Programvara för effektiv​​ ​IFRS 16 och kontraktshantering

Den kompletta lösningen för dina behov av finansiell rapportering och kontraktshantering på Microsoft 365.

Redovisning enligt IFRS 16

Användarvänlig lösning för enkel och korrekt rapportering enligt IFRS 16.

Kontraktshantering på Microsoft 365

Hantera dina kontrakt på en säker plattform.

Hantering av öppenhetslagen

Ett system för hantering av öppenhetslagen på Microsoft Power Platform.

Få överblick över kontrakt och bättre rapportering

Avtal som automatiskt förlängs och kontrakt som löper ut utan att du gjort en riktig bedömning kostar företaget mycket pengar. Avtalsadministration och avtalshantering med ShareControl Contract ger företaget kontroll och överblick.

Hur påverkar alla leasing- och hyresavtal din balansräkning – och hur beräknar du IFRS 16-förpliktelserna enligt ständiga förändringar i ditt billeasingavtal? Share Control IFRS 16 hanterar effektivt alla leasingavtal i enlighet med IFRS 16-reglerna.

Vi tycker att kundsupporten från Share Control är effektiv, eftersom alla förfrågningar som skickas behandlas i tid utan att det påverkar våra affärsbehov.

John Sheehy,
Fexco

Microsoft 365-tillägg

Microsoft 365 Cloud

Share Control-lösningar finns alla på ditt eget säkra MS365-moln inuti din egen brandvägg under din fullständiga cybersäkerhetskontroll.

Säker åtkomstkontroll

Alla åtkomstbehörigheter till Share Control-lösningar och data hanteras via din nuvarande Microsoft Active Directory, på samma plats som alla andra MS-behörigheter.

GDPR och CCPA-kompatibel

All data lagras på dina MS365 molnapplikationer och omfattas av ditt nuvarande databehandlaravtal.

Share Control IFRS 16

Hantera leasingavtal enligt IFRS 16 i Microsoft 365

Gör redovisningen av leasing- och hyresavtal enligt IFRS 16 enklare. Spara tid och säkerställ korrekt finansiell rapportering med vårt användarvänliga IFRS 16-system.

Microsoft 365 säkerställer en ekonomisk lösning för att komma åt och hantera viktiga dokument i hela organisationen. Öka effektiviteten och produktiviteten genom att konsolidera dina filer och datakällor i ett system. Samtidigt stärker du dokumentsäkerheten genom att begränsa tillgången till dokument och säkerställa efterlevnad av myndighetskrav.

Share Control IFRS 16
Share Control Contract

Hantera dina kontrakt och öka dina ekonomiska resultat

ShareControl Contract är ett avtalssystem som hjälper företag att ta kontroll över dina kontrakt med en central plats att lagra och hantera dem i Microsoft 365.

Bolagets kontrakt representerar en vision om företagets framtid, med fördelar realiserade i summan av alla kund-, medarbetare- och leverantörskontrakt. För att dessa fördelar ska kunna realiseras krävs en effektiv kontraktshantering under hela kontraktets livscykel för att säkerställa att alla parter uppfyller sina skyldigheter.

ShareControl Transparency for åpenhetsloven

Få kontroll över dina leverantörer i enlighet med öppenhetslagen

Få kontroll över kraven i öppenhetslagen med ett system som hjälper dig att hantera och samla all data i ett system.

ShareControl Transparency är ett system för Transparency Act som samlar in all data från dina leverantörer och effektiviserar processerna i ett system i Power Apps. Utför due diligence-bedömningar och rangordna dina leverantörer enkelt innan du genererar uttalandet direkt från systemet.

ShareControl Transparency for åpenhetsloven

Flera av våra lösningar

Styrelseportal

Effektivt styrelsearbete på ett tryggt och säkert sätt.

SMB Document

Effektiv interaktion av dokument för grupper.

Finance

Interaktion med kontona.

Utvalda kunder

Norsk Medisinaldepot AS
Norlandia
Gyldendal
Leirvik Logo

Senaste nytt från bloggen