Öppenhetslagen

Vad är öppenhetslagen och vad är ditt ansvar?

Hva er åpenhetsloven

Vad är öppenhetslagen? Öppenhetslagen är en norsk lag som antagits av Stortinget, som trädde i kraft den 1 juli 2022. Syftet med lagen är att främja företagens respekt för mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor samt att säkerställa allmänhetens tillgång till information. Lagen gäller för större företag med hemvist i Norge, samt större utländska företag som … Läs mer

ShareControl Transparency – nytt program för att hantera kraven i öppenhetslagen.

Denna artikel publicerades i Finansavisen 1. november 2022. Det norska mjukvaruföretaget Share Control AS lanserar idag ShareControl Transparency – ett nytt program som hjälper kunder att uppfylla kraven i Transparency Act. Lösningen har utvecklats i Norge i samarbete med Puzzlepart, och bygger på modern teknik från Microsoft, såsom Microsoft365 och Power Platform med så kallad … Läs mer