Integritetspolicy

Integritetspolicy

Sekretesspolicy för Share Control och www.sharecontrol.no

Denna integritetspolicy beskriver vilken typ av personuppgifter Share Control samlar in och hur dessa personuppgifter behandlas. Aktiekontroll följer den norska personuppgiftslagen. Denna integritetspolicy har upprättats i enlighet med kraven i personuppgiftslagen 18 och 19 §§.

Vad är personuppgifter

Personuppgifter är information om den enskilda personen. Det kan vara personens namn, adress, arbetsplats, civilstånd, telefonnummer, e-postadress m.m. Information om din kontakt, anledning till kontakt och kontaktform med Share Control kan också förstås som personuppgifter. Känsliga personuppgifter varken samlas in eller används av Share Control. Detta är personuppgifter såsom åtal, brott, hälsa och liknande.

Vill du ha mer information om personuppgifter i allmänhet kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besökas.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter hos Share Control

Share Controls egen Office Manager ansvarar för företagets behandling av personuppgifter. Vid eventuell framtida delegering kommer endast uppgifterna att delegeras, ansvaret för personuppgifterna vilar alltid på Share Control ändå

Personuppgifter Share Control tar emot

Aktiekontroll har 2 källor för personuppgifter som båda baseras på 8 § i personuppgiftslagen.

Den huvudsakliga källan till personuppgifter är information som du själv tillhandahåller. Detta sker främst genom kontaktformuläret på Share Controls hemsida. Kontaktformuläret fungerar som mötesplatsen mellan potentiella/befintliga kunder och Share Control. Det är helt frivilligt om du vill fylla i ett sådant formulär eller helt enkelt förbli en passiv besökare på sidan. Personuppgifter som samlas in via kontaktformuläret är telefon, e-post och namn.

Efter kontaktformuläret kan ytterligare personuppgifter genereras genom e-post, telefon och liknande korrespondens mellan Share Control och dig som potentiell/befintlig kund.

En annan källa till personuppgifter är information som Share Control själv samlar in. Insamlingen sker genom Google Analytics. Den fångar hur länge du är på sidan, IP-adress, vars länkar du klickar på och antalet användare på sidan vid olika tidpunkter för att nämna några.

Hur Share Control använder personuppgifterna

Syftet med kontaktformuläret och efterföljande korrespondens är att följa upp önskemål och skyldigheter gentemot kunder. Share Control är beroende av en sådan öppen plattform mellan sig och sina kunder för att säkerställa en tillfredsställande kommunikation och slutprodukt.

Syftet med informationen från Google Analytics är att förbättra webbplatsupplevelsen. Det kan till exempel handla om att göra layouterna mer användarvänliga, förstå användartrender, effektivisera och leverera de tjänster som förväntas på ett bättre sätt och förhindra kriminellt beteende som hackning.

Den rättsliga grunden för Aktiekontrolls behandling av personuppgifter är 11 § personuppgiftslagen

Hur du hanterar dina egna personuppgifter

Den begränsade mängden personuppgifter Share Control samlar in via dig och på eget initiativ är mycket marginell jämfört med andra spelare och andra onlinetjänster. Detta har gjort att eventuell separat administration av personuppgifterna, såsom inställningar i användarappar och inställningar i personlig annonsering, inte är relevant hos oss. Som nämnts används inte de insamlade personuppgifterna för sådana ändamål.

Du har fortfarande alltid rättigheter relaterade till personuppgifterna, vilket du kan läsa mer om nedan.

Informationsdelning med tredje part

Share Control delar ingen personlig information från kontaktformuläret, egna samlingar eller information från andra med någon tredje part. Skulle sådan distribution ändå ske kommer du alltid att få en samtyckesförfrågan från oss.

Säker arkivering, radering och intern kontroll

I enlighet med § 13 i personuppgiftslagen kommer alla personuppgifter Share Control mottar att arkiveras på antingen en säker e-post eller server så länge som arbetsrelationen mellan dig och Share Control fortsätter. Vid uppsägning av anställning kommer all kommunikation och personuppgifter att raderas inom 2 år.

Share Control har en intern kontroll på sådan arkivering, säkerhet och radering sker i enlighet med mål och i enlighet med legala standarder.

Rättigheter

Enligt personuppgiftslagen har du som användare eller kund hos Share Control rätt att bli bortglömd, rätt till dataportabilitet, rätt till åtkomst och rätt att bli profilerad.

Rätten att bli bortglömd innebär att alla personuppgifter som registrerats hos Aktiekontroll kan begäras raderade. Om detta inte efterfrågas kommer Share Control i alla fall att radera de flesta personuppgifter 2 år efter avslutad kontakt. Rätten till dataportabilitet innebär att du kan få en digital kopia av alla personuppgifter Share Control har om dig. Denna rättighet innebär också att du kan ta dessa personuppgifter till en annan verksamhet om det är tekniskt möjligt och försvarbart. Personuppgifter som omfattas av dataportabilitet är personuppgifter som lämnas till Share Control, såsom via kontaktformuläret, eller automatiserade personuppgifter som genereras genom användning av Share Controls tjänster.

Rätten till tillgång innebär att du har rätt att se vilken information Share Control har registrerat om dig.

Rätten mot profilering ger dig rätt att vägra Share Control att kartlägga din användning och ditt beteende och därmed skräddarsy våra tjänster till dig utifrån denna kartläggning. Typiska exempel skulle vara personlig reklam, tjänsteutveckling, marknadsundersökningar etc. Detta är inte desto mindre av liten relevans för aktiekontroll när aktiekontroll har litet intresse eller användning för en sådan bred och djup kartläggning. För att utöva en eller flera av dessa rättigheter, kontakta oss. Du har lagstadgad rätt att få svar från oss inom minst 1 månad.

Barns integritet

Share Control har varken önskan eller behov av att samla in eller behandla personuppgifter om barn under 16 år. Sådana personuppgifter måste komma via en vårdnadshavare. Personlig information som lämnats av barn till Share Control kommer att raderas så snart Share Control blir medveten om det.

Integritetskommissionär

Share Control har inget dataskyddsombud då företaget inte är ett offentligt företag, inte behandlar känslig information, inte begår systematisk kartläggning av personer och inte behandlar personuppgifter om brottsliga ärenden.

Genomförande av förändringar

Share Control kommer då och då att uppdatera sin integritetspolicy för att säkerställa att den uppfyller den juridiska standard som krävs enligt norsk lag. Du kommer att informeras om sådana uppdateringar.

Kontaktinformation

Har du ytterligare frågor om Share Control

s sekretesspolicy eller andra förfrågningar kan du kontakta företaget.

Telefon:

+47 24 02 21 00

Post:

post@sharecontrol.no