Implementering af IFRS 16 før børsnotering

Home » IFRS 16 » Implementering af IFRS 16 før børsnotering

Implementering af IFRS 16 før børsnotering

Indtil videre i 2023 er syv virksomheder blevet noteret på Oslo Børs, hvoraf det sidste var Norconsult. På Euronext, som er en del af Oslo Børs, er 55 selskaber blevet børsnoteret. Alle disse virksomheder er forpligtet til at redegøre for leasing- og lejeaftaler i regnskabet efter IFRS 16, en korrekt og effektiv implementering af IFRS 16 er derfor central.

Implementering af Share Control IFRS 16 løsning

Norconsult var en af ​​disse, der valgte at implementere IFRS 16 med ShareControl IFRS 16 software. Vejen til et kompatibelt IFRS 16-ledelsessystem kan være lang. Vi har derfor udarbejdet en kortfattet liste over de vigtigste ting at tænke på, når IFRS 16 implementeres.

Implementering av ifrs 16 utfordringer og løsning

Hva er formålet med IFRS 16?

IFRS 16 er en standard fra International Financial Reporting Standards, som har til formål at standardisere håndteringen af ​​leasingaftaler i børsnoterede virksomheders regnskaber. Det betyder i praksis at synliggøre leasingaftaler i balancen. Virksomheder med væsentlige lejeaftaler vil derfor kunne mærke stor forskel på gældsgrad og samlet gæld, hvilket mindsker risikoen for økonomiske overraskelser for investorer eller andre interessenter. Det vil også gælde for virksomheder nationalt og internationalt, samtidig med at virksomhederne skal inddrage leasingaftaler på tværs af grænser, sprog og valuta til globale konti.

Læs også: Hvad er IFRS 16?

Udfordringer med IFRS 16

IFRS 16 kan være en kompliceret standard at sætte sig ind i. Det skyldes, at alle lejemål nu skal optages i balancen. Virksomhederne skal derfor oplyse mere om deres lejeaftaler, hvilket er udfordrende med mange forskellige aftaler.

Trinene til en optimal IFRS 16 implementering

Siden implementeringen af ​​IFRS 16-løsningen i 2016 har Share Control arbejdet kontinuerligt med vores IFRS 16-løsning. Løsningen har hjulpet mange af vores kunder, herunder Aker Solutions, som var en af ​​vores første IFRS 16-kunder. Siden da har vi fået en god forståelse for, hvad der skal til før, under og efter implementeringen for en optimal implementering. Du kan også læse vores råd:

1. Overordnet forståelse af regnskabsstandarden

Det første skridt til at opnå en optimal IFRS 16 implementering er at opnå en grundlæggende forståelse af regnskabsstandarden. På den måde får virksomheden et godt overblik over, hvad der kræves efter implementeringen af ​​standarden, samtidig med at det bliver nemmere at planlægge forud for implementeringen.

Som vi kommer nærmere ind på i trin 3, kan det være en god idé at identificere virksomhedens lejemål. Måske har virksomheden nogle leasingaftaler i forhold til leje af lokaler og nogle til leje af firmabiler. Virksomheden bør derfor undersøge, hvilke krav og regler der gælder for disse aftaler.

2. Kompatibel med revisor

Inden man vælger et IFRS 16-system, bør virksomheden undersøge mulighederne for revision. Der er flere løsninger, virksomheder kan vælge imellem til håndtering af leasingkontiene efter IFRS 16. Det gælder både manuelle processer i Excel og andre mere automatiske softwareløsninger. Vi anbefaler også at tænke over systemets sikkerhed, IFRS compliance og brugervenlighed for regnskabsafdelingen.

3. Identificer dine kontrakter

For at effektivisere processen omkring implementeringen af ​​IFRS 16-standarden anbefaler vi, at virksomheden starter processen med at finde og samle alle leje- og leasingaftaler så tidligt som muligt. Det gør det nemmere og mere effektivt at komme i gang med systemet, foruden de økonomiske besparelser ved at hyre en konsulent.

Brug også tid på at definere leasingperioden, leasingbetalinger, forlængelsesmuligheder og anden relevant information. Har du spørgsmål til, hvordan du finder dette i dine aftaler, anbefaler vi, at du kontakter revisor eller direkte med softwarefirmaet. Det er ofte folk med en dyb forståelse af IFRS 16.

4. Definer diskonteringsrenten på dine kontrakter

Et centralt trin i IFRS 16-håndteringen er at bestemme den diskonteringsrente, der anvendes til at tilbagediskontere fremtidige pengestrømme af leasingbetalinger og leasingforpligtelser. Dette kan variere afhængigt af geografi, leasingperiode og underliggende aktiv, men det er almindeligt, at virksomheder anvender renter, der svarer til finansiering af købet af aktivet, f.eks. renterne ved køb af bil eller køb af kontorlokaler. De fleste gør brug af lejerens marginale udlånsrente, der defineres som den rente, som lejeren i et lignende økonomisk miljø skal betale for at låne et beløb, der er nødvendigt for at erhverve et aktiv af tilsvarende værdi over en tilsvarende periode og med tilsvarende sikkerhed. til brugsretsaktivet .

Læs mere: Beregninger efter IFRS 16

5. Integrationer

En software til håndtering af IFRS 16-regnskaberne bør også kunne integreres med flere støttesystemer, for eksempel virksomhedens regnskabs- eller konsolideringssystemer. Ved at automatisere dele af regnskabet med regnskabssystemet vil du opleve store besparelser i tid og sikre IFRS compliance. Dette er en af ​​flere grunde til, at du bør erstatte Excel-løsningen med et IFRS 16-system.

6. Opfølgning og intern kontrol

Opfølgning og intern kontrol er afgørende i regnskabet. Ingen revisor eller revisor ønsker at aflevere et regnskab med fejl eller mangler. Den software du vælger skal indeholde gode løsninger til overvågning, opfølgning og udførelse af intern kontrol af regnskaber og leasingkontrakter.

Muligheder med ShareControl IFRS 16

ShareControl IFRS 16, kan hjælpe virksomheder med implementering af IFRS 16 og alle aspekter omkring overholdelse af IFRS 16-standarden. Med enkel installation og god brugervenlighed sikrer du god overholdelse af forskrifterne. IFRS 16-løsningen er et effektivt og sikkert værktøj, der er udviklet på Microsoft 365, så al data gemmes i virksomhedens eget miljø. Dette sikrer datasikkerheden i dine kontrakter, men sikrer også, at du altid har adgang til dine kontrakter.

Share Control IFRS 16 løsning til Microsoft 365

Effektiviser importen af ​​leasingkontrakter for en lang række leasingaftaler fra samme leasingselskab som store billeasingflåder, ved at bruge importmodulet i systemet. Funktionen gør det muligt at importere alle kontraktdata månedligt ind i løsningen og så vil systemet automatisk håndtere ændringer i lejekontrakterne i perioden. En løsning, der er særligt populær til almindelig billeasingimport fra forskellige leasingselskaber, der gør billeasing meget nemmere at følge op. På den måde sikrer du en effektiv og optimeret proces fra import af lejekontrakter til lejeklassificering til sidst.

Ofte stillede spørgsmål om IFRS 16 system

Interesseret i at vide mere om Share Control IFRS 16?

Book en demo af ShareControl IFRS 16 her

About The Author