Fexco

Fexco

Fexco-gruppen leverer valuta- og betalingstjenester med hovedaktiviteter som også inkluderer forretningstjenester, eiendomsforvaltning, finansielle tjenester og bærekraftsteknologi.

Produkt: ShareControl IFRS 16

Antall ansatte: 2500+

ShareControl IFRS 16 dashboard.

Share Control har utviklet et brukervennlig IFRS 16-system som oppfyller våre rapporteringsforpliktelser i henhold til IFRS 16. Plattformen er enkel å navigere og gir både et raskt blikk på aktivitet på individuelle leieavtaler, samtidig som det lar brukere grave dypere for å forstå individuelle leiekontraktkomponenter .

John Sheehy, Group Financial Accountant

Hva har vi gjort sammen?

Fexco har i samarbeid med Share Control fått verdifull bistand med å kartlegge og importere de fleste leieavtalene inn i systemet. Dette har lagt grunnlaget for etterlevelse av IFRS 16, og sikrer nøyaktig rapportering i fremtiden til selskapet.

Gjennom implementeringen har vi fått utmerket støtte i systemoppsett som innebar automatisk opplasting av et stort antall kontrakter og detaljerte spørsmål knyttet til IFRS 16. Systemet ble satt i drift i desember 2022.

Hvordan ble dere kunde av Share Control?

Vi ble oppmerksomme på Share Control og deres IFRS16-system etter omfattende undersøkelser i markedet og vurdering av flere produktleverandører. Etter en innledende introduksjon med Share Control-salgsteamet ledet av Ragnar Bryne, ga driftsteamet oss en omfattende oversikt over systemet og hvordan systemet kunne oppfylle våre rapporteringskrav. Etter denne demoen foreslo Share Control også at vi skulle snakke med en annen bruker av plattformen deres. Disse tilbakemeldingene var veldig positive, så vi bestemte oss for å gå videre med implementeringen av produktet i fjerde kvartal 2022.

På hvilken måte leverer vi en verdi til dere?

ShareControl IFRS 16 er en brukervennlig og fleksibel løsning som kontinuerlig viser oss kilden til våre data. Vi har over 100 kontrakter i systemet og opplever at det gir oss utmerket synlighet. Dette sikrer nøyaktig rapportering og sikrer at vi har ett enkelt depot for dataene. Tiden brukt av teamet på etterlevelse av IFRS 16 har redusert som følge av implementeringen av ShareControl. ShareControl gir også våre eksterne revisorer utmerket innsyn i leasingkontrakttransaksjoner – fanen som beskriver endringene i løpet av perioden er en spesielt nyttig komponent da den raskt viser alle leieendringer.

Vi opplever også at kundestøttetjenesten er effektiv ettersom alle forespørsler som sendes til støtteteamet blir adressert i tide uten at det påvirker våre forretningsbehov.

John Sheehy, Group Financial Accountant

Hva må vi gjøre for å fortsette samarbeidet?

Share Control har hjulpet oss med implementering og gitt rask hjelp med spørsmål. Share Control bør fortsette det effektive arbeidet de har gjort til dags dato, samtidig som de fokuserer på ytterligere rapporteringsmuligheter som kan inkludere kommende ESG-rapporteringskrav.

Fexco logo