Forecast/prognose og analyser av kontrakter

Vi har utviklet et budsjett- og analyseverktøy som Excel-rapport basert på Excel VBA modellen vår for IFRS 16 beregninger. 

Legg inn de avtalte eller forventede betalinger i ShareControl IFRS 16 eller Contract modulen (de kan kombineres) og få frem forventede kontraktbetalinger pr kontrakt, kontraktstype, avdeling eller selskap.  Les mer om ShareControl Contract her

Budsjettvaluta er også en ny funksjonaliet i Excel VBA modellen.Valutaomregning gjøres der det er aktuelt.

Kontakt oss for implementering eller demo av verktøyet. Det er ingen ekstra kostnad for eksisterende kunder med serviceavtale. 

komplett overblik over kontrakt omkostninger og kontantstrøm