ShareControl Transparency – System för öppenhetslagen

Microsoft Power Platform-lösning

En plats för att hantera all data och processer kring öppenhetslagen


Vi hjälper företag att hantera efterlevnadskraven i ”Öppenhetslagen” i ett system, så att du kan undvika risken för bristande efterlevnad och har fullt förtroende för att du följer dem.

ShareControl Transparency hjälper dig att:

 • Samla all information om dina leverantörer
 • Skicka ut undersökningar
 • Upprätthåll en fullständig historik över tidigare due diligence-bedömningar och rapporter
 • Skapa rapport med insamlad data
 • Färdiga mallar för forskning, etiska riktlinjer, landsrisiko for brudd på menneskerettigheter (norsk) med mera.
Mjukvara för öppenhetslagen
Mjukvara för öppenhetslagen

Kort om ”öppenhetslagen”

Öppenhetslagen ska främja företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i samband med produktion av varor och tillhandahållande av tjänster samt säkerställa att allmänheten har tillgång till information om hur företag hanterar negativa konsekvenser för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor.

Öppenhetslagen trädde i kraft den 1. juli 2022.

Företag som omfattas av bokföringslagen § 1-5, eller överskrider gränserna för två av följande tre villkor:

 • Försäljningsintäkter: SEK 70 miljoner kronor
 • Balansräkning: SEK 35 millioner kroner
 • Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret: 50 årsverken

Steg du bör ta nu

Stegen är inte bara en checklista utan kräver arbete, involvering av flera personer i verksamheten samt en strukturerad arbetsmetodik för att svara på lagkrav i enlighet med OECD:s riktlinjer.

Hantera allt arbete med ”Öppenhetslagen” i ETT system


Med ShareControl Transparency har du en sömlös process från import av leverantörsdata till bedömning och rapportering

 • Leverantörskontroll – Importera en komplett lista över dina leverantörer och tillhörande data som land, bransch, finansiell data och mer. Gör ett urval av dina leverantörer som du vill följa upp utifrån data som industri, inköpsvolym och KPI-index för land.
 • Datainsamling – Anpassa det lättillgängliga frågeformuläret för att passa just dina behov, skicka det till leverantörer och samla in svar.
 • Utvärdering – Enkel översikt för att bedöma om all nödvändig data och information har samlats in.
 • Riskbedömning – Bedöm risk baserat på insamlad data och sätt en risknivå för due diligence-bedömningen.
 • Inneslutning – Skapa anteckningar om inneslutningsplan hos varje leverantör som är i riskzonen
 • Implementera – Genomföra åtgärder hos leverantören, och utvärdera åtgärderna på lapparnas funktion i systemet.
 • Rapport – Använd vår integrerade rapportmall och anpassa den till din slutliga årsredovisning.
 • Planera – Planera nästa risk- och due diligence-bedömning genom att få en överblick över riskabla länder eller företag med lågt betyg från den tidigare due diligence-bedömningen.
Processer för förvaltning av öppenhetslagen
Öppenhetslagens vägledning

Ladda ner guide för öppenhetsloven

Få en inblick i alla funktioner och processer som kan hjälpa dig med due diligence-bedömningar och hanteringen av insynslagen. Vi har skapat en komplett guide som tar dig från förankring i styrelsen till due diligence-bedömningar, riskbedömning och rapportering.

Få guiden i din inkorg

Öppenhetslagens vägledning

HUR DET FUNGERAR

Börja med att skapa en komplett lista över leverantörer


Importera leverantörsdata från ditt CRM- och ekonomisystem för att få de dataparametrar du behöver för den bästa leverantörsriskbedömningen.

Enkel import av leverantörsdata:

 • Manuell uppladdning via Excel- eller CSV-fil
 • Microsoft Dynamics 365 – ShareControl Transparency kan installeras i samma miljö som Microsoft Dynamics och arbeta mot samma databas.

Kunder som litar på oss


AERO Norway
Norsk Heiskontroll

Effektiv kommunikation med leverantörer


Samla in och analysera feedback i realtid från dina leverantörer. Effektiviserar stora delar av due diligence-bedömningarna i öppenhetslagen, så att du säkerställer efterlevnad av så många leverantörer som möjligt innan deadline den 30 juni. Välj mellan Customer Voice eller Microsoft Forms:

Microsoft Forms

Microsoft Forms är Microsofts enklaste undersökningsverktyg. Systemet upplevs som mycket användarvänligt och täcker de flesta behov i hanteringen av öppenhetslagen. Och det bästa av allt är att verktyget ingår i ditt befintliga Microsoft 365-abonnemang.

Customer Voice

Customer Voice innehåller samma funktionalitet som i Microsoft Forms, men har ännu fler alternativ. Lösningen innehåller bland annat bättre uppföljning av utskick i realtid tack vare dess täta integration med Power Platform. Customer Voice ger också möjligheten att beräkna ett poäng baserat på svaren som tillhandahålls med dess inbyggda mätsystem för nöjdhet.

Alla dina leverantörsdata och dokumentation på ett ställe


Räkna med att få ytterligare dokument och certifikat från dina leverantörer och länka dem till leverantörskontot i ShareControl Transparency, så att du har ALL dokumentation på ett ställe och en fullständig översikt.

Ge åtkomst och tillstånd till relevanta personer som hjälper till att hantera Transparency Acts efterlevnadsprocess.

ShareControl Transparency hjälper dig att undvika manuella processer och tappa koll genom att hantera alla processer i relation till Transparency Act.

Intresserad av att veta mer om ShareControl Transparency?

Boka en demo av
ShareControl Transparency här!

Share Control hjälper företag att sätta in efterlevnadskraven i öppenhetslagen i ett system med ShareControl Transparency. Boka en icke-bindande demo av systemet här:

Due diligence-bedömningar: Klassificera leverantörsrisk utifrån valfri parameter

Klassificera leverantörsrisk baserat på valfri parameter


Klassificera dina leverantörer i relevanta kategorier relaterade till risken de utgör för ditt företag:

 • Riskexponering: land, bransch och liknande.
 • Relationer: inköpsvolym och kontraktsstorlek.
 • Fler kategorier som du tycker är relevanta

Parametrar kan importeras från CRM- eller ERP-systemet med valfri integration.

Fullständig översikt över riskbedömning av leverantörer


Färdig instrumentpanel för fullständig översikt

Komplett instrumentpanel som visar en sammanfattning av alla due diligence-bedömningar och enskilda leverantörer per riskkategori och riskbedömning för varje leverantör. Ett system för öppenhetslagen effektiviserar datahanteringen och bedömningen av varje enskild leverantör.

Gör enkelt ändringar i parametrarna som påverkar riskbedömningen, så att de passar företagets behov.

Skapa anpassade rapporter

 • Generera rapporten direkt från systemet.
 • Möjlighet att ställa in anpassade rapporter med Power BI och Excel.
 • Möjlighet till specialanpassningar.
Fullständig översikt över riskbedömning av leverantörer som krävs enligt öppenhetslagen

Är du redo att börja med öppenhetslagen?

Fler funktioner

Integration

Integration till Microsoft-applikationerna Customer Voice, Forms, Microsoft Excel och Power BI.

Säkerhet

En Power Platform-applikation där du redan kontrollerar användaråtkomst och nätverkssäkerhet.

Dataskydd

All data lagras i ditt Microsoft-moln, ägs av dig och under din kontroll.

Våra produkter

IFRS 16

Beräkning och rapportering på alla leasing- och hyresavtal.

Contract

Alla kontrakt på ett ställe, enkel överblick och kontroll genom kontraktets livscykel.

Styrelseportal

Effektivt styrelsearbete på ett tryggt och säkert sätt.

SMB Document

Få kontroll, överblick och effektiv delning av företagets dokument.

Pris för ShareControl Transparency

Vi hjälper dig att komma igång med öppenhetslagen

Senaste från vår blogg