Forecast/prognose og analyser av kontrakter

Home » Avtalehåndtering » Forecast/prognose og analyser av kontrakter

Siden 2014 har vi i Share Control arbeidet for å utvikle gode løsninger for avtale- og dokumenthåndtering i Microsoft 365. I dag tilbyr vi flere tjenester innenfor dette feltet, blant annet med ShareControl Contract for kontraktshåndtering og ShareControl IFRS 16 for håndtering av leieavtaler etter IFRS 16. I tillegg til dette har vi løsninger for styrearbeid og håndtering av åpenhetsloven.

For å kontinuerlig møte våre kunders krav, er løsningene kontinuerlig i utvikling.

Nye budsjett og analyseverktøy

ShareControl IFRS 16 kommer nå med et nytt budsjett- og analyseverktøy som Excel-rapport. Denne baserer seg på Excel VBA modellen vår for IFRS 16 beregninger.

Med den nye funksjonen, kan du legge inn de avtalte eller forventede betalingene i ShareControl IFRS 16 eller Contract-modulen (de kan kombineres). Du vil dermed få rapportering på forventede kontraktbetalinger fordelt på hver enkelt kontrakt, kontraktstype, avdeling eller selskap.

Ny funksjonalitet i budsjettvaluta

ShareControl IFRS 16 kommer også med ny funksjonalitet i Excel VBA modellen, slik at du nå kan budsjettere med forskjellig valuta. Praktisk betyr dette at valutaomregning gjøres der det er aktuelt.

komplett overblik over kontrakt omkostninger og kontantstrøm

Kom i kontakt med oss

Ønsker du å implementere de nye funksjonene, eller ønsker du en demo . ta kontakt med oss i dag! Det påløper ingen ekstra kostnad for eksisterende kunder med serviceavtale. 

About The Author