IFRS 16 beregning

Home » IFRS 16 » IFRS 16 beregning

IFRS 16 beregning

Artikel af Terje Glesaaen

Bestem diskonteringsrenten for lejemålet

For IFRS 16 er beregning af diskonteringssatsen og fastsættelse af den rentesats, der skal anvendes ved tilbagediskontering af leasingkontrakter til fastlæggelse af leasingforpligtelsen, en af ​​de vigtigste vurderinger, som en leasingtager skal foretage. Beregning af diskonteringsrenten vil påvirke såvel størrelsen af ​​gælden som de finansieringsomkostninger, der kan henføres til gælden.

Hvad skal bruges til at beregne diskonteringsrenten efter IFRS 16?

I henhold til IFRS 16 leasingaftale anvendes den implicitte rente til at tilbagediskontere forpligtelsen, hvis den let kan bestemmes. Hvis dette ikke er tilfældet, skal lejers marginale udlånsrente anvendes. Den implicitte rente er fastsat i henhold til nedenstående metode.

I stort set alle leasingkontrakter er den implicitte rente ikke let at fastsætte, og den marginale udlånsrente skal derfor estimeres. Diskonteringssatsen er fastsat på den dato, hvor lejemålet første gang blev indberettet. Renten er herefter uændret, hvis der ikke er særlige forhold, der gør, at renten ændres, for eksempel den ændrede lejeperiode.

Hvad menes der?

Lejerens marginale lånerente refererer til renten som:

  • Lejer ville have betalt for finansiering gennem lån i samme periode og med tilsvarende sikkerhed.
  • Renten skal afspejle finansiering på tilsvarende vilkår med tilsvarende sikkerhed, virksomhedens kreditvurdering (på datterselskabsniveau) og det økonomiske miljø, virksomheden opererer i.

Hvilke oplysninger er nødvendige for at beregne diskonteringsrenten?

  • Længden af ​​lejeperioden
  • Type af leaset aktiv
  • Nærmere oplysninger om det økonomiske miljø, som lejeren opererer i
  • Lejers kreditværdighed
  • Estimering af markedsafkastet ved leasingaftalens indgåelse til finansiering af et aktiv svarende til det leasede aktiv

ShareControl IFRS 16-systemet guider dig igennem, hvad du skal tage stilling til, og hvilke data der skal til, så IFRS 16-beregningen er korrekt, og at du kan stole på beregningen.

ShareControl IFRS 16-løsningen giver også en god måde at indsamle, organisere og følge op på alle leasingaftaler.

Frem for alt giver løsningen dig et overblik, der giver dig fuld kontrol, i modsætning til ikke at have kontrol over forældede eller forkerte data. Løsningen giver styring af alle virksomhedens leasingaftaler, hvilket giver forudsigelighed og endnu mere sikkerhed. Eksempelvis med tilhørende meddelelser om, hvornår og hvordan de skal agere i henhold til aftalerne. Løsningen udtrækker vigtige data fra kontrakterne og udfører beregninger i overensstemmelse med IFRS 16.

Et andet vigtigt aspekt er, at ShareControl IFRS 16 er udviklet af revisorer og letter revisionssporet, der giver sikkerhed og nem revision. Næsten alle, der overholder IFRS 16 i dag, har en eller anden form for løsning, men mange mangler en helhed fra aftale til notat. Frem for alt har mange en løsning lavet i Excel. Dette er bestemt ikke pålideligt over tid. Man bør finde en løsning, der giver virksomheden fuld kontrol og er nem at bruge.

About The Author