Ragnar Bryne

Fordele ved IFRS 16 og centraliseret leasingregnskab

Fordelene ved IFRS 16 rækker ud over gennemsigtighed og overholdelse. I denne artikel vil vi uddybe de fordele, IFRS 16-softwaresupport kan give for organisationer, der allerede har implementeret IFRS 16, og for organisationer, der overvejer en overgang til IFRS-standarder i deres regnskabsaflæggelse. Centralisering af leasingregnskabet under IFRS 16 giver en struktureret tilgang og robust løsning … Læs Mere

Gennemsigtighedsloven for udenlandske virksomheder

The Norwegian Transparency Act for foreign business

Gennemsigtighedsloven pålægger over 9.000 norske virksomheder at overvåge menneskerettighederne i deres egen drift og forsyningskæde. Udenlandske virksomheder kan også være omfattet. I denne artikel kan du læse mere om de krav, der stilles i henhold til gennemsigtighedsloven for ikke-norske virksomheder. Gennemsigtighedsloven for udenlandske virksomheder Gennemsigtighedsloven er et af flere norske tiltag for at opfylde FN’s … Læs Mere

6 fordele ved en bestyrelsesportal

Med en bestyrelse bestående af folk, der ofte har travle hverdage og fyldte kalendere, er der flere fordele ved en god bestyrelsesportal. Ikke alene kan du strømline og sikre interaktion, du vil også automatisere og optimere processerne. I denne artikel kan du læse, hvorfor du bør optimere dit bestyrelsesarbejde i dag. Fordele ved bestyrelsesportalen I … Læs Mere

Grundlæggende menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold

Human Rights in the Transparency Act

Gennemsigtighedsloven pålægger virksomheder, der er omfattet af lovgivningen, at foretage due diligence-vurderinger af deres leverandører. I due diligence-vurderingerne skal virksomhederne undersøge potentielle og faktiske negative konsekvenser vedr grundlæggende menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold. Endvidere skal der årligt og senest den 30. udarbejdes en redegørelse for fundene og offentliggøres på virksomhedens hjemmeside. Juni. For at kunne gennemføre … Læs Mere

Hvad er IFRS 16?

IFRS 16 er en regnskabsstandard introduceret af International Accounting Standards Board (IASB), og som trådte i kraft den 1. januar 2019. Den erstattede regnskabsstandarden IAS 17. Men hvad er IFRS 16, og hvorfor eksisterer den? Regnskabsstandarden fastlægger principper for, hvordan virksomheder skal redegøre for og indberette lejeaftaler i regnskabet. Hvad er IFRS 16? IFRS er … Læs Mere

Beregninger efter IFRS 16

IFRS 16 blev indført af International Accounting Standards Board (IASB) i 2019. Regnskabsstandarden har medført væsentlige ændringer i måden, virksomhederne skal redegøre for deres lejemål. Den største ændring er, at de virksomheder, der rapporterer efter IFRS, nu skal balancere de fleste lejemål, hvilket betyder, at der skal tages højde for flere variabler end i IAS … Læs Mere

Implementering af IFRS 16 før børsnotering

Indtil videre i 2023 er syv virksomheder blevet noteret på Oslo Børs, hvoraf det sidste var Norconsult. På Euronext, som er en del af Oslo Børs, er 55 selskaber blevet børsnoteret. Alle disse virksomheder er forpligtet til at redegøre for leasing- og lejeaftaler i regnskabet efter IFRS 16, en korrekt og effektiv implementering af IFRS … Læs Mere

Indberetning efter gennemsigtighedsloven og virksomheders forpligtelser – Vejledning

Due diligence report

Gennemsigtighedsloven har tre hovedopgaver, den første er at gennemføre due diligence-vurderinger af leverandører for at fremme virksomhedernes respekt for grundlæggende menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold samt sikre offentlighedens adgang til information. Det næste er oplysningspligten, hvis nogen efterspørger oplysninger og endelig indberetningspligten. I denne artikel kan du få mere at vide om indberetning under gennemsigtighedsloven. Indberetning … Læs Mere

Skabeloner til gennemsigtighedsloven – en procedure for håndhævelse af lovens krav

Vi får løbende spørgsmål fra virksomheder, vi er i kontakt med, om der findes skabeloner til gennemsigtighedsloven samt vejledninger til håndtering af gennemsigtighedsloven. Vi i Share Control har derfor brugt meget tid på at udvikle materiale som skabeloner og vejledninger, for at gøre det nemmere for vores kunder at håndhæve gennemsigtighedsloven. Trinene til at overholde … Læs Mere

4 grunde til at digitalisere kontraktstyring

4 grunner til å digitalisere kontraktshåndteringen

I en stadig mere digital verden er der stadig virksomheder, der mener, at lagring af kontrakter på forskellige platforme og på deres egne maskiner giver den bedste kontrol. Det er en påstand, vi ønsker at afkræfte i denne artikel ved at vise nogle af de fordele, du får ved at digitalisere kontraktstyring. Hvorfor digitalisere kontraktstyring? … Læs Mere