Åpenhetsloven

Forankre ansvarlighet – Åpenhetsloven

Forankre ansvarlighet

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Er din virksomhet godt forbedret og har prosessene på plass? I henhold til lovens paragraf 4 skal virksomheter «forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer». I denne artikkelen kan du lese mer om dette temaet. Forankre ansvarlighet i styret Åpenhetsloven kan sies å bestå av 4 sentrale steg, det første … Les mer

Åpenhetsloven for utenlandske virksomheter

Åpenehtsloven for utenlandske virksomheter

Åpenhetsloven pålegger over 9 000 norske selskaper å følge opp menneskerettigheter i egen virksomhet og leverandørkjede. Også utenlandske virksomheter kan være omfattet. I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke krav som kreves etter åpenhetsloven for ikke-norske selskaper. Åpenhetsloven for utenlandske virksomheter Åpenhetsloven er en av flere norske tiltak for å møte FNs bærekraftsmål … Les mer

Fristen for redegjørelse etter åpenhetsloven nærmer seg

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Fristen for redegjørelse etter åpenhetsloven nærmer seg med stormskritt. 30. juni 2024 må alle virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven offentliggjøre redegjørelsen. Her er reglene du må huske på! Hva er en redegjørelse etter åpenhetsloven? Alle virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven må offentliggjøre en redegjørelse for sine aktsomhetsvurderinger, hvert år og senest innen 30. … Les mer

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår

Menneskerettigheter i åpenhetsloven

Åpenhetsloven krever at virksomheter som er omfattet av lovverket, gjennomfører aktsomhetsvuderinger av leverandørene sine. I aktsomhetsvurderingene skal virksomhetene undersøke potensielle og faktiske negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Videre skal det lages en redegjørelse av funnene som skal publiseres på virksomhetens hjemmesider årlig, og senest 30. juni. For å gjennomføre dette, er det … Les mer

Redegjørelse etter åpenhetsloven og virksomheters plikter – Veiledning

og virksomheters plikter – Veiledning

Åpenhetsloven har tre hoved plikter, den første er å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av leverandørene for at fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Den neste er informasjonsplikten dersom noen etterspør informasjon og til slutt redegjørelsesplikten. I denne artikkelen kan du finne ut mer om redegjørelse etter åpenhetsloven. Redegjørelse etter … Les mer

Hva er Åpenhetsloven og hva er din plikt? Alt om Åpenhetsloven

Hva er åpenhetsloven

Hva er Åpenhetsloven? Åpenhetsloven er en norsk lov som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven forplikter mellomstore og større virksomheter å kartlegge risikoen for menneskerettighetsbrudd gjennom hele sin leverandørkjede. Loven pålegger også virksomhetene å rapportere om funnene samt å rette opp i eventuelle skader. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende … Les mer