdering – Enkel översikt för att bedöma om all nödvändig data och information har samlats in.
 • Riskbedömning – Bedöm risk baserat på bransch, produkt- eller tjänstekategori, land eller andra parametrar
 • Inneslutning – Skapa anteckningar, uppgifter och påminnelser om inneslutningsplaner för varje leverantör som är i riskzonen
 • Implementer – Gör anteckningar om slutförda åtgärder för begränsning.
 • Rapport – Benytt vår integrerte mal for redegjørelse og tilpass denne til deres endelig årlige redegjørelse.
 • Planera – Skapa och tilldela påminnelser och uppgifter för uppföljning och när du ska börja din nästa bedömning.
Prosesser i åpenhetsloven

Ladda ner guide för öppenhetsloven

Få inblick i alla funktioner och processer som kan hjälpa dig med hanteringen av öppenhetsloven.

Få guiden i din inkorg

Vägledning för hantering av insynslagen

HUR DET FUNGERAR

Börja med att skapa en komplett lista över leverantörer


Importera leverantörsdata från ditt CRM- och ekonomisystem för att få de dataparametrar du behöver för den bästa leverantörsriskbedömningen.

Enkel import av leverantörsdata:

 • Manuell uppladdning via Excel- eller CSV-fil
 • Microsoft Dynamics – ShareControl Transparency kommer med tydlig integration med ShareControl Contract och Microsoft Dynamics.

Alternativ från valfria integrationer för dataimport:

 • Andra redovisningslösningar
 • Andra externa källor
Offentlighetslagens undersökning inbjuder status

Kund som litar på oss


AERO Norway
Norsk Heiskontroll
Puzzlepart

Använd den färdiga undersökningen eller anpassa den efter dina behov


Använd vårt färdiga frågeformulär och gör de ändringar du vill för att möta dina specifika behov.

Skicka frågeformuläret direkt från ShareControl Transparency, via e-post till kontaktperson(erna) hos respektive leverantör.

Du kan se exakt vem som fick frågeformuläret och vem som skickade det, och skapa uppföljningsuppgifter och påminnelser för de som fortfarande saknas.

Använd den färdiga undersökningen eller anpassa den efter dina behov

Alla dina leverantörsdata och dokumentation på ett ställe


Räkna med att få ytterligare dokument och certifikat från dina leverantörer och länka dem till leverantörskontot i ShareControl Transparency, så att du har ALL dokumentation på ett ställe och en fullständig översikt.

Ge åtkomst och tillstånd till relevanta personer som hjälper till att hantera Transparency Acts efterlevnadsprocess.

 • Definiera uppgifter och påminnelser:
 • Tidsgränser
 • Uppföljning
 • Begärda dokument
 • Och mycket mer

ShareControl Transparency hjälper dig att undvika manuella processer och tappa koll genom att hantera alla processer i relation till Transparency Act.

Alla dina leverantörsdata och dokumentation på ett ställe

Klassificera leverantörsrisk baserat på valfri parameter


Klassificera dina leverantörer i relevanta kategorier relaterade till risken de utgör för ditt företag:

 • Riskexponering: Betalda fakturor
 • Relationer: Befintlig eller ny tredjepartsleverantör
 • Fler kategorier som du tycker är relevanta

Parametrar kan importeras från CRM- eller ERP-systemet med valfri integration.

Klassificera leverantörsrisk baserat på valfri parameter

Fullständig översikt över riskbedömning av leverantörer


Färdig instrumentpanel för fullständig översikt

Färdig instrumentpanel som visar en sammanfattning av leverantörer per riskkategori och riskbedömning för varje leverantör.

Gör enkelt ändringar i parametrarna som påverkar riskbedömningen, så att de passar företagets behov.

Skapa anpassade rapporter

 • Möjlighet att ställa in anpassade rapporter med Power BI och Excel
 • Möjlighet till specialanpassningar
Fullständig översikt över riskbedömning av leverantörer

Är du redo att börja med öppenhetslagen?

FLERA FUNKTIONER

Digital signatur

Integrerad DocuSign för sömlös digital signatur av kontrakt.

Integration

Integration till redovisnings- och rapporteringsprogram som SAP, Visma, Power BI med flera.

Säkerhet

Ett Microsoft 365-add-on där du redan kontrollerar användaråtkomst och nätverkssäkerhet.

Dataintegritet

All data lagras i ditt Microsoft 365-moln, som ägs av dig och under din kontroll.