IFRS 16

Därför ska ni ersätta Excel med en lösning för IFRS 16 Leasingavtal

För att säkerställa att uppföljning och rapportering av hyresavtal är i enlighet med IFRS 16 kommer du med tiden att märka att Excel inte är optimalt och inte helt tillförlitligt. Det ska vara enkelt att samla in information och data från hela koncernen. Ni vill ha en tydlig uppföljning på global nivå. Synliggöra kontrakt och … Läs mer