IFRS 16

Fördelar med IFRS 16 och centraliserad leasingredovisning

Fördelarna med IFRS 16 går utöver transparens och efterlevnad. I den här artikeln kommer vi att utveckla de fördelar IFRS 16 mjukvarustöd kan ge för organisationer som redan har implementerat IFRS 16, och för organisationer som överväger en övergång till IFRS-standarder i sin finansiella rapportering. Centralisering av leasingredovisningen enligt IFRS 16 ger ett strukturerat tillvägagångssätt … Läs mer

Vad är IFRS 16?

Hva er IFRS 16 og hvem er pliktige

IFRS 16 är en redovisningsstandard som infördes av International Accounting Standards Board (IASB) och som trädde i kraft den 1. januari 2019. Den ersatte redovisningsstandarden IAS 17. Men vad är IFRS 16, och varför finns den? Redovisningsstandarden fastställer principer för hur företag ska redovisa och redovisa leasingavtal i redovisningen. Vad är IFRS 16? IFRS är … Läs mer