Programvare for effektiv IFRS 16 og kontraktshåndtering

Den komplette løsningen for dine finansielle rapporterings- og kontraktshåndteringsbehov på Microsoft 365.

Regnskapsføring etter IFRS 16

Brukervennlig løsning for enkel og korrekt rapportering etter IFRS 16.

Kontraktshåndtering på Microsoft 365

Administrer kontrakten dine på en sikker plattform.

Håndtering av åpenhetsloven

Et system for håndtering av åpenhetsloven på Microsoft Power Platform.

Få oversikt over kontrakter og bedre rapportering

Avtaler som automatisk forlenges og kontrakter som utløper uten at dere har gjort en reel vurdering, koster bedriften mye penger. Avtaleforvaltning og kontraktshåndtering med ShareControl Contract gir bedriften kontroll og oversikt.

Hvordan påvirker alle leasing- og leieavtaler balansen din – og hvordan beregner dere IFRS 16 forpliktelsene i henhold til stadig endringer i deres billeaseavtale? Share Control IFRS 16 håndterer effektivt alle leasingavtaler i samsvar med IFRS 16-reglene.

Vi opplever kundestøtten fra Share Control som effektiv, da alle forespørsler som sendes inn blir adressert i tide uten at det påvirker våre forretningsbehov.

John Sheehy,
Fexco

Microsoft 365 add-ins

Microsoft 365 Cloud

Share Control-løsninger er alle hostet på din egen sikre MS365-sky inne i din egen brannmur under din komplette cybersikkerhetskontroll.

Sikker tilgangskontroll

Alle tilgangstillatelser til Share Control-løsninger og data administreres via din nåværende Microsoft Active Directory, samme sted som alle andre MS-tillatelser.

GDPR og CCPA-kompatibel

Alle data lagres på MS365-skyapplikasjonene dine og dekkes av din nåværende databehandleravtale.

Share Control IFRS 16

Håndter leieavtaler etter IFRS 16 i Microsoft 365

Gjør regnskapsføring av leasing og leieavtaler under IFRS 16 enklere. Spar tid og sikre en nøyaktig økonomisk rapportering med vårt brukervennlige IFRS 16 system.

Microsoft 365 sikrer en økonomisk løsning for å få tilgang til og administrere kristiske dokumenter i hele organisasjonen. Øk effektiviteten og produktiviteten ved å konsolidere filene og datakildene dine i ett system. På samme tid styrker du dokumentsikkerheten ved å begrense tilgangen til dokumenter og sikre overholdelse av regulatoriske krav.

Share Control IFRS 16
Share Control Contract

Administrer kontraktene dine og øk de økonomiske resultatene

ShareControl Contract er et kontraktsystem som hjelper virksomheter med å få kontroll på kontraktene dine med et sentralt sted å lagre og administrere dem i Microsoft 365.

Bedriftens kontrakter representerer en visjon om bedriftens fremtid, med fordeler som realiseres i summen av alle kunde-, ansatt- og leverandørkontrakter. For at disse fordelene skal realiseres, er effektiv kontraktstyring gjennom hele kontraktens livssyklus nødvendig for å sikre at alle parter overholder sine forpliktelser.

ShareControl Transparency for åpenhetsloven

Få kontroll på leverandørene dine i henhold til åpenhetsloven

Få kontroll på kravene i åpenhetsloven med et system som hjelper deg å administrere og samle alle data i ett system.

ShareControl Transparency er et system for åpenhetsloven som samler alle data fra leverandørene dine og effektiviserer prosessene i ett system i Power Apps. Gjennomfør aktsomhetsvurderinger og ranger leverandørene dine enkelt, før du genererer redegjørelsen direkte fra systemet.

ShareControl Transparency for åpenhetsloven

Flere av våre løsninger

Styreportal

Effektivt styrearbeid på en sikker og trygg måte.

SMB Document

Effektiv samhandling av dokumenter for grupper.

Finance

Samhandling med regnskapet.

Utvalgte kunder

Norsk Medisinaldepot logo
Norlandia logo
Gyldendal Logo
Leirvik Logo

Siste nytt fra bloggen