IFRS 16 leasingaftale – hvad er en leasingaftale

Home » IFRS 16 » IFRS 16 leasingaftale – hvad er en leasingaftale

IFRS 16 leasingaftale – hvad er en leasingaftale

Artikel af Terje Glesaaen

IFRS 16, der omhandler lejekontrakter (leasingaftaler), medfører store ændringer for virksomheder, der lejer driftsmidler. Regnskabsstandarden har været standard for børsnoterede selskaber siden 2019. Men for at forstå regnskabsstandarden er det vigtigt at vide, hvad en leje-/leasingaftale er.

Hvad er en lejeaftale?

En leasingkontrakt, der overdrager retten til at bruge et aktiv i en periode mod vederlag. Det er derfor en forudsætning, at brugsretten til aktivet mod et økonomisk vederlag overgår fra sælger til leasingtager. Det identificerede aktiv kan også være en del af et aktiv, typisk lokaler i form af en etage eller lignende. I dette tilfælde vil bygningen være aktivet, mens gulvet eller lokalerne vil være en del af aktivet.

Hvad er en leasingkontrakt i henhold til IFRS 16?

IFRS, 16 hvad er en leasingaftale? I henhold til standarden er definitionen “en aftale, eller en del af en aftale, der vil overdrage retten til at bruge et aktiv (det underliggende aktiv) i en vis periode mod kompensation”. Spørgsmålet er afgørende for at kunne svare på, om et aktiv udgør en leasing i henhold til IFRS 16. Alle kriterier skal være opfyldt, for at aftalen kan betragtes som en lejekontrakt.

Læs også: IFRS 16 vurderinger og fortolkning af lejekontrakter rejser mange spørgsmål.

Lejeaftaler efter IFRS 16 omfatter alene aftaler om leasing af fysiske anlægsaktiver såsom driftsaktiver, ejendomme, produktionsanlæg mv. Lejeaftaler efter IFRS 16 omfatter alene aftaler om leasing af fysiske anlægsaktiver såsom driftsaktiver, ejendomme, produktionsanlæg mv.

Leieavtale etter IFRS 16

Tre forhold til IFRS 16, hvad er en leasingaftale

For at definere, hvad der udgør en leasingaftale i henhold til IFRS 16, er der tre centrale spørgsmål:

Er aktivet identificeret eller ej?

Det første spørgsmål til IFRS 16. Hvad er en leasingaftale knyttet til, uanset om aftalen er knyttet til et identificeret aktiv eller ej. Adgang til aktivet kan udtrykkeligt udtrykkes i aftalen. For eksempel, i 1990’erne, Europa-Parlamentet ved at henvise til bestemte lokaler, en bil med et registreringsnummer eller en computer med et identifikationsnummer. Aktivet kan dog også være implicit udtrykt af leverandøren, der ikke har den praktiske mulighed for at erstatte aktivet i en periode. Sidstnævnte gælder for eksempel normalt for kopimaskiner. Selvom leverandøren har ret til at ombytte en kopimaskine med kunden til en anden, vil det formentlig koste leverandøren mere at gennemføre en ombytning, end der kunne opnås ved ombytningen. Under alle omstændigheder er kopimaskinen et identificeret aktiv.

Økonomiske fordele ved lejemålet

Det andet spørgsmål til IFRS 16. Hvad der udgør en lejekontrakt handler om, hvorvidt lejemålet modtager i det væsentlige alle de økonomiske fordele ved adgang til objektet. En forpagter, der har en aftale om et aktiv, der anvendes af flere parter, kan sjældent anses for at modtage stort set alle økonomiske fordele. Hvis aftalen ikke er knyttet til fysisk adskilte dele af et større aktiv. Det kan for eksempel referere til et fiberkabel, som bruges til at overføre data. Hvis kun én part har brugsret til fiberkablet, kan det føre til, at aftalen udgør en lejeaftale. Såfremt leasingtager ikke er berettiget til i det væsentlige alle økonomiske fordele, udgør aftalen dog ikke en lejekontrakt efter IFRS 16.

Brugen af ​​aktivet

Endelig, hvad er definitionen af ​​en lejekontrakt? Det tredje spørgsmål vedrører, om leasingtager bestemmer brugen af ​​aktivet. Det afgørende er, hvem der kontrollerer formålet med og hvordan aktivet anvendes. Dette er tilfældet, for eksempel normalt ikke, der praktisk håndterer et aktiv. En maskine, der kræver et særligt kørekort for at udføre servicen, behøver ikke nødvendigvis at være udelukket fra at være en lejeaftale. Også selvom leverandøren forsyner kunden med sådanne chauffører. Det afgørende er, hvem der bestemmer, hvad der skal udføres med maskinen og hvornår. Det vil sige den person, der styrer formålet med og hvordan maskinen bruges.

Softwareløsning til håndtering af lejeaftaler

Gør bogføring af leasing- og lejeaftaler under IFRS 16 nemmere. Spar tid og sørg for nøjagtig økonomisk rapportering med vores brugervenlige IFRS 16-system.

ShareControl IFRS 16 dashboard.

ShareControl IFRS 16 giver brugeren mulighed for nemt at importere leasingaftaler fra andre systemer, såsom økonomi- og ERP-systemer – således at alle leasingaftaler gemmes og behandles ét sted. Systemet fanger leasingaftaledata såsom leasingperiode, betalingsplan, rente og andre nødvendige oplysninger til beregninger.

Opnå nøjagtig økonomisk rapportering med en trin-for-trin guidet proces for at sikre korrekt identifikation og klassificering af dine handler. Med automatiske beregninger kan du også automatisere og effektivisere dele af arbejdet.

Udforsk mulighederne med ShareControl IFRS 16 her!

About The Author