Öppenhetslagen

Förankring av ansvarighet – Öppenhetslagen

Öppenhetslagen trädde i kraft den 1. juli 2022. Är ditt företag välförbättrat och har du processerna på plats? Enligt 4 § i lagen ska företag ”förankra ansvaret i företagets riktlinjer”. I den här artikeln kan du läsa mer om detta ämne. Ankare ansvar i styrelsen Öppenhetslagen kan sägas bestå av 4 centrala steg, varav det … Läs mer

Öppenhetslagen för utländska företag

The Norwegian Transparency Act for foreign business

Öppenhetslagen kräver att över 9 000 norska företag övervakar mänskliga rättigheter i sin egen verksamhet och leverantörskedja. Även utländska företag kan omfattas. I den här artikeln kan du läsa mer om vilka krav som krävs enligt öppenhetslagen för utländska företag. Öppenhetslagen för utländska företag Öppenhetslagen är en av flera norska åtgärder för att uppfylla FN:s … Läs mer

Åtgärder mot kränkningar av mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor

I en tid då företagens sociala ansvar och mänskliga rättigheter får allt större uppmärksamhet, vidtar regeringar runt om i världen åtgärder för att säkerställa att företag upprätthåller etiska standarder. Den norska öppenhetslagen är en sådan lag som syftar till att hålla företag ansvariga för sina handlingar och främja transparens i deras verksamhet. I den här … Läs mer

Grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor

Human Rights in the Transparency Act

Öppenhetslagen kräver att verksamheter som omfattas av lagstiftningen gör due diligence-bedömningar av sina leverantörer. I due diligence-bedömningarna ska verksamheterna utreda potentiella och faktiska negativa konsekvenser på grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Vidare ska en redovisning av fynden upprättas och publiceras på bolagets hemsida årligen och senast 30. juni. För att kunna genomföra detta är … Läs mer

Informationskrav i öppenhetslagen

Syftet med offentlighetslagen är att ge allmänheten tillgång till information om hur mänskliga rättigheter och arbetsvillkor hanteras av norska företag, detta inkluderar lagens informationskrav. Lagen ska också ge företagen medvetenhet om sitt inflytande på negativa konsekvenser för leverantörer och affärspartners. Informationskrav i öppenhetslagen När öppenhetslagen trädde i kraft den 1 juli 2022 kunde vem som … Läs mer

Redovisning enligt öppenhetslagen och företagens skyldigheter – Vägledning

Due diligence report

Offentlighetslagen har tre huvuduppgifter, den första är att genomföra due diligence-bedömningar av leverantörer i syfte att främja företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor, samt säkerställa allmänhetens tillgång till information. Nästa är uppgiftsskyldigheten om någon begär information och slutligen redovisningskyldigheten. I den här artikeln kan du ta reda på mer om rapportering enligt … Läs mer

Due diligence-bedömning enligt insynslagen – vägledning

Det råder fortfarande osäkerhet kring öppenhetslagen, hur man gör en due diligence-bedömning enligt insynslagen och vad som är företagens skyldighet. I den här artikeln vill vi illustrera hur du enkelt kan genomföra, bearbeta och bearbeta due diligence-bedömningar av dina leverantörer. Vad är en due diligence-bedömning? En due diligence-bedömning är ett arbetssätt för att kartlägga, förebygga, … Läs mer

Vad är öppenhetslagen och vad är ditt ansvar? Allt om offentlighetslagen

Hva er åpenhetsloven

Vad är öppenhetslagen? Offentlighetslagen är en norsk lag som trädde i kraft den 1 juli 2022. Lagen ålägger medelstora och större företag att kartlägga risken för kränkningar av mänskliga rättigheter i hela sin leverantörskedja. Lagen kräver också att företagen rapporterar om fynden och åtgärdar eventuella skador. Syftet med lagen är att främja företagens respekt för … Läs mer

ShareControl Transparency – nytt program för att hantera kraven i öppenhetslagen.

Denna artikel publicerades i Finansavisen 1. november 2022.. Nytt system för öppenhetslagen Kort om öppenhetslagen Öppenhetslagen är en ny lag som trädde i kraft den 1. juli 2023. Den ålägger företag som omfattas av lagen att genomföra due diligence-bedömningar av sina leverantörer med avseende på anständiga arbetsvillkor och grundläggande mänskliga rättigheter. Dessa företag är därför … Läs mer