Svært at vælge IFRS 16 software?

Svært at vælge IFRS 16 software?

Lejemål og lejeaftaler påvirker din saldo. Men hvordan beregner man disse effekter med mange kontrakter og konstante ændringer? Denne opgave kan være stor, især i betragtning af at leasingaftalerne skal være i overensstemmelse med IFRS 16.

Artikel af Terje Glesaaen

ShareControl IFRS 16 system håndterer effektivt alle leasingavtaler i henhold til IFRS 16 standarder. IFRS 16-softwaren leveres som et Microsoft 365-tilføjelsesprogram. Det er nemt at installere, og du kan bruge det næsten med det samme.

Hvad er IFRS 16?

IFRS 16 er den nye regnskabsstandard, der blev offentliggjort i januar 2016. Formålet med denne standard er at gøre leasingregnskabet mere gennemsigtigt og sammenligneligt på tværs af organisationer og virksomheder. Den nye standard erstatter IAS 17, som blev offentliggjort i 1993.

Ifølge IFRS 16 vil leasingtagere være forpligtet til at indregne de fleste leasingkontrakter i balancen. Dette kan være en kompleks proces, så det er nyttigt at bruge software, der er specifikt designet til at hjælpe med IFRS 16-bestemmelserne. Hvis du vil læse mere om IFRS og IFRS 16, så se her.

Hvad er ændret under IFRS 16?

Den væsentligste forskel mellem IFRS 16 og IAS 17 er, at leasingtagere nu skal balancere de fleste leasingkontrakter. Det betyder, at de skal oplyse om deres leasingaftaler i regnskabet. Beregninger efter IFRS 16 kan derfor opfattes som mere krævende end tidligere.

Virksomheder skal også give flere oplysninger om deres lejemål, herunder det samlede beløb for lejeydelser, lejeperioden og renten.

Hvad er udfordringerne med IFRS 16?

IFRS 16 kan være en kompleks standard at følge, især for virksomheder. Det skyldes, at de fleste lejemål nu skal optages i balancen.

Virksomhederne skal også oplyse mere om deres lejeaftaler, hvilket kan være en udfordring, hvis de har mange forskellige lejeaftaler.

Hvordan påvirker det finansiel rapportering?

IFRS 16 vil have en væsentlig indflydelse på regnskabsaflæggelsen. Det skyldes, at de fleste lejemål nu skal optages i balancen.

Lejer skal oplyse om deres leasingaftaler i regnskabet. Dette inkluderer det samlede beløb for lejebetalinger, lejeperioden og renten.

Hvad er fordelene ved IFRS 16?

På trods af udfordringerne er der flere fordele ved IFRS 16. En af de største fordele er, at det vil gøre lejekontiene mere gennemsigtige og sammenlignelige på tværs af organisationer.

Det vil gøre det lettere for investorer og andre at sammenligne leasingaftaler mellem forskellige virksomheder.

En anden fordel ved IFRS 16 er, at den vil give lejere mere fleksibilitet i, hvordan de finansierer deres virksomhed. Dette skyldes, at leasing nu kan klassificeres som enten operationel eller finansiel leasing.

Operationelle lejekontrakter skal ikke optages i balancen, hvilket betyder, at lejere kan holde gældsniveauet lavt.

Hvad betragtes som en leasingkontrakt i henhold til IFRS 16?

En leasingaftale er defineret som en aftale mellem to parter, leasinggiver og leasingtager, hvor leasinggiver indvilliger i at give leasingtager brugsret til et aktiv i en nærmere angivet periode.

Aktivet skal identificeres i kontrakten, og lejeren skal have eneret til at bruge det. Lejeperioden skal være mindst 12 måneder.

Hvad er fordelene ved at bruge ShareControl IFRS 16?

ShareControl’s IFRS 16 system hjelper dig med alle aspekter omkring process og overholdelse af IFRS 16 standarderne. Softwaren er nem at installere og bruge, og den indeholder alt, hvad du behøver for at administrere dine lejemål effektivt. Softwaren leveres som et Microsoft 365-tilføjelsesprogram. ShareControl IFRS 16 opdateres løbende.

Læs også: Implementering af IFRS 16 før børsnotering

Digitaliser kontraktshåndteringen

Fordele ved ShareControl IFRS 16:

  • Registrerer alle lejemål ét sted
  • Evne til at spore ændringer i leasingaftaler
  • Automatisk beregning af lejebetalinger
  • Rapporteringsværktøj, der hjælper dig med at udarbejde regnskaber i overensstemmelse med IFRS 16

Hvis du leder efter software, der hjælper dig med at overholde IFRS 16, er ShareControl en god mulighed. Den er nem at bruge og indeholder alt, hvad du behøver for at administrere dine leasingkontrakter effektivt.

Hvis du gerne vil vide mere om ShareControl og ShareControl IFRS 16 software, bedes du kontakte os her.

Ofte stillede spørgsmål om IFRS 16 system