IFRS 16

Hvad er IFRS 16?

IFRS 16 er en regnskabsstandard introduceret af International Accounting Standards Board (IASB), og som trådte i kraft den 1. januar 2019. Den erstattede regnskabsstandarden IAS 17. Men hvad er IFRS 16, og hvorfor eksisterer den? Regnskabsstandarden fastlægger principper for, hvordan virksomheder skal redegøre for og indberette lejeaftaler i regnskabet. Hvad er IFRS 16? IFRS er … Læs Mere

Beregninger efter IFRS 16

IFRS 16 blev indført af International Accounting Standards Board (IASB) i 2019. Regnskabsstandarden har medført væsentlige ændringer i måden, virksomhederne skal redegøre for deres lejemål. Den største ændring er, at de virksomheder, der rapporterer efter IFRS, nu skal balancere de fleste lejemål, hvilket betyder, at der skal tages højde for flere variabler end i IAS … Læs Mere

Implementering af IFRS 16 før børsnotering

Indtil videre i 2023 er syv virksomheder blevet noteret på Oslo Børs, hvoraf det sidste var Norconsult. På Euronext, som er en del af Oslo Børs, er 55 selskaber blevet børsnoteret. Alle disse virksomheder er forpligtet til at redegøre for leasing- og lejeaftaler i regnskabet efter IFRS 16, en korrekt og effektiv implementering af IFRS … Læs Mere

Svært at vælge IFRS 16 software?

Valg av IFRS 16-programvare

Lejemål og lejeaftaler påvirker din saldo. Men hvordan beregner man disse effekter med mange kontrakter og konstante ændringer? Denne opgave kan være stor, især i betragtning af at leasingaftalerne skal være i overensstemmelse med IFRS 16. Artikel af Terje Glesaaen ShareControl IFRS 16 system håndterer effektivt alle leasingavtaler i henhold til IFRS 16 standarden. IFRS … Læs Mere

ShareControl IFRS 16 vs Excel – her er fordelene

IFRS 16 Excel

Bruger du Microsoft Excel eller lignende regneark til at styre overholdelse af leje- og leasingaftaler, der er omfattet af kravene i IFRS 16? Der er mange grunde til, at du bør erstatte Excel med en IFRS 16-løsning. Ved at tage en software til håndtering af IFRS 16, såsom ShareControl IFRS 16, sikrer du korrekte data, … Læs Mere

IFRS 16 leasing

Artikel af Terje Glesaaen IFRS 16 leasing – Share Control kan regnskab og revision. ShareControl IFRS 16 opfylder alle krav i henhold til IFRS 16. Share Control kan levere et guidet system, der kan levere optimale løsninger til din styring og beregning af IFRS 16 leasing. For virksomheder, der anvender IFRS, er 2019 det første … Læs Mere

IFRS 16 beregning

IFRS 16 calculation

Artikel af Terje Glesaaen Bestem diskonteringsrenten for lejemålet For IFRS 16 er beregning af diskonteringssatsen og fastsættelse af den rentesats, der skal anvendes ved tilbagediskontering af leasingkontrakter til fastlæggelse af leasingforpligtelsen, en af ​​de vigtigste vurderinger, som en leasingtager skal foretage. Beregning af diskonteringsrenten vil påvirke såvel størrelsen af ​​gælden som de finansieringsomkostninger, der kan … Læs Mere

IFRS 16 leasingaftale – hvad er en leasingaftale

Artikel af Terje Glesaaen IFRS 16, der omhandler lejekontrakter (leasingaftaler), medfører store ændringer for virksomheder, der lejer driftsmidler. Regnskabsstandarden har været standard for børsnoterede selskaber siden 2019. Men for at forstå regnskabsstandarden er det vigtigt at vide, hvad en leje-/leasingaftale er. Hvad er en lejeaftale? En leasingkontrakt, der overdrager retten til at bruge et aktiv … Læs Mere

Erfaringer med implementering af IFRS 16

Vores erfaringer med IFRS 16 implementering Dette er et uddrag af en artikel skrevet af Terje Glesaaen i samarbejde med KPMG-partner Serge Fjærvoll. Den blev udgivet i den faglige publikation “Revisjon og regsanding” i december 2019. Første del er baseret på interviews med virksomheder, der har gennemgået en omfattende implementering af IFRS 16 i 2018 … Læs Mere