Tjänstepaket

Tjänstepaket

Vi erbjuder servicepaket som garanterar dig kvartalsvis assistans och support från oss. Du kan välja mellan olika tjänstepaket till fast pris med ett givet antal timmar fördelat på redovisning och teknisk support från oss. Oanvända timmar under ett kvartal rullas över till nästa kvartal för användning om det är sant inom samma avtalsperiod och kalenderår som kontraktet. Avräkning av tjänstepaketet görs i slutet av kundens licensperiod, samt i slutet av kalenderåret. Om fler timmar används utöver servicepaketet faktureras normalt ett timpris per timme.

Välj servicepaket