Vanskelig å velge IFRS 16-programvare?

Leieavtaler og leasingavtaler påvirker balansen din. Men hvordan beregner man disse effektene med mange kontrakter og stadige endringer? Denne oppgaven kan være stor, spesielt med tanke på at leasingavtalene må være i samsvar med IFRS 16.

Artikkel av Terje Glesaaen

ShareControl IFRS 16 system håndterer effektivt alle leasingavtaler i henhold til IFRS 16. IFRS 16-programvaren leveres som et Microsoft 365 add-in. Det er enkelt å installere, og du kan bruke det nesten umiddelbart.

Hva er IFRS 16?

IFRS 16 er den nye standarden for regnskap som ble publisert januar 2016. Målet med denne standarden er å gjøre leieregnskapet mer oversiktlig og sammenlignbart på tvers av organisasjoner og virksomheter. Den nye standarden erstatter IAS 17, som ble utgitt i 1993.

I henhold til IFRS 16 vil leietakere være pålagt å innregne de fleste leieavtaler i balansen. Dette kan være en kompleks prosess, så det er nyttig å bruke programvare som er spesielt utviklet for å hjelpe med IFRS 16 bestemmelsene. Vil du lese mer om IFRS og IFRS 16 se her.

Hva er endret under IFRS 16?

Hovedforskjellen mellom IFRS 16 og IAS 17 er at leietakere nå vil bli pålagt å balanseføre de fleste leieavtaler. Dette betyr at de må oppgi informasjon om sine leasingavtaler i regnskapet. Beregninger etter IFRS 16, kan derfor oppfattes som mer krevende enn tidligere.

Virksomhetene må også oppgi mer informasjon om sine leieavtaler, inkludert det totale beløpet for leiebetalinger, leieperioden og renten.

Hva er utfordringene med IFRS 16?

IFRS 16 kan være en kompleks standard å følge, spesielt for virksomhetene. Dette er fordi de fleste leieavtaler nå må balanseføres.

Virksomhetene vil også måtte gi mer informasjon om sine leieavtaler, noe som kan være utfordrende dersom de har mange ulike leieavtaler.

Hvordan påvirker det finansiell rapportering?

IFRS 16 vil ha en betydelig innvirkning på finansiell rapportering. Dette er fordi de fleste leieavtaler nå må balanseføres.

Leietakere må oppgi informasjon om sine leasingavtaler i regnskapet. Dette inkluderer det totale beløpet for leiebetalinger, leieperioden og renten.

Hva er fordelene med IFRS 16?

Til tross for utfordringene er det flere fordeler med IFRS 16. En av hovedfordelene er at den vil gjøre leieregnskapet mer oversiktlig og sammenlignbart på tvers av organisasjoner.

Dette vil gjøre det lettere for investorer og andre å sammenligne leasingavtaler mellom ulike selskaper.

En annen fordel med IFRS 16 er at den vil gi leietakere mer fleksibilitet i hvordan de finansierer sin virksomhet. Dette er fordi leieavtaler nå kan klassifiseres som enten operasjonelle eller finansielle leieavtaler.

Operasjonelle leieavtaler skal ikke balanseføres, noe som betyr at leietakere kan holde gjeldsnivået lavt.

Hva anses som en leieavtale i henhold til IFRS 16?

En leieavtale er definert som en avtale mellom to parter, utleier og leietaker, der utleier samtykker i å gi leietaker rett til å bruke en eiendel i en spesifisert tidsperiode.

Eiendelen skal være identifisert i kontrakten, og leietaker må ha enerett til å bruke den. Leieperioden skal være minst 12 måneder.

Hva er fordelene med å bruke ShareControl IFRS 16?

ShareControl IFRS 16 system kan hjelpe deg med alle aspekter ved å overholde den standarden. Programvaren er enkel å installere og bruke, og den inkluderer alt du trenger for å administrere leasingavtalene dine effektivt. Programvaren leveres som et Microsoft 365-add inn. ShareControl IFRS 16 blir oppdatert jevnlig.

Les også: Implementering av IFRS 16 før børsnotering

Digitaliser kontraktshåndteringen

Fordeler med ShareControl IFRS 16:

  • Registrerer alle leiekontrakter på ett sted
  • Evne til å spore endringer i leasingavtaler
  • Automatisk beregning av leiebetalinger
  • Rapporteringsverktøy som hjelper deg med å utarbeide regnskap i samsvar med IFRS 16

Hvis du ser etter programvare som hjelper deg med å overholde IFRS 16, er ShareControl et flott alternativ. Den er enkel å bruke og inkluderer alt du trenger for å administrere leasingavtalene dine effektivt.

Hvis du ønsker å lære mer om ShareControl og ShareControl IFRS 16-programvare, ta kontakt med oss her.

Ofte stilte spørsmål om IFRS 16 system

About The Author