Hvorfor erstatte excel med IFRS 16 programvare?

Home » IFRS 16 » Hvorfor erstatte excel med IFRS 16 programvare?

For å sikre at oppfølging  og rapportering av leieavtaler er i samsvar med IFRS 16, vil du over tid legge merke til at Excel ikke er optimalt og ikke helt pålitelig. I denne artikkelen kan du lese hvilke muligheter du har med et IFRS 16 programvare, og hvorfor du bør erstatte Excel med IFRS 16 programvare.

Hvorfor erstatte Excel med IFRS 16 programvare

Håndteringen av leieavtaler etter IFRS 16 kan være en komplisert prosess, allikevel finnes det løsninger for å effektivisere og sikre overholdelse av lovverket. Det skal være enkelt å sørge for korrekt regnskapsføring av IFRS 16, dette gjelder også for innsamling av informasjon og data fra hele konsernet.

I en artikkel i Revisjon og Regnskap fra Terje Glesaaen og Serge Fjærvoll, fremkommer det at virksomheter har mange personer og funksjoner som er involvert i IFRS 16 håndteringen. Det opplyses samtidig for at de fleste selskaper bruker ekstern programvare for håndteringen, men at få har en ferdigutviklet løsning.

IFRS 16 håndtering i Excel

IFRS 16 håndtering med Excel

Leasing er et mye brukt alternativ for finansiering av en eiendel. Dette er en kontraktsmessig avtale mellom to parter, der den ene parten får rett til å bruke eiendelen i bytte mot periodiske betalinger. Bruksretten flyttes derfor fra utleier til leietaker. For børsnoterte selskaper, skal disse avtalene regnskapsføres etter IFRS 16, men kan dette gjøres i Excel?

Microsoft Excel kan brukes til håndtering av IFRS 16, men gjør prosessene langt mer manuelt og tidskrevende enn ved en programvare. Den finansielle rapporteringen kan heller ikke garanteres ved manuelt arbeid, da det er mange steder feil kan skje.

IFRS 16 programvare

I håndteringen av leieavtalene, er det viktig å identifisere leieavtalene sine, dersom denne blokken består av mange forskjellige avtaler – øker kompleksiteten. De fleste rådgivere og programvareleverandører, anbefaler derfor at virksomheter erstatter excel med IFRS 16 programvare som registrering av kontrakter og informasjonen for å gjøre beregninger.

Fordelene ved en programvare for håndteringen av IFRS 16 er mange, men de viktigste innen regnskap innebærer blant annet nøyaktig rapportering, effektivisering av prosesser og optimalisert lagring av kontrakter.

I ShareControl IFRS 16, kan brukeren fremheve endringer og vise leieavtaler på en måte som gir nye muligheter til å følge opp og forbedre effektiviteten. Med forhåndtsinnstilte beregningsmodeller som har lagt til rette for å få full kontroll og sporing av hele bokføringsprosessen, er dette en god løsning for konsernet.

Share Controls løsning for IFRS 16-håndtering, installeres på brukerens Microsoft 365 konto, slik at all data lagres internt i selskapet og ikke hos en tredjepart. Dette sikrer en optimal lagring av kontraktene, da disse ligger på egen plattform – og du mister aldri tilgangen, selv om du skulle bytte leverandør i fremtiden.

Les også: Implementering av IFRS 16 før børsnotering

Med automatiske beregninger innebygd i systemet, kan du med en IFRS 16 programvare, effektivisere de fleste rapporteringer. Samtidig kan regnskapsførere sikre nøyaktig rapportering ved systemets innebygde veiledning rundt fastsetting av leieklassifisering.

Share Control IFRS 16

Gjør regnskapsføring av leasing og leieavtaler under IFRS 16 enklere. Spar tid og sikre en nøyaktig økonomisk rapportering med vårt brukervennlige IFRS 16 system.

  • Sparer tid
  • Gir god kontroll
  • Gir oppfølgning av avtaler og kontrakter
  • Gir sporbarhet av endringer
  • Gir forutsigbarhet

Sammenlignet med Excel, håndterer Share Control IFRS 16 alle beregninger og du får rapporter som du kan sammenligne og legge ut i de forskjellige periodene. Alle beregninger gjøres automatisk, noe som er en stor fordel. Du kan føle deg trygg på at tallene vil være riktige. Vårt budskap er derfor klart, du bør erstatte Excel med IFRS 16 programvare.

Share Control tilbyr en løsning som er veldig enkel å installere og fullt kompatibel med Microsoft 365 og ERP-systemene dine. Vi forteller deg mer om hvordan vi kan legge til rette for regnskap på en langsiktig og en forutsigbar måte.

About The Author