Åpenhetsloven

Åpenhetsloven for utenlandske virksomheter

Åpenehtsloven for utenlandske virksomheter

Åpenhetsloven pålegger over 9 000 norske selskaper å følge opp menneskerettigheter i egen virksomhet og leverandørkjede. Også utenlandske virksomheter kan være omfattet. I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke krav som kreves etter åpenhetsloven for ikke-norske selskaper. Åpenhetsloven for utenlandske virksomheter Åpenhetsloven er en av flere norske tiltak for å møte FNs bærekraftsmål … Les mer

Fristen for redegjørelse etter åpenhetsloven nærmer seg

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Fristen for redegjørelse etter åpenhetsloven nærmer seg med stormskritt. 30. juni 2024 må alle virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven offentliggjøre redegjørelsen. Her er reglene du må huske på! Hva er en redegjørelse etter åpenhetsloven? Alle virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven må offentliggjøre en redegjørelse for sine aktsomhetsvurderinger, hvert år og senest innen 30. … Les mer

Tiltak mot brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

I en tid hvor bedrifters samfunnsansvar og menneskerettigheter får stadig større oppmerksomhet, tar regjeringer over hele verden skritt for å sikre at bedrifter opprettholder etiske standarder. Den norske åpenhetsloven er en slik lovgivning som tar sikte på å holde selskaper ansvarlige for sine handlinger og fremme åpenhet i deres virksomhet.  I denne artikkelen kan du … Les mer

Hvordan kartlegge landsrisiko etter åpenhetsloven

Landsrisiko etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven kan virke som en vanskelig og tidskrevende prosess for virksomheter med mange leverandører. Mange av de vi har snakket med synes det er vanskelig å prioritere hvilke leverandører man bør prioritere og hvilke konkrete negative konsekvenser man skal se etter. Vi har derfor laget noen tips for å komme i gang. Hvordan kartlegge landsrisiko … Les mer

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår

Menneskerettigheter i åpenhetsloven

Åpenhetsloven krever at virksomheter som er omfattet av lovverket, gjennomfører aktsomhetsvuderinger av leverandørene sine. I aktsomhetsvurderingene skal virksomhetene undersøke potensielle og faktiske negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Videre skal det lages en redegjørelse av funnene som skal publiseres på virksomhetens hjemmesider årlig, og senest 30. juni. For å gjennomføre dette, er det … Les mer

Informasjonskrav i åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å gi allmennheten tilgang til informasjon rundt hvordan menneskerettigheter og arbeidsforhold blir håndtert hos norske virksomheter. Loven skal også gi virksomheter bevissthet rundt deres påvirkninger til negative konsekvenser hos leverandører og forretningspartnere. Informasjonskrav i åpenhetsloven Da åpenhetsloven trådte i kraft 1 juli 2022, kunne enhver ta kontakt med virksomheter for å … Les mer

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Redegjørelse av åpenhetsloven

Åpenhetsloven har tre hoved plikter, den første er å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av leverandørene. Den neste er informasjonsplikten dersom noen etterspør informasjon og til slutt redegjørelsesplikten. I denne artikkelen kan du finne ut mer om redegjørelse av åpenhetsloven. Redegjørelse etter åpenhetsloven Hva er en redegjørelse? Formålet med åpenhetsloven er at virksomheter skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger av leverandørene … Les mer

Aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

2 medarbeidere snakker om aktsomhetsvurderinger

Det er fremdeles usikkerhet rundt åpenhetsloven, hvordan man skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger og hva som er virksomheters plikt. I denne artikkelen ønsker vi å illustrere hvordan du enkelt kan gjennomføre, behandle og bearbeide aktsomhetsvurderinger av leverandørene dine. Aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven Hva er aktsomhetsvurderinger? En aktsomhetsvurdering er en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og … Les mer

Hva er Åpenhetsloven og hva er din plikt?

Hva er åpenhetsloven

Hva er Åpenhetsloven? Åpenhetsloven er en norsk lov vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som mål å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven gjelder for større virksomheter hjemmehørende i Norge, samt større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i … Les mer