Åbenhedsloven

Forankring af ansvarlighed – Gennemsigtighedsloven

Gennemsigtighedsloven trådte i kraft den 1. juli 2022. Er din virksomhed velforbedret, og har du processerne på plads? Virksomheder skal ifølge lovens § 4 “forankre ansvaret i virksomhedens retningslinjer”. I denne artikel kan du læse mere om dette emne. Anker ansvarlighed i bestyrelsen Gennemsigtighedsloven kan siges at bestå af 4 centrale trin, hvoraf det første … Læs Mere

Gennemsigtighedsloven for udenlandske virksomheder

The Norwegian Transparency Act for foreign business

Gennemsigtighedsloven pålægger over 9.000 norske virksomheder at overvåge menneskerettighederne i deres egen drift og forsyningskæde. Udenlandske virksomheder kan også være omfattet. I denne artikel kan du læse mere om de krav, der stilles i henhold til gennemsigtighedsloven for ikke-norske virksomheder. Gennemsigtighedsloven for udenlandske virksomheder Gennemsigtighedsloven er et af flere norske tiltag for at opfylde FN’s … Læs Mere

Foranstaltninger mod krænkelser af menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold

I en tid, hvor virksomheders sociale ansvar og menneskerettigheder får stigende opmærksomhed, tager regeringer over hele verden skridt til at sikre, at virksomheder opretholder etiske standarder. Den norske åbenhedslov er en sådan lovgivning, der har til formål at holde virksomheder ansvarlige for deres handlinger og fremme gennemsigtighed i deres drift. I denne artikel kan du … Læs Mere

Grundlæggende menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold

Human Rights in the Transparency Act

Gennemsigtighedsloven pålægger virksomheder, der er omfattet af lovgivningen, at foretage due diligence-vurderinger af deres leverandører. I due diligence-vurderingerne skal virksomhederne undersøge potentielle og faktiske negative konsekvenser vedr grundlæggende menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold. Endvidere skal der årligt og senest den 30. udarbejdes en redegørelse for fundene og offentliggøres på virksomhedens hjemmeside. Juni. For at kunne gennemføre … Læs Mere

Oplysningskrav i gennemsigtighedsloven

Information

Formålet med offentlighedsloven er at give offentligheden adgang til information om, hvordan menneskerettigheder og arbejdsforhold håndteres af norske virksomheder, herunder lovens informationskrav. Loven skal også give virksomhederne bevidsthed om deres indflydelse på negative konsekvenser for leverandører og samarbejdspartnere. Oplysningskrav i gennemsigtighedsloven Da gennemsigtighedsloven trådte i kraft den 1. juli 2022, kunne enhver kontakte virksomheder for … Læs Mere

Indberetning efter gennemsigtighedsloven og virksomheders forpligtelser – Vejledning

Due diligence report

Gennemsigtighedsloven har tre hovedopgaver, den første er at gennemføre due diligence-vurderinger af leverandører for at fremme virksomhedernes respekt for grundlæggende menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold samt sikre offentlighedens adgang til information. Det næste er oplysningspligten, hvis nogen efterspørger oplysninger og endelig indberetningspligten. I denne artikel kan du få mere at vide om indberetning under gennemsigtighedsloven. Indberetning … Læs Mere

Due diligence vurdering efter gennemsigtighedsloven – vejledning

Der er stadig usikkerhed omkring gennemsigtighedsloven, hvordan man foretager en due diligence-vurdering efter gennemsigtighedsloven, og hvad der er virksomheders pligt. I denne artikel ønsker vi at illustrere, hvordan du nemt kan udføre, bearbejde og behandle due diligence-vurderinger af dine leverandører. Hvad er en due diligence-vurdering? En due diligence-vurdering er en arbejdsmetode til opmåling, forebyggelse, redegørelse … Læs Mere

Skabeloner til gennemsigtighedsloven – en procedure for håndhævelse af lovens krav

Vi får løbende spørgsmål fra virksomheder, vi er i kontakt med, om der findes skabeloner til gennemsigtighedsloven samt vejledninger til håndtering af gennemsigtighedsloven. Vi i Share Control har derfor brugt meget tid på at udvikle materiale som skabeloner og vejledninger, for at gøre det nemmere for vores kunder at håndhæve gennemsigtighedsloven. Trinene til at overholde … Læs Mere

Hvad er gennemsigtighedsloven, og hvad er din pligt? Alt om offentlighedsloven

Hva er åpenhetsloven

Hvad er gennemsigtighedsloven? Offentlighedsloven er en norsk lov, der trådte i kraft den 1 juli 2022. Loven forpligter mellemstore og større virksomheder til at kortlægge risikoen for menneskerettighedskrænkelser i hele deres forsyningskæde. Loven pålægger også virksomhederne at rapportere om fundene og udbedre eventuelle skader. Formålet med loven er at fremme virksomhedernes respekt for grundlæggende menneskerettigheder … Læs Mere

ShareControl Transparency – nyt program til håndtering af kravene i gennemsigtighedsloven.

Denne artikel er bragt i Finansavisen 1. november 2022. Nyt system til gennemsigtighedsloven Kort om gennemsigtighedsloven Gennemsigtighedsloven er en ny lov, der trådte i kraft den 1. juli i 2023. Den forpligter virksomheder omfattet af loven til at foretage due diligence-vurderinger af deres leverandører med hensyn til anstændige arbejdsforhold og grundlæggende menneskerettigheder. Disse virksomheder er … Læs Mere