Öppenhetslagen

Grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor

Human Rights in the Transparency Act

Öppenhetslagen kräver att verksamheter som omfattas av lagstiftningen gör due diligence-bedömningar av sina leverantörer. I due diligence-bedömningarna ska verksamheterna utreda potentiella och faktiska negativa konsekvenser på grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Vidare ska en redovisning av fynden upprättas och publiceras på bolagets hemsida årligen och senast 30. juni. För att kunna genomföra detta är … Läs mer