IFRS 16

Vad är IFRS 16?

Hva er IFRS 16 og hvem er pliktige

IFRS 16 är en redovisningsstandard som infördes av International Accounting Standards Board (IASB) och som trädde i kraft den 1. januari 2019. Den ersatte redovisningsstandarden IAS 17. Men vad är IFRS 16, och varför finns den? Redovisningsstandarden fastställer principer för hur företag ska redovisa och redovisa leasingavtal i redovisningen. Vad är IFRS 16? IFRS är … Läs mer