IFRS 16

Vad är IFRS 16?

Hva er IFRS 16 og hvem er pliktige

IFRS 16 är en redovisningsstandard som infördes av International Accounting Standards Board (IASB) och som trädde i kraft den 1. januari 2019. Den ersatte redovisningsstandarden IAS 17. Men vad är IFRS 16, och varför finns den? Redovisningsstandarden fastställer principer för hur företag ska redovisa och redovisa leasingavtal i redovisningen. Vad är IFRS 16? IFRS är … Läs mer

Beräkningar enligt IFRS 16

IFRS 16 infördes av International Accounting Standards Board (IASB) i 2019. Redovisningsstandarden har lett till betydande förändringar i hur företag ska redovisa sina leasingavtal. Den största förändringen är att de företag som redovisar enligt IFRS nu ska balansera de flesta leasingavtal, vilket innebär att redovisa fler variabler än i IAS 17. I den här artikeln … Läs mer

Implementering av IFRS 16 före notering

Hittills under 2023 har sju bolag noterats på Oslo Börs, varav det sista var Norconsult. På Euronext, som är en del av Oslo Börs, har 55 bolag noterats på börsen. Alla dessa verksamheter är skyldiga att redovisa leasing- och hyresavtal i redovisningen enligt IFRS 16, en korrekt och effektiv implementering av IFRS 16 är därför … Läs mer

IFRS 16 bedömningar och tolkning av leasingavtal väcker många frågor

IFRS 16 vurderinger

IFRS 16 bedömningar och tolkning av leasingavtal väcker många frågor IFRS 16 är en övergripande redovisningsstandard som kräver god överblick och förståelse för hur leasingavtal ska återspeglas i redovisningen. Läs några nyckelfrågor och svar om IFRS 16 bedömningar och tolkning av leasingavtal.

Svårt att välja IFRS 16-programvara?

Valg av IFRS 16-programvare

Leasing och leasing påverkar ditt saldo. Men hur beräknar man dessa effekter med många kontrakt och ständiga förändringar? Denna uppgift kan vara stor, särskilt med tanke på att leasingavtalen ska vara i enlighet med IFRS 16. Artikel av Terje Glesaaen ShareControl IFRS 16-systemet hanterar effektivt alla leasingavtal i enlighet med IFRS 16. IFRS 16-programvaran levereras … Läs mer

ShareControl IFRS 16 vs Excel – här är fördelarna

IFRS 16 Excel

Använder du Microsoft Excel eller liknande kalkylblad för att hantera efterlevnad av hyres- och leasingavtal som omfattas av kraven i IFRS 16? Det finns många anledningar till varför du bör ersätta Excel med en IFRS 16-lösning. Genom att anta en mjukvara för hantering av IFRS 16, såsom ShareControl IFRS 16, säkerställer du korrekt data, lite … Läs mer

IFRS 16 beräkning

IFRS 16 calculation

Artikel av Terje Glesaaen Bestäm diskonteringsräntan för leasingavtalet För IFRS 16 är att beräkna diskonteringsräntan och fastställa den ränta som ska användas vid diskontering av leasingavtal för att fastställa leasingskulden en av de viktigaste bedömningarna som en leasetagare måste göra. Beräkning av diskonteringsräntan kommer att påverka både skuldens storlek och de finansieringskostnader som kan hänföras … Läs mer

IFRS 16 leasingavtal – vad är ett leasingavtal

Artikel av Terje Glesaaen IFRS 16, som handlar om hyreskontrakt (leasingavtal), innebär stora förändringar för företag som hyr rörelsetillgångar. Redovisningsstandarden är standard för börsbolag sedan 2019. Men för att förstå redovisningsstandarden är det viktigt att veta vad ett hyres-/leasingavtal är. Vad är ett hyresavtal? Ett leasingavtal ett avtal som överlåter rätten att använda en tillgång … Läs mer

Erfarenhet av implementering av IFRS 16

Våra erfarenheter av implementering av IFRS 16 Detta är ett utdrag ur en artikel skriven av Terje Glesaaen i samarbete med KPMG-partnern Serge Fjærvoll. Den publicerades i den professionella publikationen ”Revisjon og regnskap” i december 2019. Den första delen bygger på intervjuer med företag som har genomgått en omfattande implementering av IFRS 16 under 2018 … Läs mer

IFRS 16

Artikel av Ragnar Bryne Alla börsbolag är från 1. Januari 2019 skyldiga att följa IFRS 16, och för detta behöver de en IFRS 16-lösning. ShareControl har utvecklat en lösning, integrerad i Microsoft 365, som är tillgänglig i ALSO Cloud Marketplace och Microsoft App Source. IFRS 16 ersatte den tidigare tillämpliga IAS 17 och måste användas … Läs mer