Hvorfor erstatte Excel med IFRS 16-software?

Home » IFRS 16 » Hvorfor erstatte Excel med IFRS 16-software?

Hvorfor erstatte Excel med IFRS 16-software?

For at sikre, at opfølgning og rapportering af lejeaftaler er i overensstemmelse med IFRS 16, vil du med tiden bemærke, at Excel ikke er optimalt og ikke helt pålideligt. I denne artikel kan du læse hvilke muligheder du har med en IFRS 16 software, og hvorfor du bør erstatte Excel med IFRS 16 software.

Hvorfor erstatte Excel med IFRS 16-software

Håndteringen af ​​leasingaftaler efter IFRS 16 kan være en kompliceret proces, men alligevel er der løsninger til at effektivisere og sikre overholdelse af lovgivningen. Det skal være nemt at sikre korrekt bogføring af IFRS 16, dette gælder også for indsamling af information og data fra hele koncernen.

I en artikel i Revision og Regnskab af Terje Glesaaen og Serge Fjærvoll fremgår det, at virksomheder har mange mennesker og funktioner involveret i IFRS 16-håndtering. Det oplyses også, at de fleste virksomheder anvender ekstern software til håndtering, men at de færreste har en færdig løsning.

IFRS 16 håndtering i Excel

IFRS 16 håndtering med Excel

Leasing er en meget brugt mulighed for at finansiere et aktiv. Dette er en kontraktlig aftale mellem to parter, hvor den ene part får ret til at bruge aktivet til gengæld for periodiske betalinger. Brugsretten overgår derfor fra udlejer til lejer. For børsnoterede virksomheder skal disse aftaler bogføres efter IFRS 16, men kan dette gøres i Excel?

Microsoft Excel kan bruges til at håndtere IFRS 16, men gør processerne langt mere manuelle og tidskrævende end med software. Den økonomiske rapportering kan heller ikke garanteres ved manuelt arbejde, da der mange steder kan opstå fejl.

IFRS 16 software

I håndteringen af ​​lejeaftalerne er det vigtigt at identificere lejeaftalerne, hvis denne blok består af mange forskellige aftaler – øges kompleksiteten. De fleste rådgivere og softwareleverandører anbefaler derfor, at virksomheder udskifter Excel med IFRS 16-software såsom registrering af kontrakter og oplysninger til at foretage beregninger.

Fordelene ved software til håndtering af IFRS 16 er mange, men de vigtigste inden for regnskab omfatter præcis rapportering, strømlining af processer og optimeret lagring af kontrakter.

I ShareControl IFRS 16 kan brugeren fremhæve ændringer og vise lejemål på en måde, der giver nye muligheder for at følge op og effektivisere. Med forudindstillede beregningsmodeller, der har lettet fuld kontrol og sporing af hele bogføringsprocessen, er dette en god løsning for koncernen.

Share Controls løsning til IFRS 16 håndtering er installeret på brugerens Microsoft 365 konto, således at al data opbevares internt i virksomheden og ikke hos en tredjepart. Dette sikrer optimal opbevaring af kontrakterne, da disse ligger på deres egen platform – og du mister aldrig adgang, selvom du skulle skifte leverandør i fremtiden.

Læs også: Implementering af IFRS 16 før børsnotering

Med automatiske beregninger indbygget i systemet kan du bruge IFRS 16 software til at strømline de fleste rapporter. Samtidig kan revisorer sikre præcis indberetning gennem systemets indbyggede vejledning om fastsættelse af lejeklassificering.

Share Control IFRS 16

Gør bogføring af leasing- og lejeaftaler under IFRS 16 lettere. Spar tid og sørg for nøjagtig økonomisk rapportering med vores brugervenlige IFRS 16-system.

  • Sparer tid
  • Giver god kontrol
  • Giver opfølgning på aftaler og kontrakter
  • Giver sporbarhed af ændringer
  • Giver forudsigelighed

I forhold til Excel håndterer Share Control IFRS 16 alle beregninger og du får rapporter, som du kan sammenligne og publicere i de forskellige perioder. Alle beregninger foretages automatisk, hvilket er en stor fordel. Du kan føle dig sikker på, at tallene vil være korrekte. Vores budskab er derfor klart, du bør erstatte Excel med IFRS 16 software.

Share Control tilbyder en løsning, der er meget nem at installere og fuldt ud kompatibel med Microsoft 365 og dine ERP-systemer. Vi fortæller mere om, hvordan vi kan facilitere regnskabet på en langsigtet og forudsigelig måde.

About The Author