Prognos och analyser av entreprenader.

Prognos och analyser av entreprenader.

Sedan 2014 har vi på Share Control arbetat med att ta fram bra lösningar för avtals- och dokumenthantering i Microsoft 365. Idag erbjuder vi flera tjänster inom detta område, inklusive ShareControl Contract för kontraktshantering och ShareControl IFRS 16 för hantering av leasingavtal enligt IFRS 16. Utöver detta har vi lösningar för styrelsearbete och hantering av insynslagen.

För att kontinuerligt möta våra kunders krav utvecklas lösningarna kontinuerligt.

Nya budget- och analysverktyg

ShareControl IFRS 16 kommer nu med ett nytt budget- och analysverktyg som en Excel-rapport. Detta är baserat på vår Excel VBA-modell för IFRS 16-beräkningar.

Med den nya funktionen kan du skriva in avtal eller förväntade betalningar i ShareControl IFRS 16 eller Avtalsmodulen (de kan kombineras). Du får alltså rapportering om förväntade kontraktsbetalningar uppdelade för varje enskilt kontrakt, kontraktstyp, avdelning eller företag.

Ny funktionalitet i budgetvaluta

ShareControl IFRS 16 kommer även med ny funktionalitet i Excel VBA-modellen, så att du nu kan budgetera med olika valutor. I praktiken innebär detta att valutaomräkning görs där det är tillämpligt.

fullständig översikt över kontraktskostnader och kassaflöde

Kontakta oss

Vill du implementera de nya funktionerna, eller vill du ha en demo. kontakta oss idag! Det tillkommer ingen extra kostnad för befintliga kunder med serviceavtal.

About The Author