Åbenhedsloven

Foranstaltninger mod krænkelser af menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold

I en tid, hvor virksomheders sociale ansvar og menneskerettigheder får stigende opmærksomhed, tager regeringer over hele verden skridt til at sikre, at virksomheder opretholder etiske standarder. Den norske åbenhedslov er en sådan lovgivning, der har til formål at holde virksomheder ansvarlige for deres handlinger og fremme gennemsigtighed i deres drift. I denne artikel kan du … Læs Mere

Grundlæggende menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold

Human Rights in the Transparency Act

Gennemsigtighedsloven pålægger virksomheder, der er omfattet af lovgivningen, at foretage due diligence-vurderinger af deres leverandører. I due diligence-vurderingerne skal virksomhederne undersøge potentielle og faktiske negative konsekvenser vedr grundlæggende menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold. Endvidere skal der årligt og senest den 30. udarbejdes en redegørelse for fundene og offentliggøres på virksomhedens hjemmeside. juni. For at kunne gennemføre … Læs Mere

Oplysningskrav i gennemsigtighedsloven

Information

Formålet med offentlighedsloven er at give offentligheden adgang til information om, hvordan menneskerettigheder og arbejdsforhold håndteres af norske virksomheder. Loven skal også give virksomhederne bevidsthed om deres indflydelse på negative konsekvenser for leverandører og samarbejdspartnere. Oplysningskrav i gennemsigtighedsloven Da gennemsigtighedsloven trådte i kraft den 1. juli 2022, kunne enhver kontakte virksomheder for at kræve oplysninger … Læs Mere

Indberetning efter gennemsigtighedsloven

Due diligence report

Gennemsigtighedsloven har tre hovedopgaver, hvoraf den første er at gennemføre due diligence-vurderinger af leverandørerne. Det næste er oplysningspligten, hvis nogen efterspørger oplysninger og endelig indberetningspligten. I denne artikkelen kan du finne ut mer om indberetning efter gennemsigtighedsloven. Indberetning efter gennemsigtighedsloven Hvad er en indberetning? Formålet med gennemsigtighedsloven er, at virksomheder skal foretage due diligence-vurderinger af … Læs Mere

Due diligence-vurderinger efter gennemsigtighedsloven

Der er stadig usikkerhed omkring gennemsigtighedsloven, hvordan man gennemfører due diligence-vurderinger, og hvad der er virksomhedernes pligt. I denne artikel ønsker vi at illustrere, hvordan du nemt kan udføre, bearbejde og behandle due diligence-vurderinger af dine leverandører. Due diligence-vurderinger efter gennemsigtighedsloven Hvad er due diligence-vurderinger? En due diligence-vurdering er en arbejdsmetode til kortlægning, forebyggelse, indberetning … Læs Mere

Skabeloner til gennemsigtighedsloven – en procedure for håndhævelse af lovens krav

Vi får løbende spørgsmål fra virksomheder, vi er i kontakt med, om der findes skabeloner til gennemsigtighedsloven samt vejledninger til håndtering af gennemsigtighedsloven. Vi i Share Control har derfor brugt meget tid på at udvikle materiale som skabeloner og vejledninger, for at gøre det nemmere for vores kunder at håndhæve gennemsigtighedsloven. Trinene til at overholde … Læs Mere

Hvad er gennemsigtighedsloven, og hvad er din pligt?

Hva er åpenhetsloven

Hvad er gennemsigtighedsloven? Gennemsigtighedsloven er en norsk lov vedtaget af Stortinget, som trådte i kraft den 1 juli 2022. Formålet med gennemsigtighedsloven er at fremme virksomhedernes respekt for menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold samt at sikre offentlighedens adgang til information. Loven gælder for større virksomheder hjemmehørende i Norge, samt større udenlandske virksomheder, der tilbyder varer og … Læs Mere

ShareControl Transparency – nyt program til håndtering af kravene i gennemsigtighedsloven.

Denne artikel er bragt i Finansavisen 1. november 2022. Nyt system til gennemsigtighedsloven ShareControl Transparency Den norske softwarevirksomhed Share Control AS lancerer i dag ShareControl Transparency – et nyt system til gennemsigtighedsloven. ShareControl Transparency vil hjælpe kunder med at overholde kravene i gennemsigtighedsloven. Flere af vores kunder er bekymrede for, hvordan de vil håndtere kravene … Læs Mere