Aker Solutions

Aker Solutions

Aker Solutions er et ledende leverandørselskap. Selskapet leverer integrerte løsninger, produkter og tjenester til den globale energisektoren. Selskapets innovative løsninger muliggjør lavkarbon olje- og gassproduksjon og utvikling av fornybare løsninger for å møte fremtidens energibehov.

Produkt: ShareControl IFRS 16

Antall ansatte: 11 000

ShareControl IFRS 16 dashboard.

”Styrken hos Share Control er at deres IFRS 16 system og fagkompetanse gir oss en trygghet”

Per Øyvind Reneflot, Senior Advisor

Hva har vi gjort sammen?

Vårt samarbeide har medført at vi i Aker Solutions sammen med Share Control fikk et system som fungerer veldig bra. Hvor Share Control har kommet frem til en teknisk løsning og bidratt med fagkunnskap. Vi har med Share Control hatt gode faglige diskusjoner.

Share Control skiller seg fra andre leverandører ved at de kan IFRS 16. Aker Solutions har igjen bidratt fra et brukerperspektiv.

Løsningen er enkel, intuitiv og fleksibel der en hele tiden kan se hvor dataene kommer fra.

Hvordan ble dere kunde av Share Control?

Vi innledet samarbeidet med en pilot allerede i 2017. Det var en mulighet til å evaluere Share Control i forhold til å bygge en tilpasset løsning i Microsoft Excel.

Så vi har vært med på hele turen sammen, fra 0 kunder til Share Control i dag har mer enn 60 kunder.

På hvilken måte leverer vi en verdi til dere?

ShareControl IFRS 16 systemet sørger for at beregningene blir gjort. Også verdsetter vi virkelig kategorien Change-tab! Løsningen fungerer veldig bra for intern kontroll hos oss i Aker Solutions, samtidig som det er enkelt for revisor å se endringer.

Hva må vi gjøre for å fortsette samarbeidet?

Med kontinuerlige forbedringer og en god dialog i hva vi ønsker i løsningen, mener vi samarbeidet mellom Share Control og Aker Solutions fungerer veldig bra. Vi mener derfor Share Control bør fortsette det gode arbeidet som de allerede gjør.

Aker Solutions Logo