Servicepakker

Servicepakker

Vi tilbyr servicepakker som sikrer dere kvartalsvis bistand og støtte fra oss. Dere kan velge mellom ulike servicepakker til en fast pris med gitt antall timer fordelt på regnskapsfaglig og teknisk støtte fra oss. Ubenyttede timer et kvartal rulles over til neste kvartal for bruk så sant innen samme avtaleperiode og kalenderår for kontrakten. Avregning servicepakke foretas ved utgang av kundens lisensperiode, samt ved kalenderårets slutt. Ved bruk av flere timer i tillegg til servicepakken faktureres normalt en timesats per time.

Velg en service pakke