IFRS 16

Fördelar med IFRS 16 och centraliserad leasingredovisning

Fördelarna med IFRS 16 går utöver transparens och efterlevnad. I den här artikeln kommer vi att utveckla de fördelar IFRS 16 mjukvarustöd kan ge för organisationer som redan har implementerat IFRS 16, och för organisationer som överväger en övergång till IFRS-standarder i sin finansiella rapportering. Centralisering av leasingredovisningen enligt IFRS 16 ger ett strukturerat tillvägagångssätt … Läs mer

Vad är IFRS 16?

Hva er IFRS 16 og hvem er pliktige

IFRS 16 är en redovisningsstandard som infördes av International Accounting Standards Board (IASB) och som trädde i kraft den 1. januari 2019. Den ersatte redovisningsstandarden IAS 17. Men vad är IFRS 16, och varför finns den? Redovisningsstandarden fastställer principer för hur företag ska redovisa och redovisa leasingavtal i redovisningen. Vad är IFRS 16? IFRS är … Läs mer

Beräkningar enligt IFRS 16

IFRS 16 infördes av International Accounting Standards Board (IASB) i 2019. Redovisningsstandarden har lett till betydande förändringar i hur företag ska redovisa sina leasingavtal. Den största förändringen är att de företag som redovisar enligt IFRS nu ska balansera de flesta leasingavtal, vilket innebär att redovisa fler variabler än i IAS 17. I den här artikeln … Läs mer

Implementering av IFRS 16 före notering

Hittills under 2023 har sju bolag noterats på Oslo Börs, varav det sista var Norconsult. På Euronext, som är en del av Oslo Börs, har 55 bolag noterats på börsen. Alla dessa verksamheter är skyldiga att redovisa leasing- och hyresavtal i redovisningen enligt IFRS 16, en korrekt och effektiv implementering av IFRS 16 är därför … Läs mer

ShareControl IFRS 16 vs Excel – här är fördelarna

IFRS 16 Excel

Använder du fortfarande Microsoft Excel eller liknande kalkylblad för att hantera dina leasingavtal i enlighet med IFRS 16? Det är dags att överväga att byta till dedikerad programvara, och här är varför. IFRS 16-lösning kontra Excel Med en specialiserad IFRS 16-lösning som ShareControl IFRS 16 går du inte bara från att hantera data till att … Läs mer

Svårt att välja IFRS 16-programvara?

Valg av IFRS 16-programvare

Redovisning av leasingavtal enligt IFRS 16 kan vara en komplex uppgift för företag som hanterar många leasingavtal med ständiga förändringar. I den här artikeln kan du läsa mer om hur IFRS 16 skiljer sig från tidigare redovisningsstandarder och vilka utmaningar och förändringar det innebär för verksamheter. Vidare vill vi visa hur en IFRS 16-programvara kan … Läs mer

IFRS 16 beräkning

IFRS 16 calculation

Artikel av Terje Glesaaen Bestäm diskonteringsräntan för leasingavtalet För IFRS 16 är att beräkna diskonteringsräntan och fastställa den ränta som ska användas vid diskontering av leasingavtal för att fastställa leasingskulden en av de viktigaste bedömningarna som en leasetagare måste göra. Beräkning av diskonteringsräntan kommer att påverka både skuldens storlek och de finansieringskostnader som kan hänföras … Läs mer

IFRS 16 leasingavtal – vad är ett leasingavtal

Artikel av Terje Glesaaen IFRS 16, som handlar om hyreskontrakt (leasingavtal), innebär stora förändringar för företag som hyr rörelsetillgångar. Redovisningsstandarden är standard för börsbolag sedan 2019. Men för att förstå redovisningsstandarden är det viktigt att veta vad ett hyres-/leasingavtal är. Vad är ett hyresavtal? Ett leasingavtal ett avtal som överlåter rätten att använda en tillgång … Läs mer

Erfarenhet av implementering av IFRS 16

Våra erfarenheter av implementering av IFRS 16 Detta är ett utdrag ur en artikel skriven av Terje Glesaaen i samarbete med KPMG-partnern Serge Fjærvoll. Den publicerades i den professionella publikationen ”Revisjon og regnskap” i december 2019. Den första delen bygger på intervjuer med företag som har genomgått en omfattande implementering av IFRS 16 under 2018 … Läs mer